Přejít na obsah stránky

Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Udržitelné řízení společnosti má pro ZwickRoell Group zásadní význam. Přijímáme celostní odpovědnost za naše produkty a procesy. Jednáme udržitelně pro budoucnost naší planety a našich dětí. Věříme totižže udržitelné jednání, které je v souladu s obchodním úspěchem, ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností, prospěje naší budoucnosti.,

Jsme CO2 neutrální společnost

  • V roce 2014 se ZwickRoell stal prvním výrobcem zkušebních systémů, který kompenzoval vypočítané emise skleníkových plynů nákupem uhlíkových náhrad. Do budoucna plánujeme tento ekologický závazek dále rozšířit.
  • Abychom vyrovnali vypočítané emise CO2 pro sídlo společnosti ZwickRoell v německém Ulmu, stali jsme se členem Aliance pro klimatickou neutralitu Voralberska 2025 (turn to zero je nyní součástí společnosti illwerke vkw AG). Tato aliance kompenzuje emise CO2 prostřednictvím certifikátů ochrany klimatu vysoké kvality z mezinárodních projektů, jakými jsou například zalesňování v Nikaragui nebo zajištění čisté pitné vody v Ugandě.
  • V roce 2020 kompenzoval ZwickRoell 4 296 tun emisí CO2. Toto množství zahrnuje přímé i nepřímé emise ze sídla společnosti ZwickRoell v Ulmu (spotřebu zemního plynu a topného oleje, provoz služebních vozů, spotřebu elektrické energie) a také některé nepřímé emise vznikající při provozu společnosti, jako jsou služební cesty vlakem nebo letadlem, cesty zaměstnanců z práce a do práce či stravování.

Zpráva o udržitelnosti ZwickRoell

ZwickRoell Group zveřejňuje zprávu o udržitelnosti. Zainteresované subjekty se tak mohou informovat o pokroku, kterého jsme dosáhli u našich zákazníků, produktů, v rámci naší udržitelné podnikatelské činnosti nebo ochrany životního prostředí, i jaké kroky podnikáme pro blaho našich zaměstnanců a celé společnosti.

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru