Přejít na obsah stránky

Zkoušky plastových trubek

Na základě mnoha aplikací a různých typů materiálů existuje velké množství národních a mezinárodních norem pro zkoušení plastových trubek. Zkouší se jak materiálové charakteristiky použitého plastu, tak i funkční vlastnosti trubek a potrubí. Mnohé z těchto zkoušek lze provádět na zkušebních zařízeních ZwickRoell.

Významné zkoušky plastových trubek Požadavky na aplikované zkoušky Normy kvality pro zkoušení plastových trubek

Iniciační kruhová tuhost / Kruhová pružnost plastového potrubí
ISO 9969, ASTM D2412, EN 1228, ISO 13968, ISO 13967
Iniciační kruhová tuhost / Kruhová pružnost plastového potrubí
Krípová zkouška trubek z termoplastů
ISO 9967
Krípová zkouška trubek z termoplastů
Trubky z termoplastů – stanovení tahových vlastností
ISO 6259, ISO 1979
Trubky z termoplastů – stanovení tahových vlastností
Růst trhliny polyetylénového potrubí
ISO 18488, ISO 18489
Deformační zpevnění (ESC, SCG)
Růst trhliny polyetylénového potrubí
Stanovení MFR & MVR
Stanovení MFR a MVR a další charakteristické hodnoty zkoušek toku taveniny na plastech
Přehled zkoušek toku taveniny včetně definice zkušebních metod pro zkoušky MFR a MVR a stanovených charakteristických hodnot, srovnání zkušebních metod s normami ISO 1133, ASTM D1238 a ASTM D3364.
Stanovení MFR & MVR
Teplota měknutí podle Vicata u plastových trubek
EN 727, ISO 306, ASTM D1525
Teplota měknutí podle Vicata u plastových trubek
Rázové zkoušky plastových trubek nebo výřezů na rázových kladivech
ISO 7628-2, ISO 3127, ISO 9854-1, ISO 9854-2
Rázové zkoušky plastových trubek nebo výřezů na rázových kladivech

Požadavky na aplikace zkoušek plastových trubek

 • Potrubní systémy vyrobené z termoplastických polymerů nebo plastů vyztužených skelnými vlákny se používají pro přepravu tekutin, zejména vody, a plynů. Tato produkce podléhá přísným požadavkům na kvalitu.
 • Termoplastické trubky, například z PE, PP, PVC nebo PEX, se vyrábějí v různých provedeních a vyznačují se mechanickými vlastnostmi, jako je odolnost proti korozi, chemická odolnost, nízká hmotnost, pružnost, odpovídající kruhová tuhost a nízká drsnost povrchu.
 • Trubky s hladkým povrchem uvnitř i vně se často používají jako kanalizační potrubí pro vypouštění odpadních vod. Mohou se vyrábět ve formě plnostěnných trubek nebo jako trubky s vypěněným jádrem. Jejich vnější průměr se pohybuje od 16 mm do 1 200 mm. Pro vnitřní domovní rozvody se používají tepelně odolné trubky, které musí splňovat i vyšší požadavky na protipožární ochranu.
 • Oblasti použití vlnitých trubek jsou velmi pestré. Tyto trubky tak najdou využití pro ochranu kabelů ve strojírenství, při stavbě lodí a v automobilovém průmyslu, ale také jako drenážní, bezpečnostní a kanalizační trubky nebo trubky pro odpadní vody o průměru až 1 800 mm. Díky zvlněnému profilu jsou tyto trubky v podélném směru velmi pružné a mohou se snadno přizpůsobit okolí. Zároveň si ale zachovávají vysokou kruhovou tuhost. Speciálních mechanických vlastností lze dosáhnout typem profilu stěny trubky nebo dutými komorami.
 • Kombinací různých materiálů můžeme cíleně dosáhnout určitých vlastností. Typickým příkladem takového vícevrstvého kompozitního potrubí je hliníková trubka, která je z vnitřní i vnější strany opatřena přilnavou vrstvou zesítěného PE (PEX). Takové trubky pak vynikají velkou pružností, snadno se pokládají a jsou nepropustné pro kyslík.
 • Trubky z plastů vyztužených skleněnými vlákny (GPR) se obvykle vyznačují vyšší kruhovou tuhostí a mohou být použity také pro transport chemikálií. Vyrábí se s vnějším průměrem až do 3 000 mm.

Pokud hledáte vhodný zkušební stroj, kontaktujte nás prosím. Rádi najdeme řešení, které bude odpovídat vašim požadavkům.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Standard kvality při zkoušení plastového potrubí

Zkoušení trubek závisí na dané oblasti jejich použití. Národní stavební úřady vyžadují, aby byly potrubní systémy schváleny na základě definovaných kritérií, která jsou obvykle velmi podrobně stanovena ve specifikačních normách nebo technických dodacích podmínkách. Požadavky se mohou v různých zemí zásadně lišit.

Pro testování plastových trubek existuje celá řada národních i mezinárodních norem. To proto, že se využívají v nejrůznějších oblastech použití a jsou vyrobeny z různých materiálů. Zkouší se jak materiálové charakteristiky použitého plastu, tak i funkční vlastnosti trubek a potrubí. Mnoho z těchto zkoušek lze provádět na testovacích zařízeních ZwickRoell.

Následující přehled uvádí příkladný náhled do rozsahu zkoušek, které se týkají podzemních potrubních systémů z PE používaných pro beztlaké odvodňování a zavodňování podle EN 13476-1. Měření rozměrů zde není uvedeno.

 • EN 13476-1:
  Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

Vlastnosti materiálů

 • ISO 1167-1: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku 165 h
 • ISO 1167-1: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku 1 000 h
 • ISO 1133-1: Hmotnostní index toku taveniny MFR @ 190 °C, 5 kg
 • ISO 728: Hmotnostní index toku taveniny MFR @ 190 °C, 5 kg
 • ISO 1183: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT)

Fyzikální vlastnosti

 • ISO 2505: Stanovení podélného smrštění, účinky ohřevu, tvarovky z PE
 • ISO 12091: Zkouška v peci

Mechanické vlastnosti trubek

Mechanické vlastnosti tvarovek

 • ISO 13967: Tuhost
 • EN 12061: Stanovení rázové houževnatosti
 • EN 12256: Mechanická pevnost nebo ohebnost prefabrikovaných tvarovek

Požadavky na chování

 • EN 1277: Těsnost spojů s elastomerním těsnícím kroužkem
 • ISO 13260: Odolnost vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení
 • EN 1055: Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
 • EN 1989: Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
 • EN 1053: Stanovení vodotěsnosti

Mnohé z těchto zkoušek lze provádět na zkušebních strojích a zařízeních ZwickRoell.

Kromě již představených metod má společnost ZwickRoell k dispozici také zkušební zařízení pro speciální požadavky.

Neváhejte a zeptejte se nás!

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru