Ga naar de inhoud van de pagina

Impacttesters en Charpy kerfslaghamers

Testmachines voor het bepalen van de impactsterkte van kunststoffen en metalen

...de juiste impacttester voor normconform testen!

Een impacttestmachine wordt gebruikt om de weerstand van een materiaal of onderdeel tegen snelle belasting te bepalen bij variërende temperaturen. Omdat vele materialen in verschillende toepassingen dagelijks blootgesteld worden aan fluctuerende temperaturen, en omdat het breukgedrag mede afhankelijk is van de temperatuur, moeten deze materialen vaak getest worden in het hele temperatuurbereik waarin ze gebruikt worden. Deze tests dienen om te bepalen bij welke temperatuur en in welke mate het materiaal bros wordt.

Kerfslaghamer Valtoren Video’s FAQ Cases van klanten

ZwickRoell testmachines voor impacttests: de juiste kerfslaghamers en valtorens voor uw toepassing

Impacttests zijn courant geworden bij het testen van materialen en onderdelen. Deze eigenschappen worden gebruikt als basis voor het karakteriseren van een materiaal.

 • Het energiebereik van onze machines gaat van 5.5 joule (kerfslaghamers) tot 100.000 joule (valtorens).
 • Onze impacttestmachines zijn verkrijgbaar in een conventionele (niet-geïnstrumenteerde) en geïnstrumenteerde versie.
 • Onze tempereerbox voor samples en magazijn verzekeren een precieze samplevoorbereiding en normconforme tests.
 • Het gebruik van geautomatiseerde oplossingen met onze impacttesters verhoogt verder de betrouwbaarheid en kostenefficiënte testprocessen.

Met slechts een klik kan u meer leren over onze verschillende mogelijkheden op vlak van impacttests:

kerfslaghamers tot 750 joule

Valtorens tot 20.000 joule

Kogelterugslagtesters

Impacttest op kunststoffen

Impacttests op kunststof - niet-geïnstrumenteerd
Impacttests op kunststof– geïnstrumenteerd
Impacttest op elastomeren en schuim

Impacttests op kunststof - niet-geïnstrumenteerd

In de ISO bestaan productnormen, procedures en toestelnormen voor impacttests met kerfslaghamers.

Product- en procedurenormen beschrijven hoe samples genomen worden uit verschillende materialen om daarna getest te worden. Ze kunnen ook een testmethode beschrijven voor een product of materiaalgroep.

Toestelnormen beschrijven waaraan testtoestellen moeten voldoen. Ze leggen technische gegevens vast met toleranties, en bepalen hoe testtoestellen geverifieerd moeten worden.

Terwijl onze klanten hoofdzakelijk vertrouwen op productnormen, moet ZwickRoell als producent van testapparatuur voldoen aan zowel de productnormen (voor de testprocedure) als de toestelnormen (voor het technisch ontwerp van het toestel). Daarom staan beide groepen normen hieronder opgelijst.

Over het algemeen maken ASTM normen geen verschil tussen product-, procedure- of toestelnormen.

Impacttests op kunststof– geïnstrumenteerd

De volgende karakteristieken worden bepaald in geïnstrumenteerde Charpy tests volgens ISO 179-2:

 • Maximale kracht
 • doorbuiging bij maximale kracht
 • energie tot maximale kracht
 • doorbuiging bij breuk
 • energie bij breuk

Impacttest op elastomeren en schuim

Het doel van tests op elastomeren en schuim is het snel en eenvoudig opmeten van de elasticiteit van het materiaal.

Sommige materialen die tot 100% elastisch zijn, slaan afgegeven energie op en geven deze terug vrij zodra de kracht niet langer uitgeoefend wordt. Materiaal dat 100% plastisch is, absorbeert de afgegeven energie volledig.

Deze karakteristieken worden gebruikt voor het meten van de kogelterugslagwaarde:

Een schijfvormig sample wordt geklemd op een massief blok. Een pendel raakt het sample en geeft zo energie af. Het elastisch gedeelte van het sample slaat deze energie op (de hamer rust even) en geeft ze daarna terug af aan de hamer. De hamer wordt versneld in de tegenovergestelde richting en veert terug.

Wanneer de hamer tot stilstand komt na het terugveren, wordt de hoek gemeten. Op basis van deze hoek wordt de elastische energie afgegeven door het sample berekend.

Impacttests op metaal

Vaak gestelde vragen over impacttesters

Wat is een impacttestmachine?
Hoe een Charpy impacttester te gebruiken
Wat is het verschil tussen een niet-geïnstrumenteerde en een geïnstrumenteerde impacttestmachine?

Wat is een impacttestmachine?

Een impacttestmachine wordt gebruikt om de weerstand van een materiaal of onderdeel tegen snelle belasting te bepalen bij variërende temperaturen. Afhankelijk van het te testen materiaal, vereisten in verband met de toepassing en het gewenste type gegevens, wordt een keuze gemaakt tussen een kerfslaghamer en een valtoren. Zoals de namen suggereren, wordt een sample geraakt door een slingerende hamer of door een vallend gewicht. In beide gevallen worden het gewicht, de hoek of hoogte waarbij het gewicht losgelaten wordt, en het type hamer of werktuig gekozen en wordt de machine navenant ingesteld.

Hoe een Charpy impacttester te gebruiken

Een van de meest courant uitgevoerde tests met een kerfslaghamer is de Charpy test, waardoor deze machines vaak Charpy impacttesters of Charpy impacttestmachines genoemd worden.

De basisonderdelen van een Charpy tester zijn het machineframe, een hamerstang met een hamer van een bepaald gewicht, een uitlezing, steunblokken en een veiligheidskooi/schild. Complete kerfslaghamers kunnen ook een PC en een temperatuurconditioneereenheid bevatten.

Bij een Charpy test wordt een gekerfd sample horizontaal gecentreerd op de steunen met de kerf weg van de hamer. De hamer wordt losgelaten om het sample te treffen en te breken. Afhankelijk van het doel, de toepassing en het materiaal, kunnen kerfslagtests uitgevoerd worden met conventionele of geïnstrumenteerde toestellen.

Wat is het verschil tussen een niet-geïnstrumenteerde en een geïnstrumenteerde impacttestmachine?

 • Bij een conventionele impacttest (niet-geïnstrumenteerd), wordt de hoeveelheid energie die tijdens de breuk door het sample wordt geabsorbeerd, berekend uit het hoogteverschil van de hamer voor en na de breuk. De geabsorbeerde energie is direct gerelateerd aan de brosheid van het materiaal, waarbij brosse materialen normaal gezien lagere absorptie vertonen dan ductiele materialen.
 • Een geïnstrumenteerde impacttest meet de kracht tijdens de impact, levert aan hoge snelheid spanning/rek gegevens die het onderscheid aantonen tussen ductiele en brosse breuken, en levert informatie over de breukmechanische eigenschappen. Instrumentering laat dus toe de manier van breken te bepalen, niet enkel de breukenergie.
 • Andere vaak voorkomende impacttests zijn onder andere de Izod test en de impacttrektest. Izod tests, ontwikkeld door ASTM, worden voornamelijk gebruikt in Noord-Amerika, terwijl Charpy tests vaker voorkomen in andere delen van de wereld. Impacttrektests bepalen de impactenergie van een materiaal onder trekbelasting.

Interessante klantenprojecten met impacttestmachines - leer meer over hoe onze klanten onze impacttesters gebruiken!

Top