Ga naar de inhoud van de pagina

Testen van dik plaatmateriaal

Dikke plaat wordt hoofdzakelijk gebruikt in de bouwsector, voor grote bruggen, in grote bouwprojecten, in scheepsbouw, voor off-shore boorplatformen, windturbines en voor zware machines zoals kranen en graafmachines. Verder worden dikke platen gebruikt als halffabrikaat voor grote buizen, waarin olie of gas over lange afstanden wordt getransporteerd.

Dik plaatmateriaal uit staal is tot ca. vier meter breed en minstens drie millimeter tot meer dan 250 mm dik, met een lengte tot twintig meter. De fabricage gebeurt door herhaaldelijk thermomechanisch walsen van slabs.

In vele toepassingen is het nakomen van kenwaarden of specificaties vereist voor de veiligheid op lange termijn. In speciale toepassingen of gebruik kunnen verdere, hier niet vernoemde, tests nodig zijn om een veilig en duurzaam bedrijf te verzekeren.

Trektests Hardheidsmetingen Impacttests Vermoeiing en breukmechanica Brochure metaal

Trektest op zware plaat

Trektests op dikke plaat worden voornamelijk uitgevoerd volgens de internationaal erkende en vaak gebruikte normen ISO 6892-1 and ASTM E 8 ISO 6892-1 is tegelijk ook een Europese norm (EN ISO 6892-1) en daardoor ook in de landen van de Europese Unie geldig (bv. in Duitsland als DIN EN ISO 6892-1). Samples voor deze trektest worden zo bewerkt dat de dikte van de plaat indien mogelijk bewaard blijft als sampledikte. De samples hebben bijgevolg een grote doorsnede en vereisen meestal materiaaltestmachines met hogere capaciteit. De parallelle lengte, het gedeelte dat zich vervormt tijdens de trektest, wordt gevormd door frezen. De onbewerkte dikte en het voorzichtig frezen en slijpen van de samplebreedte zorgen ervoor dat het materiaal tijdens de voorbereiding zeer weinig verandert en dat de eigenschappen weinig worden beïnvloed.

Zowel de ISO 6892-1 als de ASTM E 8 laten sinds het jaar 2009 toe de testsnelheid automatisch te sturen en te regelen via de reksnelheid. De toleranties voor de reksnelheidsregeling (in het bijzonder de "closed loop" reksnelheidsregeling) in de normen kunnen zowel met de makroXtens als de laserXtens zeer goed aangehouden worden.

Trektest ISO 6892-1
Beschrijving van de trektest op metaal volgens ISO 6892-1 bij kamertemperatuur.
naar Trektest ISO 6892-1
Trektest op metaal ASTM E8
ASTM E8/E8M beschrijft de uniaxiale trektest op metaal bij kamertemperatuur en de bepaling van karakteristieke waarden zoals proportionele rek, rekgrens, vloeirek, treksterkte, rek bij breuk en insnoering.
naar Trektest op metaal ASTM E8
Trektest bij verhoogde temperatuur, ISO 6892-2
De norm DIN EN ISO 6892-2:2018 beschrijft het uitvoeren van trektests op metalen bij verhoogde temperatuur.
naar Trektest bij verhoogde temperatuur, ISO 6892-2
Trektest op metaal bij verhoogde temperatuur
ASTM E21
naar Trektest op metaal bij verhoogde temperatuur

Geautomatiseerde trektest op zware plaat

Veilige, precieze en betrouwbare manipulatie van zware samples is niet eenvoudig voor iemand die een trektest uitvoert. Een automatisch testsysteem helpt door de last weg te nemen van de bediener, de invloed van de operator te verminderen en de operationele veiligheid en betrouwbaarheid te verbeteren.

Bij een ZwickRoell automatisering worden de te testen samples manueel in een magazijn geplaatst. Vanaf dit moment (plaatsen van de samples) wordt de trektest automatisch uitgevoerd, tot en met het sorteren van de geteste samples voor inspectie indien nodig.

Bekijk alle geautomatiseerde testsystemen

Testoplossingen voor trektests op dikke plaat

ZwickRoell levert een breed gamma standaard testsystemen of testsystemen op maat tot 2500 kN voor het bepalen van karakteristieke waarden met een trektest. Met deze testsystemen kunnen de materiaalparameters volgens norm en uiterst nauwkeurig gemeten worden. Glijden van het sample in de hydraulische klemmen kan steeds vermeden worden.

De verlengingsmeting volgens norm gebeurt meestal met automatische contacterende of optische (contactloze) rekmeters. De klassieke en reeds lang beproefde oplossing voor verlengingsmeting bij het testen van dik plaatmateriaal is de ZwickRoell makroXtens. De makroXtens combineert dankzij zijn mechanische constructie een hoge resolutie en hoge nauwkeurigheid met een zeer robuuste bouw, zelfs in een ruwe omgeving. De robuuste constructie laat toe om continu de rek te meten tot breuk van het sample. Op die manier kan de rek bij breuk automatisch bepaald worden, zonder tijdrovende markeringen op het sample of manuele metingen op de resten.

De laserXtens is onze innovatieve oplossing voor rekmeting tot breuk van het sample, en voldoet volledig aan de vereisten van de normen (ISO 6892-1, ASTM E8, ISO 9513, en ASTM E83) voor samples uit dikke plaat. Voor de laserXtens is het niet nodig markeringen aan te brengen op het sample; dankzij het meetprincipe kan de laserXtens het patroon gecreëerd door het laserlicht als markering gebruiken. De optische evaluatie van deze “zelfmarkeringen” gebeurt zo dat zelfs walshuid en occasionele schilfers de markeringen niet verstoren.

Hardheidsmetingen

Hardheidsmetingen op dikke plaat worden op verschillende manieren uitgevoerd. Daarnaast worden voor bepaalde toepassingsgebieden andere methoden of normen gebruikt (bv. voor toepassingen in lucht- of ruimtevaart, de Europese norm EN 2002-7); voor metingen op grote oppervlakken zonder beschadiging worden ook zogenaamde QEM methoden (bv. de 3MA methode) gebruikt, beschreven in de VDI-Richtlijn VDI/VDE 2616-1 (hardheidsmetingen op metalen).

Brinell hardheidsmeting metaal
ISO 6506, ASTM E10
Brinell hardheid, ISO 6506 , ASTM E10
naar Brinell hardheidsmeting metaal
Vickers hardheidsmetingen metaal
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
Vickers hardheidsmeting, ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
naar Vickers hardheidsmetingen metaal
Rockwell hardheidsmeting metaal
ISO 6508, ASTM E18
Hardheidsmetingen op metaal: dieptemethode, ISO 6508, ASTM E18
naar Rockwell hardheidsmeting metaal

Hardheidsmeters voor het testen van dikke plaat

Het ZwickRoell productgamma bevat hardheidsmeters en toestellen voor alle testmethoden. ZwickRoell hardheidsmeters werken volgens de gangbare internationale normen en kunnen ook volgens de relevante internationale normen gekalibreerd worden. ZwickRoell is als kalibratielab geaccrediteerd door DAkkS voor de kalibratie van hardheidsmeters.

Eén aspect van hardheidsmetingen is de meting en controle van de gemiddelde globale hardheid van plaatmateriaal na het walsen. Walsen is een thermo-mechanisch proces dat niet enkel de dikte van een plaat bepaalt, maar ook een invloed heeft op de mechanische eigenschappen. Voor deze hardheidsmeting worden hardheidsmethoden gebruikt die met hogere krachten werken, om uit te middelen over grotere metaalstructuren. Daarom wordt bij voorkeur volgens Brinell of Rockwell gemeten. Voor dikke platen worden ook vaak draagbare hardheidsmeters ingezet, die ter plaatse op het originele stuk gebruikt kunnen worden. Voor stationaire hardheidsmeters worden coupons genomen uit dikke platen en als samples gebruikt. De coupons worden soms verwerkt tot kleinere samples en, indien nodig, voorbereid voor een hardheidsmeting.

Een verder aspect van hardheidsmetingen is de meting van de metaalstructuur met behulp van hardheidsmetingen in de korrels. Aangezien de korrels in de structuur zeer klein zijn, worden hierbij hardheidsmeters met kleine en zeer kleine belastingen gebruikt, gewoonlijk stationaire microhardheidsmeters waarbij de afmetingen en de diepte van de indruk aan de te meten elementen aangepast kunnen worden door de indrukkracht.

Impacttests tests op zware plaat

Charpy impacttest ISO 148-1
Tijdens een Charpy impacttest worden de genormeerde gekerfde samples geslagen met energieën tot 750 joule.
naar Charpy impacttest ISO 148-1
Gekerfde Charpy impacttest metaal
ASTM E23
naar Gekerfde Charpy impacttest metaal
Valtest op metalen
De valtest volgens DIN EN 10274 en API 5L is een mechanische test waarin een bepaald gewicht valt op een sample vanop een bepaalde hoogte.
naar Valtest op metalen

Charpy impacttest op zware plaat

Voor toepassingen in de bouw van schepen en pijpleidingen is de kerfslagwaarde van een materiaal zeer belangrijk. Ze kan met behulp van een kerfslaghamer bepaald worden op Charpy samples. De ISO norm is tegelijk ook een Europese norm (EN ISO 148-1).

De test wordt uitgevoerd bij kamertemperatuur, maar ook bij lage temperaturen om onder andere de transitietemperatuur te bepalen. ZwickRoell levert tempereerbaden voor een correcte conditionering van samples tot -70°C en temperatuurconditioneereenheden tot -180°C.

Deze zijn voorzien van een ZwickRoell veiligheidsbehuizing en gesofisticeerde veiligheidstechnologie.

Valtest / Pellini test op zware plaat

De valgewichttest volgens W.S. Pellini wordt gebruikt voor het onderzoeken van het bros breken van staal om zo het scheurgedrag te bepalen volgens de Amerikaanse norm ASTM E 208 en het Stahl-Eisen-Prüfblatt SEP 1325. Tijdens de test vallen gewichten op een aan beide kanten gesteund, rechthoekig buigsample. De vallende gewichten veroorzaken binnen een brosse breuk binnen een afgelijnde buiging aan de rugzijde van het sample. Deze brosse breuk wordt geïnitieerd door een aan deze zijde aangebrachte lasrups, de zogenaamde Crack-Starter. Vervolgens wordt bepaald of de door de Crack-Starter geïnitieerde brosse breuk doorloopt tot aan een zijkant van het sample, of deze daarvoor gestopt wordt. De scheurvorming of breuk worden optisch manueel geëvalueerd. Als de breuk één of beide zijvlakken bereikt, geldt het sample als gebroken. De tests worden afhankelijk van de temperatuur van het sample uitgevoerd.

Valtorens voor Pellini tests zijn beschikbaar in twee grootten met energieën van 550 J en 1650 J. De maximale valhoogte bedraagt 1,0 of 1,3 m. De valhoogte wordt automatisch ingesteld en is continu instelbaar. De valenergie wordt automatisch berekend. De testruimte wordt via een veiligheidscircuit elektrisch en mechanisch afgeschermd. De test wordt pas gestart en uitgevoerd nadat alle veiligheidscontacten gecontroleerd zijn. De bediening van de Pellini valtoren gebeurt via een touch-screen waarop valhoogte, valenergie, valgewicht en valsnelheid worden weergegeven.

Vermoeiingstests en breukmechanica

Breukmechanica: kritische spanningsintensiteitsfactor K1C
ASTM E399
naar Breukmechanica: kritische spanningsintensiteitsfactor K1C
High Cycle Fatigue Test/ S-N test
Tijdens een high cycle fatigue test (ook S-N test) volgens DIN 50100 wordt het sample getest bij gemiddelde en lage cyclische amplituden.
naar High Cycle Fatigue Test/ S-N test

Testen van de breuktaaiheid op zware plaat

De breuktaaiheid K1c is een belangrijke waarde voor metalen gebruikt in veiligheidskritische toepassingen zoals vliegtuigen, energiecentrales en zelfs voertuigen. Breuktaaiheid wordt bepaald met behulp van een sample waarin een kunstmatige kerf is aangebracht. Het aanbrengen van de kerf gebeurt normaal gezien door kerven van het sample gevolgd door een cyclische belasting tot een bepaalde scheurlengte bereikt wordt. Het sample wordt dan quasi-statisch belast tot breuk. De breuktaaiheid K1c kan afgeleid worden uit de kracht/vervormingscurve en de scheurlengte.

De test in twee stappen voor de bepaling van K1c kan zeer efficiënt uitgevoerd worden op een ZwickRoell Vibrophore en aansluitend op een ZwickRoell materiaaltestmachine. De scheurvorming in het sample wordt veroorzaakt door de mechanisch aangebrachte kerf met daarna een cyclische belasting. Door de hoge haalbare frequentie van de vibrophore ontstaat de zogenaamde transiënte oscillatie om een scheur te veroorzaken zeer snel en zeer reproduceerbaar omwille van de gevoeligheid van de resonantiefrequentie voor scheurvorming.

De meest gebruikte samplegeometrie wordt CT (compact tension) genoemd. De belasting wordt hier met behulp van stiften in de boringen overgebracht. Daardoor ontstaat een gemengde trek- en drukbelasting.

Naast CT samples worden ook SENB samples (single-edge notched bending) gebruikt. Alhoewel de belastingsconditie voor de buigsamples eenvoudiger is dan bij CT-samples, is het vereiste volume voor het sample veel groter. Dit wordt duidelijk getoond in de illustraties.

Bijkomende tests op zware plaat

Buigtest op metaal
ISO 7438, ASTM A370, ISO 8491
naar Buigtest op metaal

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Naam Type Grootte Download
Top