Ga naar de inhoud van de pagina

ZwickRoell runs the world

Ook dit jaar lopen we samen voor een goed doel - Op 1 augustus 2024 start onze 8e jaarlijkse “ZwickRoell runs the world” uitdaging.

Zoals steeds nodigen we naast ZwickRoell werknemers en vrienden ook onze klanten uit om mee te doen aan dit evenement. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen, of het nu gaat om een operator of een labmanager, los van het land waarin ze verblijven.

De uitdaging begint op 1 augustus en eindigt op 29 september. Ons doel is samen 220.000 km te lopen, wandelen en trekken. Elke kilometer kan geregistreerd worden met onze ZwickRoell Web app (Web app instructies).

Tenslotte het belangrijkste: Als we ons doel bereiken, zal ZwickRoell €110.000 schenken aan een goed doel. Werknemers en klanten kunnen suggesties doen voor activiteiten/organisaties. Er is slechts één voorwaarde: de werknemer of klant moet zelf actief betrokken zijn bij de activiteit/organisatie.

We hopen op vele deelnemers zodat we de 220.000 km halen.

Loopwedstrijd recordresultaat: ZwickRoell schenkt 100.000 euro

We sloten onze 7e jaarlijkse ZwickRoell Runs the World actie af met een recordaantal deelnemers, afgelegde kilometers en een recordbedrag. Het doel om 200.000 kilometer af te leggen binnen 60 dagen door te stappen of te joggen, werd gehaald. Dankzij de in totaal 209.064 afgelegde kilometers schenkt de testmachinefabrikant ZwickRoell 100.000 euro aan goede doelen en initiatieven over heel de wereld. Ook werd het kilometerdoel voor 2024 aangekondigd.

“Het is ons weer gelukt! Ik ben blij met het aantal nieuwe klanten en werknemers die dit jaar deelnamen aan onze loopwedstrijd. We verloren veel zweet en misschien hier en daar een kilo. We zijn tevreden dat we vele goede sociale projecten en instellingen kunnen steunen over heel de wereld met de ingezamelde 100.000 euro,” vertelde Klaus Cierocki, CEO bij ZwickRoell, die als doorwinterde loper ook bijna 320 kilometer bijdroeg aan het resultaat.

Topdeelnemer bereikt 2.279 kilometer

In totaal werden 209.064 kilometer afgelegd tussen de ZwickRoell Runs the World kickoff op 3 augustus en de start van de Einstein Marathon in Ulm op zondag 1 oktober. Met 1190 deelnemers (vorig jaar: 1050) uit 45 landen (vorig jaar: 39), deden een recordaantal deelnemers mee. De toploper legde 2.279 kilometer af. Bijzonder leuk voor ons: “Honderden ZwickRoell klanten en partners registreerden zich samen met hun families, gaven hun individuele afgelegde kilometers in met de app en droegen in grote mate bij tot het resultaat en het succes van onze zevende jaarlijkse loopwedstrijd,” vertelde Cierocki.

ZwickRoell Runs the World: meer dan een kwart miljoen euro weggeschonken

Sinds het begin van onze ZwickRoell Runs the World loopwedstrijd in 2017, doneerde het bedrijf in totaal 280.000 euro aan goede doelen. In het verleden gingen de schenkingen naar initiatieven en instellingen over heel de wereld die zich inzetten voor benadeelde kinderen, dierenwelzijn en bescherming van het milieu. Het management kondigde ook het kilometerdoel aan voor volgend jaar, en legde daarbij de lat nog hoger: in 2024 mikken we op een gezamenlijk afgelegde 220.000 kilometer en een schenking van 110.000 euro.

Over de wedstrijd:
Tijdens de wedstrijd geven lopers, wandelaars en stappers hun aantal afgelegde kilometers in met een app. Ze kunnen ook suggesties doen voor sociale en goede doelen die een geldsom ontvangen als een bepaald kilometerdoel behaald wordt. De enige voorwaarde: de persoon die de suggestie maakt, moet persoonlijk betrokken zijn bij die organisatie. Deelnemers zijn onder andere werknemers en hun families, maar ook ZwickRoell klanten en partners over de hele wereld.

Top