Přejít na obsah stránky

Robotický zkušební systém roboTest H

Pro automatizované zkoušky rázem (Charpy/Izod) Ke stažení
Oblasti použití
 • Plasty
Druh zkoušky
 • Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy
 • Zkoušky rázem metodou Izod
Sortiment vzorků
 • Chlazené vzorky
Normy
 • ISO 179-1
 • ISO 180
 • ASTM D256

Co je roboTest H?

Robotický zkušební systém roboTest H je vhodný pro zkoušky rázem plastů metodou Charpy nebo Izod. Robotický zkušební systém lze připojit ke kyvadlovým rázovým kladivům do 50 joulů. Podle požadavků se používají kyvadlová kladiva bez instrumentace nebo s instrumentací.

Plasty lze zkoušet metodou Charpy podle ISO 179-1 nebo metodou Izod podle ISO 180 nebo ASTM D256. Automatizované zkoušky rázem v ohybu se provádějí za pokojové teploty nebo na temperovaných vzorcích.

Zkušební tělesa se temperují mimo automatizovaný zkušební systém. Vzorky z plastů se vkládají do prostoru zásobníku na vozíku a zahřívají se nebo ochlazují v boxu pro úpravu teploty (volitelné vybavení). Zásobník má sloty pro 20 zkušebních těles o výšce 4 mm. Po dosažení požadované teploty se zásobník vloží do pracovního prostoru robotického systému.

Podle automatizované zkušební sekvence se pak vzorky jednotlivě posouvají ze zásobníku šoupátkem. Podavač vzorku uchopí vzorek a umístí jej do kyvadlového rázového kladiva. Při rázové zkoušce metodou Charpy se vzorek na podporách zároveň vystředí. Při rázové zkoušce metodou Izod je vzorek uchycen kolmo.

Rázová zkouška se musí provést do 5 sekund po vyjmutí vzorku ze zásobníku pro úpravu teploty.

V případě potřeby lze provádět zkoušky manuálně.

Automatizovaná rázová zkouška plastů

roboTest H s rázovým kladivem 50 joulů pro zkoušky metodou Charpy.

Výhody

 • Eliminuje se vliv obsluhy, jako jsou teplota nebo vlhkost rukou a upnutí vzorků mimo střed nebo šikmo. To vede k vysoké reprodukovatelnosti výsledků zkoušek.
 • Kvalifikovaný personál laboratoře tak nemusí vykonávat rutinní činnosti a může se věnovat náročnějším úkolům.
 • Stroj může běžet také v době polední přestávky a noční směny, což zvyšuje jeho využívání a přináší rychlejší výsledky.
 • Zkušební systém snižuje náklady na testování jednoho vzorku, vlastní návratnost se počítá na dobu jednoho až dvou let.
 • Systém poskytuje spolehlivou dokumentaci a dlouhodobé statistické sledování dat.

autoEdition3 – software pro automatické systémy

Srdcem robotického zkušebního systému je software pro automatizaci autoEdition3. Software autoEdition3 řídí a monitoruje všechny automatické zkušební procesy, komponenty a zařízení.

Ve spojení se zkušebním softwarem testXpert III poskytuje autoEdition3 sledovatelnost výsledků a jejich ochranu proti manipulaci. Ihned po spuštění aplikace autoEdition3 se uživatel setká s výhodami intuitivního ovládání, které je v souladu s uživatelským rozhraním testXpert.

autoEdition

Máte otázky týkající se automatizovaných zkušebních systémů?

Naši produktoví specialisté vám rádi poradí.

Kontaktujte nás

Další automatizované zkušební systémy

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: Robotický zkušební systém roboTest H PDF 53 KB
Nahoru