Přejít na obsah stránky

Zkoušky plastových fólií

Plastové fólie se staly nedílnou součástí každodenního života. Balíme do nich jídlo, nosíme domů nákupy v taškách nebo jíme ranou zeleninu vypěstovanou ve sklenících a polích, které byly pokryty ochrannou fólií. Obalové fólie jsou běžné také ve zdravotnictví, kde často zachraňují životy. Nejrůznější druhy fólií najdou uplatnění také ve stavebnictví. Parozábrany mají za úkol utěsnit střechy domů a zajistit, aby se do zdiva nedostávala nežádoucí vlhkost, která by jej mohla poškodit. K ochraně sportovních arén se pak používají sofistikovanější plastové fólie nabízející architektům zcela nové možnosti.

Pro zkoušky plastových fólií se používají různé zkušební metody k hodnocení mechanických a lomově mechanických vlastností materiálu. Kromě tradiční zkoušky tahem plastových fólií a desek podle normy EN ISO 527-3 nebo stanovení charakteristik při dalším trhání, odlupování a přilnavosti jsou níže podrobněji popsány nejdůležitější zkušební metody a zkušební normy pro zkoušení fólií.

Zkušební metody a normy Požadavky na zkoušení fólií Zkušební řešení Brožura o plastech

Zkušební metody a normy

Tahové vlastnosti fólií a desek
ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323
k Tahové vlastnosti fólií a desek
Odolnost proti průrazu fólií a desek
EN 14477, ASTM F1306
k Odolnost proti průrazu fólií a desek
Koeficient tření plastových fólií
ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375 (návrh)
k Koeficient tření plastových fólií
Zkoušky dalším trhání, odlupování a přilnavosti fólií
ISO 4578, Finat FTM 9, EN 1939, AFERA 4001
k Zkoušky dalším trhání, odlupování a přilnavosti fólií
Stanovení rázové houževnatosti fólií
ISO 8256, ASTM D1822
k Stanovení rázové houževnatosti fólií

Požadavky na zkoušení fólií

Fólie dnes můžeme zařadit mezi opravdu vyspělé high-tech produkty, které se mohou pochlubit nejrůznějšími vlastnostmi. V sériové výrobě se využívají levné plasty jako PE, PP, PVC a PS s nízkou a vysokou hustotou. V případech, kdy jsou vyžadovány speciální vlastnosti, např. pevnost, propustnost nebo odolnost vůči světlu, se nabízí vysoce kvalitní polymery jako různé polyestery, PTFE nebo ETFE. Pro hydroizolaci střech se používají fólie z EPDM a EVA. U vícevrstvých fólií se kombinují různé vlastnosti jako pevnost, nepropustnost plynů či bakterií a způsobilost pro styk s potravinami.

Desky o tloušťce do 1 mm jsou základem mnoha dutých těles v obalové technice. Ty se poté upravují do požadovaného tvaru pomocí procesů jako hluboké tažení či lisování.

Široká oblast výroby fólií a další způsoby jejich zpracování vedou k tomu, že požadavky na vhodnou zkušební metodu se velmi různí. Proto i účel zkoušek může být různé povahy.

V prvním kroku při přejímce zboží se jedná o kontrolu základní suroviny. Zde se stanoví tok taveniny – myšleno hmotnostní index toku taveniny plastového granulátu.

Ve druhé fázi se plastové fólie po procesu vytlačování nebo vyfukování zkouší dále. Vedle kontroly tloušťky fólie zde hrají podstatnou roli i různé jiné mechanické vlastnosti. U fólií se zkouší například pevnost, deformace, mez kluzu a tahový modul v podélném i příčném směru. Důležitou hodnotou je také houževnatost, kterou je možné stanovit rázovými zkouškami. U vícevrstvých fólií má zásadní význam také přilnavost vrstev.

Před dalším zpracováním a po něm se pozornost soustředí na zkoušení i jiných charakteristik. Zde se měří slepitelnost a svařitelnost, případně pevnost spojů a svarů. Pokud se fólie budou používat pro balení ostrých předmětů, zkouší se také jejich odolnost proti průrazu. Koeficient tření je potřebný v provozu balicích strojů nebo pro potisk fólií. Pro hodnocení desek a fólií je důležitým parametrem také stárnutí vystavením světlu a vlhkosti.

Zkoušení fólií se ZwickRoell

Systémy ZwickRoell byly navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky v této oblasti a daly se využít pro mnoho různých druhů zkoušek:

Výtlačné plastometry / Přístroje pro měření indexu toku taveniny
Správný typ výtlačného plastometru pro každý zkoušený objem.
Použití strojů pro stanovení toku taveniny, výtlačných plastometrů, pro stanovení tokových vlastností roztaveného plastu. ✓ Podrobné informace ✓Aplikace
k Výtlačné plastometry / Přístroje pro měření indexu toku taveniny
Univerzální zkušební stroje
Univerzální zkušební stroje do 5 000 kN se používají pro stanovení materiálových charakteristik při statickém zatěžování.
k Univerzální zkušební stroje
Stroje pro krípové zkoušky
Stroj Kappa pro krípové testování je ideální nejen pro dlouhodobé či pokročilé zkoušky pro stanovení krípového chování nebo napěťové relaxace, ale i pro tahové, tlakové a ohybové zatěžování všech typů materiálů.
k Stroje pro krípové zkoušky
Kyvadlová rázová kladiva pro zkoušky plastů
Do 50 joulů
k Kyvadlová rázová kladiva pro zkoušky plastů

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru