Ga naar de inhoud van de pagina

Testen van betonstaal volgens EN ISO 15630-1 / ASTM E488 / BS 4449

Testen van betonstaal volgens ISO 15630-1 gebeurt met behulp van trektests, buigtests, herbuigtests en vermoeiingstests.

Naam Type Grootte Download

Testen van wapeningsstaal en betonstaal

Betonstaal maakt gewoon beton tot gewapend beton.

Omdat beton zeer drukvast is, maar slecht bestand is tegen trekkrachten, wordt het beton versterkt met ingebed staal. Betonstaal wordt onderverdeeld in

 • Betonstaal, draadstang, draad
 • Gelaste netten en tralieliggers

Betonstaal is een staalproduct met een cirkelvormige of bijna cirkelvormige doorsnede dat gebruikt wordt voor het wapenen van beton. De testmethoden voor betonstaal, draadstang en draad worden beschreven in de norm ISO 15630-1.

De kleinere diameters worden verwerkt tot netten of liggers vooraleer ze op de werf verwerkt worden. De testmethoden voor deze producten zijn te vinden in de norm ISO 15630-2.

Betonstaal is herkenbaar aan de ribben, die ingewalst worden om de hechting tussen beton en staal te verbeteren. 

Samples

Betonstaal wordt geproduceerd uit lange producten en de oppervlaktevorm varieert volgens de fabricagenorm.

Het sample heeft een constante doorsnede in lengterichting. Daarnaast moet het sample recht zijn zonder buiging. Gebogen samples moeten gerecht worden voor de test.

De sectie van het sample is belangrijk voor de trektest. Eerst worden de lengte en het gewicht van het sample gemeten. De doorsnede wordt wiskundig berekend uit deze waarden.

Trektest

De trektest is nog steeds de meest courante manier om de fysische eigenschappen van betonstaal te bepalen. De trektest wordt uitgevoerd volgens ISO 6892 -1.

De verlengingsmeting kan contactloos gebeuren (afbeelding links en in het midden met videoXtens) of via contact (afbeelding rechts met makroXtens).

Aanpassingen aan ISO 15630-1

 • Voor de berekening van de bovenste vloeisterkte ReH, de proportionele rek Rp0,2 en de treksterkte Rm wordt de nominale sectie gebruikt.
 • De initiële meetlengte komt overeen met vijf keer de nominale diameter (d) tenzij anders vermeld in de fabricagenorm
 • Bij gebruik van een extensometer, moet het percentage totale rek bij de maximale kracht Agt > 0.2% van de maximale waarde zonder krachtval. 

De belangrijkste karakteristieke waarden

 • Treksterkte Rm [MPa]
 • Vloeigrens Re [Mpa]
 • Vloeiverhouding van de treksterkte Rm ten opzichte van de vloeispanning Re
 • Verhouding van de vloeisterkte ten opzichte van de nominale vloeisterkte Re, actual / Re, nominal
 • Totale verlenging bij maximale belasting Agt [%]
 • De nominale sectie wordt gebruikt voor de berekening van de sterkte tenzij anders vastgelegd in de productnorm in kwestie (zie ISO 15630).

Een test is niet geldig

 • Wanneer de gradiënt van de meetcurve >10% afwijkt van de theorethische waarde voor de modulus
 • Wanneer het sample breekt binnen de 20 mm of d (de hoogste van de twee) verwijderd van de klemmen.

Trektest op betonstaal

Trektests op betonstaal met een 1.600 kN testmachine en optische rekmeting met videoXtens.

Buigtest / herbuigtest op betonstaal

De 3-punts buigtest en de herbuigtest worden gebruikt om de buigbaarheid van betonstaal te meten.

Tijdens een buigtest volgens EN ISO 15630-1, wordt het betonstaal gebogen tot een vooraf bepaalde hoek (meestal 90°). De diameter van de bovenste buigvin en de steunpunten, en de afstand tussen de steunpunten worden meestal vastgelegd in de productnorm en geselecteerd op basis van de nominale diameter van het betonstaal.

