Přejít na obsah stránky

Automatizované zkušební systémy

Robotická kontrola a zabezpečení kvality

Automatizované testovací systémy přebírají v laboratoři úlohu manipulace se vzorky a zajišťují provádění opakovatelných a reprodukovatelných zkoušek v souladu s normami. Zabezpečení kvality založené na zkušebních robotech umožňuje splnění náročných požadavků na zkoušení a provoz systému. Automatizované zkoušení je zvláště vhodné tam, kde se očekává značný výkon.

ZwickRoell nabízí různé zkušební systémy pro automatizované zkoušení materiálů:
Pro kovy Pro plasty Pro lékařské aplikace Pro textil a fólie Pro komponenty

Další informace o našich automatizovaných zkušebních systémech:
Vlastnosti Manuální zkoušky Software pro automatizaci Proč automatizovat? Výpočet návratnosti

Automatizované zkoušení materiálů se ZwickRoell

Koncept automatizace společnosti ZwickRoell počítá s ručním tříděním zkušebních vzorků do zásobníků. Od tohoto okamžiku už testování probíhá automatizovaně – systém zajišťuje transport vzorků, automatický průběh zkoušky i třídění vzorků po zkoušce pro případnou kontrolu. Kvalifikovaný personál laboratoře tak nemusí vykonávat rutinní činnosti a může se věnovat náročnějším úkolům.

Podle požadavků lze do této plně automatizované sekvence integrovat další zařízení, zejména přístroj pro měření rozměrů vzorků ZwickRoell se čtyřmi nezávislými automatickými snímači pro přesné a normám odpovídající stanovení rozměrů a průřezu.

Grafická vizualizace může přenášet stav systému v reálném čase také na mobilní zařízení, jako je například tablet. To umožňuje plnou kontrolu procesu prostřednictvím všech aktuálních programů prohlížeče. Vizualizace zvyšuje efektivitu robotického zkušebního systému tím, že zkracuje dobu nečinnosti.

Modulární konstrukce automatizovaného zkušebního systému umožňuje spouštět zkoušky podle potřeby také ručně.

Automatizovaný zkušební systém pro automatizované tahové zkoušky kovových materiálů podle ISO 6892-1 nebo ASTM E8
> 700 automatizovaných zkušebních systémů dodáno do celého světa
> 35 let poznatků a zkušeností
cca 40 dodávek nových systémů každý rok

Podporujeme nejnovější trendy automatizovaných zkoušek – pro spolehlivé výsledky testů.

Trendy v automatizaci

Automatizované zkoušky: kovové materiály

Výrobci ocelí a kovových materiálů musí své produkty zkoušet pro zajištění kvality, obvykle mimo jiné zkouškou tahem. Kontrola kvality založená na robotických zkouškách se používá zejména pro série s vysokým množstvím vzorků. ZwickRoell nabízí různé zkušební systémy pro automatizované zkoušky tahem od plechů až po těžké kovové desky.

U plechů se kromě stanovení charakteristických hodnot, jako je pevnost v tahu, mez kluzu, smluvní mez kluzu a tažnost také často měří hodnoty r a n. Před zkouškou tahem změří robotický zkušební systém tloušťku a šířku vzorku.

Jednou z výhod zejména v případě těžkých desek je, že zkušební systém přebírá úlohu manipulace s velmi hmotnými vzorky. Použití robotického zkušebního systému také eliminuje nebezpečí vyvolané neopracovanými hranami nebo padajícími vzorky.

Naše softwarové řešení robotického zkušebního systému sestává ze softwaru pro automatizaci na vyšší úrovni autoEdition a našich programů testXpert. Zatímco autoEdition zajišťuje správu a kontrolu dat a vizualizaci procesu, testXpert zpracovává výsledky automatizované zkoušky tahem.

roboTest LroboTest NroboTest RroboTest ProboTest I
Automatizované zkoušení kovových materiálů s optickým měřením délky a šířkyAutomatické systémy pro přípravu vzorků se zkušebním softwarem autoEdition3Systém roboTest R pro automatizované zkoušky kovů a jejich slitinSystém roboTest R pro automatizované zkoušky kovů a jejich slitinAutomatizované zkoušky vzorků Charpy
roboTest LroboTest NroboTest RroboTest ProboTest I
Oblasti použití
 • Tenké plechy
 • Plechy
 • Tenké plechy
 • Plechy
 • Tenké plechy
 • Plechy
 • Tlustostěnné desky
 • Ocel pro vyztužování betonu
 • Dráty
 • Tenké plechy
 • Plechy
 • Tlustostěnné desky
 • Tlustostěnné desky
Typ zkouškyTahTahTahTahRáz (Charpy)
Počet vzorkůaž 160 vzorkůaž 80 vzorkůaž 400 vzorkůaž 300 vzorků10 vzorků (temperovaných);
90 vzorků (netemperovaných)
Hmotnost vzorku (max.)1 kg500 g30 kg20 kg-
Síla/energie (max.)250 kN250 kN2 500 kN2 500 kN750 J
ZkouškaJednoducháJednoducháKomplexníKomplexníJednoduchá
Další vybavení, příslušenství a doplňky
Čtečka identifikačních kódů / 2D kódů
Přístroj na měření rozměrů vzorků
Řešení s více zkušebními stroji--
Měření tvrdosti--
Měření drsnosti--

 

 • Pro měření tvrdosti nebo drsnosti (bez zkušebního stroje) může být roboTest N použit pro podávání vzorků do tvrdoměru nebo do zařízení pro měření drsnosti.
 • Hliníkové fólie je možné zkoušet na systému roboTest F automatizovaně. Upínací systém spolehlivě svírá vzorek a zaručuje správné umístění do upínacích čelistí.
 • roboTest C je ideálním řešením pro menší série s těžkými vzorky.

Automatizované zkoušky materiálů: plasty

Zkoušky termoplastických a reaktoplastických lisovaných materiálů, polymerních pěn, elastomerů a kompozitů se provádí pro zajištění kvality a účely výzkumu a vývoje. Obzvláště jedná-li se o velké počty vzorků, tyto zkoušky zaměstnávají velké množství personálu.

Zkušební systém pro automatizované zkoušky plastů zbavuje kvalifikované pracovníky laboratoří těchto rutinních úkolů a umožňuje jim převzít složitější úkoly, jako je interpretace a vyhodnocení dat, hodnocení nových materiálů nebo další výzkumné činnosti.

Malé rozměry vzorků nebo – zejména v případě elastomerů – poněkud nestabilní vzorky se často obtížněji upínají. Použitím robotického systému k upínání vzorků se zvyšuje bezpečnost uživatele a minimalizuje se vliv obsluhy, takže výsledky zkoušek jsou reprodukovatelné a statisticky spolehlivější.

Naše softwarové řešení robotického zkušebního systému sestává ze softwaru pro automatizaci na vyšší úrovni autoEdition a našich programů testXpert. Zatímco autoEdition zajišťuje správu a kontrolu dat a vizualizaci procesu, testXpert zpracovává výsledky automatizované zkoušky tahem.

roboTest NroboTest LroboTest RroboTest FroboTest H
Robotický zkušební systém pro automatizované zkoušky tahem plastůAutomatizované zkoušky se zkušebním systémem roboTest LRobotický zkušební stroj roboTest R pro automatizované zkoušky kovů a slitinAutomatizovaný systém pro přípravu vzorků roboTest FAutomatizované zkoušky vzorků Charpy
roboTest NroboTest LroboTest RroboTest FroboTest H
Oblasti použití
 • Termoplasty
 • Termoplasty
 • Elastomery
 • Pryže
 • Termoplasty
 • Elastomery
 • Pryže
 • Pěny
 • Plastové fólie
 • Termoplasty
 • Potrubí / výřezy z trubek
Typ zkoušky
 • Tah
 • Ohyb
 • Tah
 • Ohyb
 • Tah
 • Ohyb
 • Tlak
 • Ráz
 • Tah
 • Ráz (Charpy, Izod)
Počet vzorků (max.)80 vzorků480 vzorků400 vzorků200 vzorků80 vzorků
ZkouškaJednoducháJednoducháKomplexníJednoducháJednoduchá
Další vybavení, příslušenství a doplňky
Čtečka identifikačních kódů / 2D kódů
Přístroj na měření rozměrů vzorků
Váha--
Řešení s více zkušebními stroji----
Měření tvrdosti----
Teplotní komora--Vzorky jsou před zkouškou temperovány externě

 

 • roboTest I lze použít pro zkoušky rázem (metodou Charpy nebo Izod) s aktivním temperováním vzorků. Zkoušky plastů se provádějí v rozsahu od -80 °C do +100 °C.

Automatizované zkoušení materiálů: zdravotnický průmysl

Zejména v lékařském a farmaceutickém průmyslu jsou požadavky na bezpečnost výrobků výrazněji vyšší než ve většině jiných odvětví. Metody zkoušek pro výrobky, jako jsou autoinjektory, injekční pera, konektory Luer Lock nebo injekční stříkačky, jsou přesně definovány v průmyslových normách. Zkouška se často skládá z různých kroků a její dokončení může trvat několik minut.

Automatizované systémy přispívají ke kvalitě zkoušení zejména tím, že zbavují personál laboratoře některých činností. Robotický testovací systém přejímá provedení zkoušky, a zaměstnanci se tak mohou věnovat složitějším testovacím a analytickým úkolům.

Díky snížení vlivu uživatele je automatizované zkoušení lékařských aplikací spolehlivé a opakovatelné.

