Přejít na obsah stránky

Zkoušení odlitků a výkovků

Odlitky a výkovky se používají především v automobilovém či leteckém průmyslu a pro konstrukce v energetice. Technologie odlévání umožňuje nákladově efektivní výrobu složitých dílů, přičemž se stále častěji používají odlitky z lehkých kovů pro snížení hmotnosti, zejména při výrobě motorů. Při extrémních požadavcích na pevnost, tlak nebo rázovou houževnatost se používají kované součásti, jako jsou klikové hřídele a ojnice v motorech či hřídele generátorů a turbín v elektrárnách.

Zkoušky tahem Zkoušky tvrdosti Únavové zkoušky Brožura kovové materiály

Zkoušky tahem odlitků a výkovků

Odlévané a kované součásti se vyrábějí tak, aby bylo nutné co nejméně dalšího zpracování a přitom vyhovovaly danému účelu.

U zkoušky tahem odlitků a výkovků to znamená, že pro stanovení pevnosti v tahu se buď vzorky odeberou z určených míst, nebo se použije součást jako celek. Zkoušení celých součástí vyžaduje vysoké zkušební zatížení, specifické uspořádání úchytů a upevnění součásti, zatímco geometrie součásti často vede k výrobě vzorků s malými konečnými rozměry. Pro malé vzorky kruhového průřezu nabízí společnost ZwickRoell speciální upínací čelisti, s nimiž se snadno manipuluje a které umožňují použití automatických průtahoměrů. Kompletní součásti se testují pomocí rozsáhlého balíčku příslušenství a volitelného vybavení.

Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ISO 6892-1
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ASTM E8
k Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty
ISO 6892-2
k Zkouška tahem slitin kovových materiálů za zvýšené teploty

Produkty pro zkoušky tahem odlitků a výkovků

Zkoušky tvrdosti odlitků a výkovků

Hodnota tvrdosti je důležitou charakteristikou při sledování výrobního procesu litých a kovaných součástí. Součásti se často zkouší metodou podle Brinella, při které se používají vysoké zkušební síly, aby se velkými vtisky získala stabilní průměrná hodnota mikrostrukturních součástí.

Tvrdost mikrostrukturních složek se měří na řezech vzorků metodou mikrotvrdosti podle Vickerse. Tvrdoměry ZwickRoell podle Brinella jsou snadné na ovládání, nabízí automatické měření vtisku až do úrovně zatížení 3 000 (29 000 N) a jsou doplněny rozsáhlým portfoliem Vickersových mikropřístrojů, včetně plně automatizovaných systémů.

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
ISO 6506, ASTM E10
k Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell

Produkty pro zkoušky tvrdosti odlitků a výkovků

Zkoušky únavy odlitků a výkovků

V praxi, kde se používají odlitky a výkovky, má spolehlivý odhad životnosti zvláštní význam. To vyžaduje intenzivní zkoušení jednotlivých vzorků, a především celých součástí, jako jsou kované ojnice, které jsou vystavovány cyklickému zatěžování.

Tyto vysokocyklové únavové zkoušky se provádí například na rezonančních pulzátorech a součásti jsou zatěžovány cyklickým zatížením až 600 kN při frekvencích do 285 Hz. Řada vysoce účinných a úsporných rezonančních pulzátorů ZwickRoell je nyní doplněna také výrazně rozšířeným portfoliem servohydraulických zkušebních strojů.

Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
DIN 50100
k Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
Životnost
Vypočítaná životnost
k Životnost

Produkty pro zkoušky únavy odlitků a výkovků

Další zkoušky odlitků a výkovků

Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
ISO 148-1
k Rázová zkouška kovových těles s vrubem podle Charpy
Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
ASTM E23
k Zkouška rázem kovových materiálů metodou Charpy a Izod
Zkouška při dvouosém namáhaní
k Zkouška při dvouosém namáhaní

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru