Přejít na obsah stránky

Upínací přípravky

Spolehlivě upínejte zkušební vzorky.

ZwickRoell nabízí prvotřídní řešení pro zkoušení materiálů, která zahrnují široké spektrum upínacích přípravků různých konstrukcí, rozsahů použitelného zatížení a teplot.

Jsme schopni nabídnout vám vhodné upínací přípravky pro všechny materiály a tvary vzorků. Náš sortiment zahrnuje všechny používané principy a funkce pro zajištění vzorků různých tvarů a bez prokluzování.

Volba upínacích přípravků Ke stažení

hydraulik-ph-typ-8594-allroundline-sns-metall-fo
Hydraulické čelisti
Přehled
Specimen grip_Typ 8197_fmax 500N
Pneumatické čelisti
Přehled
1x1-typ-8133-1-kn-sealed seam-fo
Šroubovací čelisti
Přehled
Čelisti využívající obepnutí (vratidlo)
Čelisti využívající obepnutí (vratidlo)
Přehled

Přehled dalších upínacích přípravků

Výběr správného typu upínacích přípravků

Volba zkušební metody

  • Každá zkouška vyžaduje vhodný přípravek pro zajištění vzorku. Bezpečné a spolehlivé zkoušení a přesné výsledky je možné dosáhnout pouze v případě, že se používají správné upínací přípravky. Proto je tak důležité vybrat pro každou zkoušku vhodný přípravek.
  • Rozsáhlé portfolio upínacích a zkušebních přípravků společnosti ZwickRoell pokrývá širokou škálu aplikací pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem, smykem a cyklické zkoušky.

Výběr podle materiálu / tvaru vzorku

  • Odlišnost konstrukce a fungování určitých upínacích přípravků zaručuje optimální použití pro různé tvary, rozměry a vlastnosti materiálu a pro odpovídající rozsahy síly a deformace.
  • Specifické vlastnosti různých materiálů jako je tvrdost, pevnost, tažnost, pružnost a způsob zpracování nebo druh povrchu, jsou klíčovými faktory při výběru správných upínacích přípravků.

Výběr podle principu fungování / mechanické požadavky

  • Podle tvaru vzorku může být zatížení přenášeno buď kladně nebo záporně. Nicméně většina vzorků jako dráty, řemeny, pásy, lana, plechy a podobné typy těles při zkoušce tahem nepřenáší záporná namáhání. V závislosti na požadované upínací síle a možné kontaktní ploše můžete volit mezi samosvornými a externě ovládanými čelistmi.
  • Mechanické požadavky kladené na upínací přípravky se značně liší od požadovaného rozsahu síly a šířky otevření až po rozmanité pracovní teploty.

V souladu se všeobecnými požadavky

  • Při vašem výběru hrají důležitou roli jak standardní, tak zvláštní zkušební požadavky. Pokud je například četnost zkoušek vysoká, doporučujeme automatickou aplikaci upínací síly, jakou poskytují pneumatické a hydraulické čelisti.
  • Pokud je třeba provádět několik různých druhů zkoušek, upínací čelisti vzorků by měly být co nejflexibilnější. Tím se zkracují časy, snižují náklady na výměnu a zvyšuje se komfort obsluhy.
Název Typ Velikost Ke stažení

Upínací čelisti nebo zkušební přípravky?

Kromě našich úchytů vzorků nabízíme také širokou škálu zkušebních nástrojů pro speciální aplikace.

Přečtěte si víc o našich zkušebních přípravcích nebo nás přímo kontaktujte

Zkušební přípravky Kontaktujte nás

Nahoru