Vervolgens wordt de herbuigtest uitgevoerd, waarbij het sample teruggebogen wordt tot zijn initiële positie. Voor deze test worden glijdende blokken gebruikt die lateraal wegglijden onder drukbelasting. De test is succesvol als het sample geen breuken of scheuren vertoont. De evaluatie gebeurt visueel.

De buigtest wordt uitgevoerd bij kamertemperatuur. De test kan eventueel ook bij afwijkende temperaturen gebeuren in onderlinge overeenstemming tussen de partijen.

Vermoeiingstests op betonstaal volgens EN ISO 15630-1:

 • Volgens de norm moet betonstaal een bepaalde weerstand tonen tegen vermoeiing, dewelke geverifieerd moet worden.
 • Deze vermoeiingstests worden het snelst en meest economisch uitgevoerd met vibrophores (resonantiepulsatoren). De ZwickRoell Vibrophore is een optimale oplossing voor deze toepassing tot 600 kN.
 • Samples tot diameter 36 mm kunnen getest worden, vanaf 14 mm moeten ze ingegoten worden. Hiervoor is een inbedhulpstuk verkrijgbaar.

Geautomatiseerde trektests op betonstaal

Betonstaal wordt in grote hoeveelheden geproduceerd en moet continu getest worden om de productie te controleren. ZwickRoell heeft geautomatiseerde testsystemen ontwikkeld waarin samples op maat gesneden worden uit staven, matten en netten, waarna ze in een magazijn geplaatst en vervolgens automatisch getest worden. Ook een testprocedure met kunstmatige veroudering bij 100 °C kan in zo'n testsysteem geïntegreerd worden. Daarbij worden de doorsneden automatisch en zeer nauwkeurig volgens norm bepaald en worden de samples, afhankelijk van het testresultaat, gesorteerd voor een latere visuele controle.

 • Klantspecifieke totaaloplossingen
 • Integratie van alle relevante tests
 • Hoge beschikbaarheid
 • Handige opties voor het rapporteren van fouten

Andere testmethoden volgens ISO 15630

Gelaste matten / tralieliggers ISO 15630-2
Testen van gelaste matten en tralieliggers volgens ISO 15630-2 gebeurt met trektests, buigtests, afschuiftests en high cycle fatigue tests.
naar Gelaste matten / tralieliggers ISO 15630-2
Staalkabels ISO 15630-3, ASTM A416, ASTM A1061
Tijdens de statische trektest volgens ISO 15630-3 en ASTM A416 wordt een staalkabel bestaande uit 3, 7 of meer individuele draden uitgerokken tot breuk.
naar Staalkabels ISO 15630-3, ASTM A416, ASTM A1061

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten voor tests volgens ISO 15630-1

Voor het testen van betonstaal worden elektromechanische testmachines tot 2.500 kN gebruikt. 

Voor trektests zijn zowel hydraulische klemmen (tot 2.500 kN) als wigklemmen (tot 600 kN) beschikbaar.

Voor het uitvoeren van buigtests worden buigkits gebruikt met verschillende buigvinnen. Deze worden gemonteerd op de klemmen met behulp van adapterplaten. 

De rekmeting kan gebeuren met een contacterende makroXtens rekmeter of een contactloze videoXtens rekmeter. Bij de contactloze rekmeting wordt de oppervlaktestructuur van het betonstaal gebruikt als markering. De ribben worden automatisch herkend door de videoXtens rekmeter.

Met de re-run functie is het mogelijk achteraf verlengingen van trektests te meten tussen de vrije inspanlengte Le. Zo is een sample dat breekt buiten de meetlengte Le niet waardeloos. De verlenging kan opnieuw gemeten worden met een andere meetlengte. Zo kan een breuk buiten Le vermeden worden.

Interessante projecten bij klanten rond het trektests op betonstaal volgens ISO 15630-1 en ASTM E488

Momenteel geen elementen beschikbaar.

Top