Ga naar de inhoud van de pagina

Een testsysteem instellen met de unieke ZwickRoell systeemconfiguratie

Eén van de veiligste testsystemen op de markt

De unieke systeemconfiguratie zorgt voor herhaalbare testomstandigheden en de beste bescherming voor gebruiker en testsysteem. 

 • Alle relevante systeem- en veiligheidsinstellingen zoals traversepositie, afstand tussen de werktuigen of sensorinstellingen, worden in een vrij definieerbare systeemconfiguratie ingesteld en opgeslagen.
 • De opbouw moet dus slechts eenmalig ingesteld worden en opgeslagen worden onder een testconfiguratie. Dit garandeert dat het instellen op een veilige manier gebeurt.
 • De opgeslagen systeemconfiguratie controleert automatisch de aangesloten sensoren. De test kan pas gestart worden als deze overeenkomen met de opgeslagen vereisten.
 • De testconfiguraties worden gelinkt met de bijhorende testprogramma's.
 • Na een werktuigwissel worden de voorgeconfigureerde instellingen automatisch terug geladen. Zo wordt een test steeds met identieke instellingen uitgevoerd.
 • De bediener moet zich bij het wisselen van werktuigen geen zorgen maken over de instellingen! De correcte systeemconfiguratie wordt automatisch geladen op de achtergrond. Een foute instelling van bv. de eindeloopschakelaars wordt zo uitgesloten. 
 • Dit verzekert exact herhaalbare testomstandigheden en maximale veiligheid voor het testsysteem en de gebruiker.

testXpert III weet altijd HOE, WAAR en WAARMEE te testen!

Testruimte

Indien de materiaaltestmachine meerdere testruimten heeft, wordt elke opstelling gelinkt met een specifieke testruimte.

Traversepositie

De traversepositie van de materiaaltestmachine wordt samen met de bovenste en onderste software-eindelopen opgeslagen in elke systeemconfiguratie, dat is veiliger voor de machine en de gebruiker. De traverse stopt automatisch bij het bereiken van de ingestelde waarden. Na het aanschakelen van de materiaaltestmachine, kan de traverse meteen naar de startpositie van de ingestelde systeemconfiguratie en kan het testen onmiddellijk beginnen. Na de test beweegt de traverse automatisch terug naar de startpositie. Door de individueel instelbare snelle terugkeersnelheid, kan de volgende test zonder wachten starten.

Afstand tussen de werktuigen

Er zijn bijkomende veiligheidsinstellingen ter bescherming van de rekmeter.

 • Dit verhindert bijvoorbeeld dat de meetvoelers van de extensometer mechanisch beschadigd worden door de klemmen of dat een fragiel sample beschadigd wordt door een te hoge druk.
 • De testsoftware waarschuwt de bediener tijdig wanneer de clip-on rekmeter moet weggehaald worden tijdens de test.

Sensorconfiguratie

De krachtlimieten van het gehele testsysteem worden ingesteld via de sensorconfiguratie. De logische krachtgrens voor een materiaaltestmachine met Fmax van 5 kN in combinatie met een krachtcel van dezelfde capaciteit, zou 5 kN zijn. Als de ingebouwde werktuigen of klemmen echter maar geschikt zijn voor 2,5 kN, geeft de machine en waarschuwing en stopt ze bij Fmax 2,5 kN. Zo is de zwakste schakel steeds beschermd tegen overbelasting. 

testXpert III toont ook de status van de krachtcel. 

Controle van de geconfigureerde sensoren

 • De systeemconfiguratie bewaren: Alle veiligheidsrelevante instellingen voor het testsysteem, zoals krachtgrenzen of traverseposities, worden bewaard in de systeemconfiguratie. De systeemconfiguratie bevat ook de serienummers van de verbonden sensoren. 
 • Controle van de geconfigureerde sensoren: De controle van deze informatie verzekert de hoogste bescherming van het testsysteem en de gebruiker. Wanneer bij de vorige test een andere krachtcel gebruikt werd, waarschuwt het systeem ons en vraagt het de krachtcel te wisselen. De start van de test is dan enkel mogelijk wanneer alle instellingen uit de systeemconfiguratie overeenstemmen met de realiteit. 
 • Traceerbaarheid van de testopstelling: De informatie over de aangesloten sensoren wordt voor elk sample opgeslagen en kan op elk moment ingekeken worden.

Herhaalbare, reproduceerbare testresultaten.

Elke opgeslagen systeemconfiguratie kan gelinkt worden met een testprogramma. Als een nieuwe operator de volgende dag eenzelfde test wil uitvoeren, moet hij exact dezelfde opstelling gebruiken die werd opgeslagen. Dit verzekert dat alle tests volgens een norm uitgevoerd worden onder dezelfde condities. Zo worden de testomstandigheden reproduceerbaar en de testresultaten herhaalbaar. 

Heeft u vragen over onze producten?

Contacteer gerust onze productexperten.
Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Downloads

Terug naar het overzicht

Top