Ga naar de inhoud van de pagina

Vermoeiingstest

Materiaalvermoeiing onder cyclische belasting

Tijdens een vermoeiingstest wordt vermoeiing veroorzaakt in het materiaal met behulp van een cyclische belasting aan een bepaalde testfrequentie. Dit kan een pulserende belastingstest zijn in trek- of drukrichting, of een test met alternerende belasting bestaande uit trek en druk.

Bij vermoeiingstests breekt een materiaal vaak duidelijk beneden de statische sterktelimieten.

Resultaten van vermoeiingstests worden gewoonlijk voorgesteld in de vorm van spanning/belasting cyclische diagrammen. Hierin wordt het aantal cycli tot breuk van het sample uitgezet ten opzichte van de amplitude van de cyclische spanning.

Enerzijds worden vermoeiingstests gebruikt voor het bepalen van karakteristieke waarden, anderzijds voor het bepalen van de levensduur.

Vermoeiing van een materiaal

Vermoeiing van een materiaal wordt beschreven als de schade of het breken van een materiaal of een onderdeel blootgesteld aan herhaalde, met de tijd variërende spanning. 

Vermoeiing wordt veroorzaakt door plastische vervorming in zijn kleinste vorm, microplastische vervorming. Deze schade kan vergroten bij voortdurende spanning (scheurgroei) en uiteindelijk leiden tot een definitieve breuk van het materiaal of het onderdeel.

Onderzoek van verschillende schadegevallen leidt tot de volgende bevindingen:

  • Componenten die al lang in gebruik zijn zonder problemen, kunnen plots breken.
  • De breuk wordt niet veroorzaakt door een enkele overbelasting.
  • De breuk treedt op duidelijk beneden de statische sterktelimieten.
  • De belasting varieert met de tijd en is vaak repetitief.

De levensduur van cyclisch belaste componenten is gelimiteerd. Daarom wordt voor kritische componenten voorafgaand aan de implementatie een evaluatie van de levensduur of een vermoeiingstest uitgevoerd om een inschatting te maken van de duurzaamheid van het onderdeel.

Tijdens een vermoeiingstest op een materiaal worden verschillende karakteristieke waarden bepaald:

Testmachines voor vermoeiingstests

We gebruiken verschillende fysieke aandrijftechnologieën voor onze dynamische testmachines. Ze hebben elk hun eigen voordelen en specifieke toepassingen. Zo kunnen we de juiste oplossingen vinden voor elke eis rond vermoeiing van materialen.

Andere tests

Trektest

De trektest wordt gebruikt voor het bepalen van de sterkte en het vervormingsgedrag bij trekbelasting.
naar Trektest

Impacttest

Impacttests zijn korte tests die informatie leveren over het breken van materialen of componenten.
naar Impacttest

Tests met valtorens

Valtests zijn mechanische tests waarin een bepaald gewicht valt op een sample vanop een bepaalde hoogte.
naar Tests met valtorens

Hogesnelheids trektest

Tijdens een hogesnelheids trektest, wordt een test uitgevoerd op een vlak sample met zeer hoge belastingssnelheden tot wel 20 m/s.
naar Hogesnelheids trektest

Hardheidsmetingen

Bij een hardheidsmeting wordt de weerstand van een lichaam tegen indentatie door een ander (harder) lichaam gemeten.
naar Hardheidsmetingen

Biaxiale test

Tijdens een biaxiale test wordt het sample - in tegenstelling met een uniaxiale test - belast volgens twee assen.
naar Biaxiale test
Top