Přejít na obsah stránky

Kvalita a spolehlivost ZwickRoell

Kvalita znamená ve společnosti ZwickRoell splnění vysokých nároků zákazníků. Naše systémy jsou proto přizpůsobivé a vybroušené do nejmenšího detailu. Umožňují získávat spolehlivé výsledky zkoušek a hrdě nesou značku kvality „Vyrobeno v Německu“. Získaná certifikace je potvrzením našeho závazku k vysoké kvalitě.

Spolehlivé výsledky zkoušek Certifikovaná kvalita Certifikáty našich kalibračních laboratořích ve světě Made by ZwickRoell

ZwickRoell znamená spolehlivé výsledky zkoušek

Aby vývojoví inženýři drželi krok s rychlým technologickým pokrokem, snaží se neustále posouvat hranice fyziky a vyvíjet nové a lepší materiály. Přitom vlivem globalizace dochází k vytváření mezinárodních dodavatelských řetězců a odloučení výzkumných od výrobních pracovišť na jiná místa. Pro zajištění kvality i dalšího výzkumu a vývoje je proto nezbytné, aby výsledky zkoušek byly přesné, opakovatelné, reprodukovatelné a sledovatelné – jedním slovem spolehlivé.

Spolehlivé výsledky zkoušek jsou v oboru testování materiálů elementárním a zároveň velmi aktuálním tématem. Při každém zkoušení materiálů nebo komponent vyvstávají znovu a znovu stejné otázky:

 • Je získaná hodnota skutečně přesná?
 • Jsou výsledky opakovatelné?
 • Jsou tyto výsledky srovnatelné s jinými měřeními?
 • Lze vysledovat, kdo udělal co, kdy a jakým způsobem?
 • A odpovídá používané měřicí zařízení všem požadovaným normám a specifikacím?

Zkušební systémy a software ZwickRoell jsou synonymem pro přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a kompletní sledovatelnost stanovených výsledků zkoušek.

Certifikovaná kvalita

S rostoucím povědomím o kvalitě se zvyšují také požadavky na přesnost a reprodukovatelnost měřicích zařízení. ZwickRoell má vlastní kalibrační laboratoř s akreditací DAkkS podle ISO/IEC 17025. Máme proto oprávnění provádět kalibraci zkušebních strojů a systémů na místě instalace podle příslušných norem a vydávat celosvětově uznávané kalibrační certifikáty.

Systém managementu kvality podle ISO 9001, který byl zaveden v roce 1993, se dále rozvinul do integrovaného systému managementu kvality a životního prostředí. Umožňuje tak k otázkám týkajících se kvality, ochrany životního prostředí i požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví zaujmout holistický přístup.

Na základě toho je společnost ZwickRoell v Ulmu certifikovaná podle ISO 14001 a kvalifikovaná podle systému Security Safety Management (SeSaM).

Více informací o certifikačních značkách TÜV SÜD ISO 9001 a ISO 14001 můžete nalézt zde.

Certifikovaná kvalita – ZwickRoell Ulm / Německo

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Certifikát společnosti podle ISO 9001: Systémy managementu kvality – požadavky PDF 165 KB
 • Certifikát společnosti podle ISO 14001: Systémy environmentálního managementu – požadavky s návodem pro použití PDF 165 KB
 • SeSam – Certifikát Security Safety Management od VGB PowerTech e.V. (sdružení energetických společností) PDF 374 KB
 • Klimaneutrální sídlo společnosti PDF 376 KB
 • Sociálně-ekologický dopad IT hardwaru PDF 3 MB

Všechny akreditační certifikáty a rozsah akreditace našich kalibračních laboratoří ve světě naleznete ke stažení zde:

Název Typ Velikost Ke stažení

Inženýrské řešení „Vyrobil ZwickRoell“

 • Náš standard kvality „Vyrobil ZwickRoell” je založen na systémech managementu kvality podle ISO 9001 s certifikací TÜV.
 • Poznejte výhody našich služeb.
 • Patentovaná technologie zatěžovacích rámů a pohonů ZwickRoell zaručuje vysoce přesné výsledky zkoušek a uživatelsky příjemnou a snadnou obsluhu strojů.
 • Vývoj měřicí a řídicí elektroniky testControl II se opírá o zkušenosti, které jsme získali při více než 12 400 úspěšných instalacích testControl.
 • Software pro zkušební stroje a přístroje testXpert III a testXpert Research zajišťují efektivní a bezpečnou obsluhu všech testovacích systémů a nabízí optimální řešení pro jakýkoli požadavek na zkoušení.

Dokonalá souhra vývojových, výrobních a prodejních postupů v naší organizaci je zárukou krátkých dodacích lhůt. Všechny stroje lze kdykoli přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. U nás získáte přesně to, co potřebujete, nikoli to, co je právě na skladě.

Bezpečnost celého zkušebního systému

Inženýrské řešení „Vyrobil ZwickRoell“
Bezpečnost v souladu se směrnicí pro strojní zařízení ES
Bezpečnost celého zkušebního systému
Připraveni na další generaci
Ochrana uživatelů
Zabezpečení dat
Ochrana vzorků
Ochrana systému
Monitorování systému

Inženýrské řešení „Vyrobil ZwickRoell“

Vývoj a výroba zkušebních strojů včetně veškerých mechanických, elektronických a softwarových komponent spolu s bohatou nabídkou příslušenství probíhá ve výrobním sídle společnosti ZwickRoell v Německu. To zaručuje dokonalou souhru všech součástí celého systému.

Bezpečnost v souladu se směrnicí pro strojní zařízení ES

Uživatelům zkušebních systémů zaručujeme nejvyšší stupeň bezpečnosti. Garantujeme též splnění všech požadavků vyplývající ze směrnice pro strojní zařízení ES. Tyto skutečnosti dokládá ES prohlášení o shodě. Používáme výhradně nejmodernější bezpečnostní technologie a osvědčené komponenty, které odpovídají nejpřísnějším bezpečnostním a průmyslovými normám (IEC 60947).

Bezpečnost celého zkušebního systému

Maximální bezpečnost zajišťuje dvoukanálový bezpečnostní obvod, který zahrnuje koncový vypínač na dráze příčníku, tlačítko pro vypnutí pohonu, funkci brzdy motoru a volbu pracovního režimu. Do bezpečnostního obvodu je začleněno také příslušenství. Ochranný systém s elektrickým jištěním a mechanickým blokovacím zařízením je v souladu se strojní směrnicí (ES) a brání jakémukoli zásahu do stroje během zkoušky.

Připraveni na další generaci

Modulární konstrukce našich strojů umožňuje jejich snadnou přestavbu či dovybavení dalším příslušenstvím kdykoli je zapotřebí. Měřicí a řídicí elektronika testControl II je samozřejmě kompatibilní i s novějšími generacemi softwaru firmy ZwickRoell. Garantujeme dostupnost náhradních dílů minimálně 10 let po ukončení výroby daného produktu.

Ochrana uživatelů

Inteligentní bezpečnostní funkce, průmyslová zabezpečovací technika, volitelné provozní režimy – to vše v souladu s novými směrnicemi pro strojní zařízení (ES) zajišťuje maximální ochranu uživatelů.

Zabezpečení dat

Software pro zkušební stroje a přístroje ZwickRoell zaručuje maximální zabezpečení uživatelských dat a výsledků zkoušek. Ochranu výsledků zajišťují mimo jiné tyto funkce softwaru:

 • Rozšířená správa uživatelů, která dovoluje omezit obsluhujícím osobám možnost vkládání dat na minimum;
 • Sledovatelnost veškerých dat týkajících se zkoušky a systému;
 • Přesně opakovatelné podmínky zkoušky s unikátním konceptem konfigurace systému;
 • Cílená konfigurace zkoušky pomocí inteligentního asistenta.

Ochrana vzorků

Aktivní kontrola vzorků v zásobníku, omezení zatěžování v režimu pro nastavení systému, inteligentní rozpoznání zvýšeného zatížení vůči nule a jeho automatické odlehčení ve zkušebním softwaru ZwickRoell chrání vzorky před nežádoucím přetěžováním.

