Přejít na obsah stránky

Robotický zkušební systém roboTest R

Pro automatizované zkoušky tahem, ohybem a tlakem i komplexní zkušební úkoly Ke stažení
Oblasti použití
 • Plasty
 • Kovy a slitiny
 • Kompozitní materiály
 • Pryže
 • Medicínský průmysl
Druh zkoušky
 • Tah
 • Ohyb
 • Tlak
 • Ráz
Sortiment vzorků
 • Vzorky do 30 kg
 • Komplexní zkoušky
Normy
 • ISO 6892
 • ISO 527-2
 • ISO 178
 • ASTM D638

Co je roboTest R?

roboTest R je systém pro plně automatizované zkoušky tahem, ohybem, tlakem a rázem. Může být využit pro komplexní zkoušky i pro celou řadu jiných aplikací z oblasti zkoušení kovů a slitin, plastů nebo pěnových materiálů. Dokáže spolehlivě a sledovatelně otestovat i produkty z oblasti zdravotnictví, jakými jsou například autoinjektory nebo dávkovací pera. Jako další příklady automatizovaných zkoušek můžeme uvést stanovení tahových vlastností (podle ISO 37) a stanovení strukturní pevnosti (podle ISO 34-1) u vzorků z elastomerů.

V závislosti na rozměrech a ploše vzorků lze autonomně vyzkoušet až 400 vzorků. Operátor plní zásobník systému na bezpečném místě, což umožňuje obsluze doplňovat vzorky také během zkoušek.

Po spuštění systému probíhá podávání vzorků, zkoušení i odebírání zbytků vzorků automaticky. Transport vzorků zajišťuje šestiosý průmyslový robot. Obsluha může kdykoli upravit pořadí vzorků a průběh zkoušek. Díky zadaným tolerančním kritériím je možné třídění zbytků vzorků OK/NOK při likvidaci jejich zbytků.

Produktivitu zkoušek lze optimálně přizpůsobit požadavkům zákazníka pomocí dalších zařízení, jako je zařízení pro měření rozměrů, ID skener, zařízení pro měření drsnosti nebo tvrdoměr, teplotní komora či přístroj pro spektrální analýzu. Přesné a opakovatelné měření hodnoty r a příčné deformace se rovněž provádí v automatizovaném režimu.

Pro zvýšení produktivity je možné do celého systému zapojit více strojů pro zkoušení materiálů.

Pokud je zapotřebí provádět manuální zkoušky, stačí robotickou ruku posunout do parkovací pozice, čímž se obsluze uvolní přístup ke stroji

Výhody

 • Eliminuje se vliv obsluhy, jako jsou teplota nebo vlhkost rukou a upnutí vzorků mimo střed nebo šikmo. To vede k vysoké reprodukovatelnosti výsledků zkoušek.
 • Kvalifikovaný personál laboratoře tak nemusí vykonávat rutinní činnosti a může se věnovat náročnějším úkolům.
 • Stroj může běžet také v době polední přestávky a noční směny, což zvyšuje jeho využívání a přináší rychlejší výsledky.
 • Zkušební systém snižuje náklady na testování jednoho vzorku, vlastní návratnost se počítá na dobu jednoho až dvou let.
 • Systém poskytuje spolehlivou dokumentaci a dlouhodobé statistické sledování dat.

autoEdition3 – software pro automatické systémy

Srdcem robotického zkušebního systému je software pro automatizaci autoEdition3. Software autoEdition3 řídí a monitoruje všechny automatické zkušební procesy, komponenty a zařízení.

Ve spojení se zkušebním softwarem testXpert III poskytuje autoEdition3 sledovatelnost výsledků a jejich ochranu proti manipulaci. Ihned po spuštění aplikace autoEdition3 se uživatel setká s výhodami intuitivního ovládání, které je v souladu s uživatelským rozhraním testXpert.

autoEdition

Máte otázky týkající se automatizovaných zkušebních systémů?

Naši produktoví specialisté vám rádi poradí.

Kontaktujte nás

Další automatizované zkušební systémy

Mohlo by vás také zajímat

Proč byste měli zvážit automatizaci procesů při zkoušení materiálů?
Zjistěte více o tom, proč se vyplatí investovat do robotického testovacího systému a proč se náklady vrátí ve velmi krátké době.
k Proč byste měli zvážit automatizaci procesů při zkoušení materiálů?

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: Robotický zkušební systém roboTest R pro kovy a slitiny PDF 96 KB
 • Informace o produktu: Robotický zkušební systém roboTest R pro plasty PDF 86 KB
Nahoru