Naše softwarové řešení robotického zkušebního systému sestává ze softwaru pro automatizaci na vyšší úrovni autoEdition a našich programů testXpert. Zatímco autoEdition zajišťuje správu a kontrolu dat a vizualizaci procesu, testXpert zpracovává výsledky automatizované zkoušky tahem.

roboTest NroboTest LroboTest R
Automatizovaný systém pro přípravu vzorků roboTest NAutomatizované zkoušky obalů ve zdravotnictvíAutomatizované zkoušky s roboTest R
roboTest NroboTest LroboTest R
Oblasti použití
 • Autoinjektory
 • Injekční stříkačky, pera
 • Konektory Luer Lock
 • Injekční stříkačky
 • Zdravotnické obaly
 • Autoinjektory
 • Injekční stříkačky, pera
 • Konektory Luer Lock
 • Injekční stříkačky
 • Zdravotnické obaly
 • Autoinjektory
 • Injekční stříkačky, pera
 • Konektory Luer Lock
 • Injekční stříkačky
 • Zdravotnické obaly
Typ zkoušky
 • Tah
 • Ohyb
 • Tlak
 • Krut
 • Tah
 • Ohyb
 • Tlak
 • Krut
 • Tah
 • Ohyb
 • Tlak
 • Krut
Počet vzorků (max.)40 vzorků80 vzorků200 vzorků
ZkouškaJednoducháJednoducháKomplexní
Další vybavení, příslušenství a doplňky
Čtečka identifikačních kódů / 2D kódů
Přístroj na měření rozměrů vzorků
Řešení s více zkušebními stroji--
Kvalifikace DQ/IQ/OQ

Automatizované zkoušení materiálů: fólie a textil

Při výrobě plastových a hliníkových fólií je kontrola kvality zcela nezbytná. Vzhledem k nedostatečné stabilitě fólií a textilií představují automatizované zkoušky zvláštní výzvu. Společnost ZwickRoell vyvinula robotický zkušební systém speciálně pro tyto typy vzorků, díky kterému se testování materiálů ve výrobním procesu stalo efektivní a bezpečné.

Díky speciálnímu upínacímu systému roboTest F lze textilie v zásobníku přesně uchopit, bezpečně vložit do zkušebního stroje a poté automaticky vyzkoušet.

Automatizované zkoušení materiálů: komponenty & speciální řešení

Robotické systémy lze využít pro tahové nebo tlakové zkoušky či testování funkčnosti součástí . Robotické zkušební systémy mohou být navrženy jako speciální řešení pro zakázkové projekty na míru, ale mohou sloužit i pro zkoušení železnorudných pelet, testování v horkých komorách, měření drsnosti či tvrdosti.

Modulární konstrukce našich robotických zkušebních systémů umožňuje provádět zkoušky efektivně a reprodukovatelně. Pro řešení zakázkových projektů využíváme naše standardní komponenty.

Máte otázky týkající se automatizovaných zkušebních systémů?

Naši produktoví specialisté vám rádi poradí.

Kontaktujte nás

Výhody automatizace

Nabídka automatizovaných zkušebních systémů společnosti ZwickRoell je mimořádně bohatá. Díky mnoha různým funkcím pokrývá všechny aplikace.

 • Díky souběžnému zpracování vzorků získáte výsledky zkoušek výrazně rychleji než u automatizovaných systémů s běžnou softwarovou architekturou
 • Grafická vizualizace může přenášet stav systému v reálném čase také na mobilní zařízení, jako je např. tablet
 • Eliminace vlivu obsluhy vede k vysoké reprodukovatelnosti výsledků zkoušek
 • Kvalifikovaní pracovníci laboratoře jsou osvobozeni od rutinních úkolů a mohou se zabývat sofistikovanějšími činnostmi
 • Bezobslužný provoz automatizace zajišťuje trvale vysokou efektivitu zkušební laboratoře – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Hlavní cíle zkušebních systémů založených na robotech: zlepšení kvality zkoušek, zvýšení produktivity, zajištění flexibility

Amortizace automatizovaných zkušebních systémů

Investice do stroje na zkoušení materiálů s automatickým podáváním vzorků je investicí do budoucnosti vaší zkušební laboratoře. Mnoho uživatelů si není jisto, v jakém okamžiku se vyplatí investovat do robotického testovacího systému.

Podle našich zkušeností jsme zjistili, že náklady na automatizovaný testovací systém se obvykle vrátí do dvou až tří let. To nezávisí pouze na počtu zkoušených vzorků za den, ale je třeba vzít v úvahu i další faktory včetně charakteru materiálu a složitosti zkoušky.

Pomocí naší kalkulačky návratnosti investic můžete zjistit, zda pro vás mají automatizované testovací systémy smysl. Rádi vám zašleme další informace pro podrobnou a komplexní analýzu vašich dat.

Výpočet návratnosti

Jaké zkoušky provádíte? *
Stupeň automatizace *
Uvažujete o novém systému pro automatizované zkoušení nebo o modernizaci stávajícího systému? *
0 50 100 150 200 250 500 1000
kN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Manuální zkoušky v automatizovaném testovacím systému

S automatizovaným testovacím systémem může obsluha podle potřeby provádět i manuální zkoušky.

Při manuálním zkoušení stačí robotickou ruku přesunout do bezpečné parkovací pozice, nebo se testovací systém odpojí od stroje. Obsluhující osoba pak manuálně vloží vzorek do systému a spustí zkoušku na obrazovce testXpert.

Zakázkové projekty využívající automatizované zkušební systémy

Nahoru