Přejít na obsah stránky

Zkoušení plastů

Každý, kdo testuje polymerní materiály nebo součásti, se musí spolehnout na naměřené výsledky. Plasty vykazují komplexní mechanické vlastnosti, které je třeba stanovit v širokém rozsahu různých podmínek zatížení a prostředí i s ohledem na historii zpracování.

Normy ASTM, ISO a řada národních norem z nich odvozených definují metodiku a rámcové parametry pro zkoušení plastů, bez nichž není možná dobrá reprodukovatelnost vlastností mezi zkušebnami i dodavateli a zákazníky. V oblasti charakterizace vstřikovaných materiálů poskytují normy ISO 10350 (jednobodové údaje), ISO 11403 (vícebodové údaje) a ISO 17282 (konstrukční údaje) užitečný rámec, který je dále upřesněn jednotlivými normami z hlediska výroby a zkoušení vzorků.

Společnost ZwickRoell úzce spolupracuje s partnery v průmyslu plastů. Naši odborníci se aktivně podílejí na činnosti národních a mezinárodních normalizačních komisí, kde také zastávají různé vedoucí funkce. Díky tomu můžeme být u zdroje důležitých informací a porozumět souvislostem, které jsou následně implementovány do standardizovaných zkušebních postupů a vývoje spolehlivých zařízení pro zkoušení plastů. V konečném důsledku to našim zákazníků přináší spoustu výhod.

Metody zkoušení plastů Brožura o plastech Zakázkové projekty

Metody zkoušení plastů

Normy pro zkoušky plastů
k Normy pro zkoušky plastů
Termoplastické a reaktoplastické lisovací hmoty
k Termoplastické a reaktoplastické lisovací hmoty
Zkoušení komponentů z plastů
Zkoušky meziproduktů a hotových dílů
Další informace o možnostech zkoušení součástí hotových výrobků a polotovarů z plastů: stanovení funkčních vlastností a materiálových charakteristik výrobku.
k Zkoušení komponentů z plastů
Plastové desky a fólie
k Plastové desky a fólie
Zkoušení tvrdých a měkkých polymerů
k Zkoušení tvrdých a měkkých polymerů
Zkoušky plastových trubek, potrubí
k Zkoušky plastových trubek, potrubí
Název Typ Velikost Ke stažení

Naše zajímavé zakázkové projekty pro zkoušení plastů

Nahoru