Ochrana systému

Inteligentní systém rozpoznání snímačů spolu s konceptem konfigurace zkušebního prostoru chrání stroj před poškozením v důsledku překročení hraničních hodnot. Nové systémové zobrazení navíc umožňuje sledování všech důležitých stavů stroje a v případě potřeby nabídne preventivní opatření.

Monitorování systému

Systém kontroly testControl II podává osobám obsluhujícím stroj, popř. vedoucím laboratoře detailní informace o aktuálním stavu a stupni využití zkušebního vybavení. Tím se nabízí další zlepšení správy zkušebního zařízení a výrazně zjednodušuje plánování údržby i pořizování náhradních dílů.

Inovativní na základě výzkumu

Společná iniciativa podniků a nadací Stiftverband oceňuje od roku 2014 společnosti zabývající se výzkumem za jejich výjimečnou odpovědnost, kterou přebírají za stát i společnost a uděluje jim pečeť „Inovativní na základě výzkumu“.

Stifterverband je jedním z největších soukromých poskytovatelů finančních prostředků pro vědu v Německu. Kromě závazku vůči dalším generacím akademiků, vynikajícím vysokým školám a špičkovému výzkumu je tato organizace rovněž zodpovědná za kontrolu i hodnocení německého výzkumného a inovačního systému. Kolik prostředků se investuje do výzkumu a vývoje v Německu? Jaké dopady to má na budoucnost této země? Na tyto otázky se zaměřuje šetření VaV, které pro Spolkové ministerstvo školství a výzkumu každoročně provádí vědecká statistika Stifterverband.

Filozofie ergonomické obsluhy

Ergonomický koncept obsluhy
Plná podpora testXpert III
Ergonomické dálkové ovládání s barevným displejem
Konfigurátor zkušebního systému

Ergonomický koncept obsluhy

Ergonomie je při obsluze zkušebních systémů ZwickRoell na prvním místě. Naše stroje lze optimálně přizpůsobit ergonomickým požadavkům a kdykoli modulárně upravit dle přání zákazníků.

 • Stroje z řady zwickiLine mohou být provozovány jak v horizontální, tak i ve vertikální poloze. V horizontální poloze jsou otočné o 180°.
 • U systémů z řady AllroundLine se nechá pracovní výška flexibilně přizpůsobit pomocí stavitelných stojin tak, aby vyhovovala individuálním potřebám. Stroje ZwickRoell nabízí bezbariérový přístup, a mohou je proto obsluhovat například i osoby na invalidním vozíku.
 • Ke zkušebnímu prostoru u strojů z řady cLine je umožněn přístup ze všech tří stran.

Plná podpora testXpert III

Náš testXpert III, který je jedničkou mezi zkušebními softwary, provází uživatele při vkládání vzorků, při celém průběhu testování, vyhodnocování dat i při dokumentaci zkoušky. Funkce jako automatický systém rozpoznání snímačů či asistenční a výukové programy usnadňují provádění zkoušek. Zkušenosti, které jsme získali při více než 40 000 úspěšných instalacích, mluví sami za sebe.

Ergonomické dálkové ovládání s barevným displejem

Celý průběh zkoušky je možné řídit dálkovým ovladačem nezávisle na PC. Všechny důležité informace se zobrazují na barevném displeji ovladače. Řízení stroje se tak stává ještě ergonomičtější a efektivnější. Maximální stupeň bezpečnosti obsluhy zajišťuje tlačítko nouzového zastavení umístěné na ovladači. Další výhodou je rychlé a přesné nastavení pozice příčníku pomocí kolébkového spínače a integrovaného otáčivého kolečka.

Konfigurátor zkušebního systému

Všechny příslušné bezpečnostní předpisy a informace týkající se nastavení stroje, jako např. vzdálenosti mezi jednotlivými přípravky či nastavení snímačů, jsou uvedeny v daných zkušebních programech a profilech.

Nahoru