Ga naar de inhoud van de pagina

Klimaatbescherming en duurzaamheid

Duurzaam bedrijfsbeheer en management zijn belangrijk voor de ZwickRoell Group. Wij zijn verantwoordelijk voor onze producten en processen. We beheren ons bedrijf op een duurzame manier voor onze planeet en onze kinderen. Wij geloven dat: Duurzame handelingen nodig zijn voor de toekomst, en hand in hand gaan met zakelijk succes, bescherming van het milieu en sociale verantwoordelijkheid.

Wij zijn een CO2-neutraal bedrijf

  • In 2014 werd ZwickRoell de eerste producent van materiaaltestmachines die zijn uitstoot van broeikasgassen compenseerde via de aankoop van uitstootcertificaten. In de toekomst zijn er plannen voor een verdere uitbreiding van dit engagement.
  • Om de CO2 emissies bepaald in het hoofdkwartier te Ulm te compenseren, werd ZwickRoell lid van de Vorarlberger Climate Neutrality Alliance 2025 (turn to zero is nu deel van illwerke vkw AG). Deze organisatie compenseert de CO2 uitstoot met certificaten van hoge kwaliteit in internationale projecten zoals bebossingsprogramma's in Nicaragua of het voorzien van schoon drinkwater in Oeganda.
  • In 2020 compenseerde ZwickRoell 4.296 ton CO2-uitstoot. Hierin zitten zowel directe als indirecte emissies vervat van de ZwickRoell hoofdzetel (verbruik van aardgas en stookolie, bedrijfswagens, elektriciteitsverbruik), naast bepaalde indirecte emissies die ontstaan uit activiteiten zoals zakenreizen met trein of vliegtuig, werkbezoeken en catering.

ZwickRoell duurzaamheidsrapport

De ZwickRoell Group publiceert jaarlijks een duurzaamheidsrapport om de stakeholders van het bedrijf te informeren over de vooruitgang die we geboekt hebben voor onze klanten, onze producten, ons duurzaam bedrijfsbeleid, beschermingsmaatregelen voor het milieu en bijdragen aan het welzijn van onze werknemers en de gemeenschap.

Naam Type Grootte Download
  • Duurzaamheidsrapport 2014 van de ZwickRoell Group PDF 1 MB
  • CO2 compensatie PDF 376 KB
  • Certificaat voor socio-ecologische inzet PDF 3 MB
  • Gedragscode PDF 2 MB
  • GLS KlimaProtect PDF 120 KB
Top