Přejít na obsah stránky

Kyvadlová rázová kladiva Charpy a padostroje

Zkušební stroje pro stanovení rázové houževnatosti plastů a kovů

... to správné zkušební zařízení pro zkoušky dle platných standardů!

Rázový zkušební stroj pomáhá určit odolnost materiálu nebo součásti vůči rychlému zatížení za různých podmínek prostředí. Vzhledem k tomu, že mnoho materiálů, které se denně používají pro řadu různých aplikací, je vystaveno kolísajícím teplotám, a protože chování při lomu nebo poruše závisí také na teplotě, musí být tyto materiály často testovány v celém rozsahu provozních teplot. Tyto zkoušky slouží k určení, při jaké teplotě a do jaké míry se materiál stává křehkým.

Kyvadlové kladivo Padostroj Videa FAQ Případy zákazníků

Zkušební stroje ZwickRoell pro zkoušení rázové houževnatosti: vhodná kyvadlová rázová kladiva a padostroje pro vaše aplikace

Rázové zkoušky se pevně usadily v oblasti zkoušení materiálů a komponentů. Vyhodnocované vlastnosti jsou součástí základních mechanických vlastností materiálů. ZwickRoell dodává kvalitní přístroje pro rázové zkoušky několik dekád. Náš sortiment zahrnuje kyvadlová rázová kladiva pro kovy a kyvadlová rázová kladiva pro plasty i padostroje s rozsahem energie od několika joulů do 100 000 joulů, a hydraulické vysokorychlostní zkušební stroje.

 • Nominální energie našich zkušebních strojů má rozsah od 5,5 joulů (kyvadlová kladiva) až do 100 000 joulů (padostroje).
 • Naše rázové zkušební stroje jsou k dispozici v konvenčním (neinstrumentovaném) a instrumentovaném provedení.
 • Náš box a zásobník pro temperování vzorků zajišťují precizní podmínky přípravy zkušebních těles a testování v souladu s normami.
 • Použití automatizovaných řešení s našimi rázovými zkušebními systémy dále zvyšuje spolehlivost a hospodárnost testovacích procesů.

Jediným kliknutím zjistěte více o dalších možnostech pro rázové zkoušky:

Kyvadlová rázová kladiva do 750 joulů

Padostroje do 20 000 joulů

Přístroje pro stanovení odrazové pružnosti

Rázové zkoušky na plastech

Rázové zkoušky na plastech – neinstrumentované
Rázové zkoušky na plastech – instrumentované
Rázové zkoušky na elastomerech a pěnách

Rázové zkoušky na plastech – neinstrumentované

Pro zkoušky kyvadlovými rázovými kladivy existují normy ISO pro výrobky, metody a přístroje.

Normy pro výrobky a metody popisují, jak se odebírají vzorky z různých materiálů a jak se provádějí zkoušky. Nebo popisují zkušební metodu pro výrobek nebo skupinu materiálů.

Normy pro zkušební přístroje popisují způsob jejich konstrukce. Specifikují technické parametry, jejich tolerance a definují způsob ověřování zkušebních přístrojů.

Zatímco naši zákazníci se spoléhají na produktové normy, pro nás jako výrobce přístrojů jsou závazné jak produktové normy (pro zkušební postupy), tak i přístrojové normy (pro konstrukční řešení zkušebních přístrojů). Proto jsou níže uvedeny obě skupiny norem.

Normy ASTM zpravidla nerozlišují mezi standardy pro výrobky, metody nebo přístroje.

Rázové zkoušky na plastech – instrumentované

Při instrumentovaných zkouškách metodou Charpy podle normy ISO 179-2 jsou stanoveny následující vlastnosti:

 • Maximální síla
 • Průhyb při maximální síle
 • Energie do maximální síly
 • Průhyb při lomu
 • Energie při lomu

Rázové zkoušky na elastomerech a pěnách

Cílem zkoušek elastomerů a pěn je jednoduché a rychlé měření pružnosti materiálu.

