testXpert R testsoftware

testXpert Research is het softwareplatform voor vermoeiingstests en andere cyclische, dynamische en quasi-statische tests op materialen en componenten op een ZwickRoell testsysteem gemoderniseerd met testControl II Het softwareplatform maakt gebruik van de volgende drie dynamische aandrijftechnologieën:

  • Servo-hydraulische testsystemen
  • Magnetische resonantiepulsatoren (Vibrophore)
  • Testsystemen met lineaire motoren (LTMs)

De software maakt gebruik van een ergonomische workflow om de gebruiker door alle stappen van de test te leiden, van instellen tot het exporteren van resultaten. De zijbalk die steeds zichtbaar is, biedt de gebruiker volledige controle over de status van de test en het testsysteem. De software kan gegevens registreren en opslaan tot 10 kHz. De acquisitie voor tests met een hoog aantal cycli kan aangepast worden om de gegevensstroom te verkleinen.

Testprocedure in de testXpert R Sequencer testsoftware

De software bij uitstek voor enkelassige standaardtoepassingen

Omwille van hun ontwerp werden servo-hydraulische testmachines en ook Vibrophores exclusief gebruikt als dynamische materiaaltestmachines voor het bepalen van de weerstand tegen vermoeiing van materialen en componenten, meerbepaald levensduur en vermoeiing bij trek-, druk- en alternerende belasting.

Door om te schakelen tussen testXpert Research en testXpert II kunnen standaard ZwickRoell servo-hydraulische testmachines en de nieuwe generatie Vibrophores zowel gebruikt worden voor dynamische als voor statische toepassingen. De Vibrophores worden daarom ook two-in-one testsystemen genoemd.

Het cruciale voordeel is dat beide soorten machines gebruikt kunnen worden als volwaardige statische en dynamische materiaaltestmachines. Ze zijn in staat alle eigenschappen van de bewezen ZwickRoell testXpert II testsoftware en de gespecialiseerde testXpert R dynamische testsoftware te gebruiken.

Testing software testXpert III - Intuitive & Workflow-Based

Our testing software testXpert III offers an intuitive and workflow-based concept for all testing machines and instruments. The workflow reflects the work processes used in your lab and guides you through the various steps of a test, from preparing and running the test to analyzing results.

Structure.Top