Materiál, který je až stoprocentně elastický, uchovává dodanou energii a uvolňuje ji v okamžiku, kdy na něj již nepůsobí síla. Naproti tomu materiál, který je až stoprocentně plastický, dodanou energii zcela pohlcuje.

Tyto charakteristiky se používají k měření odrazové pružnosti:

Vzorek ve tvaru disku je upnut na masivní blok. Kyvadlo zasáhne vzorek a prostřednictvím úderu na něj přenáší energii. Část elastické energie absorbuje zkušební těleso (kyvadlo na okamžik zastaví) a poté ji kyvadlu vrátí. Kyvadlo se zrychlí opačným směrem a kývne zpět.

Jakmile se po návratu dostane do klidové polohy, změří se úhel zpětného kyvu. Pomocí dosaženého úhlu se vypočítá elastická energie, kterou vzorek vrátil kyvadlu.

Rázové zkoušky na kovech

Časté dotazy k rázovým zkouškám

Co je zkušební stroj pro zkoušky rázem?
K čemu se Charpy kladiva používají?
Jaký je rozdíl mezi rázovým zkušebním strojem bez instrumentace a s instrumentací?

Co je zkušební stroj pro zkoušky rázem?

Rázový zkušební stroj se používá pro stanovení odolnosti materiálů nebo součástí vůči rychlému zatěžování za různých teplot. V závislosti na zkoušeném materiálu, požadavcích na konečné použití a preferovaném typu zkušebních dat se volí mezi kyvadlovými rázovými kladivy a padostroji. Jak napovídají jejich názvy, k vyvození rázu na zkušební tělesa se využívá kyvadlo nebo padající závaží. V obou případech je definována hmotnost, výchozí poloha nebo výška pádu a typ kyvadla nebo nástroje který dopadá na vzorek. Dle konfigurace je zkušební systém nastaven.

K čemu se Charpy kladiva používají?

Jednou z nejběžnějších zkoušek prováděných kyvadlovými rázovými kladivy je Charpyho zkouška, díky níž si tyto zkušební stroje vysloužily také označení Charpyho kladivo.

Základními součástmi Charpyho kladiva jsou rám stroje, kyvadlová tyč s kladivem dané hmotnosti, číselníkový ukazatel, podpěry pro zkušební tyče a bezpečnostní kryt. Kompletní rázové zkušební systémy mohou obsahovat také elektronické měřicí vybavení, PC a zařízení pro temperování vzorků.

Při Charpyho zkoušce se zkušební tyč s vrubem umístí na podpěry vodorovně, přičemž vrub směřuje od kyvadla. Uvolněním kyvadla dojde k úderu do vzorku a jeho zlomení. V závislosti na účelu, výsledné aplikaci a zkoušeném materiálu, lze rázové zkoušky provádět buď s konvenčním, nebo s instrumentovaným zařízením.

Jaký je rozdíl mezi rázovým zkušebním strojem bez instrumentace a s instrumentací?

 • Při konvenční rázové zkoušce (bez instrumentace) se množství energie absorbované zkušební tyčí během lomu vypočítá z rozdílu maximální výšky kyvadla před a po lomu. Množství absorbované energie přímo souvisí s houževnatostí materiálu, přičemž křehké materiály mají obvykle nižší míru absorpce než materiály tvárné.
 • Při instrumentované rázové zkoušce se zaznamenává průběh síly při nárazu, který poskytuje údaje o napětí při vysoké rychlosti deformace rozlišující mezi tvárným a křehkým porušením, a poskytuje informace lomovém chování materiálu. Instrumentace nám proto umožňuje hodnotit mimo množství absorbované energie i mechanizmus a průběh lomu.
 • Mezi další často používané metody patří zkouška typu Izod a rázová zkouška tahem. Izodovy zkoušky vyvinuté společností ASTM jsou široce používány v severoamerickém regionu, zatímco Charpyho zkoušky se používají spíše v jiných částech světa. Rázové zkoušky v tahu hodnotí nárazovou práci při rázovém zatížení materiálů tahem.

Zajímavé projekty se stroji pro rázové zkoušky – zjistěte více o tom, jak naši zákazníci používají naše zařízení!

Nahoru