Přejít na obsah stránky

Systémy pro zkoušky za vysokých teplot

Teplotní rozsah od -80 °C do +2 000 °C
Oblasti použití
 • Kovy a slitiny
 • Vzdělávání a výzkum
 • Letectví a kosmonautika
 • Energetika
Zkušební zatížení
 • 5 kN – 250 kN
Druh zkoušky
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
 • Zkouška s řízenou deformační rychlostí
Oblasti použití
 • ISO 6892-2 A1
 • EN 2002-002
 • ASTM E21

Optimální řešení pro vaše univerzální zkoušení za vysokých teplot

Komplexní řešení společnosti ZwickRoell pro vysoké teploty jsou založena na osvědčené koncepci systémů AllroundLine. Flexibilní a modulární konstrukce rámu stroje s řadou vysokoteplotních komponentů umožňuje konfiguraci individuálních testovacích systémů, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům našich zákazníků na zkoušení. Společnost ZwickRoell nabízí standardní řešení v teplotním rozsahu od -80 °C do +1 600 °C a zvláštní řešení pro testování až do +2 000 °C.

 • Zkušební systém pro všechny kvazistatické zkoušky (tahem, tlakem a ohybem)

 • Široký teplotní rozsah:
  -80 °C až +2 000 °C s vysokoteplotní pecí a teplotní komorou
  +200 °C až +2 000 °C s vakuovou komorou

 • Přesné měření a řízení teploty vzorků v souladu s normami

 • Široký výběr kontaktních a bezkontaktních extenzometrů pro všechny aplikace v celém teplotním rozsahu.

 • Vhodné upínací čelisti vzorků pro téměř všechny druhy materiálů (kovy, plasty, kompozity...)

 • Nepřeberná škála vysokoteplotního příslušenství i pro speciální konfigurace

Vlastnosti a výhody vysokoteplotních zkušebních systémů

Vlastnosti a výhody vysokoteplotních zkušebních systémů

Všeobecně
Pro podobné vzorky
Pro různé vzorky
Pro velké vzorky a různé typy zkoušky

Všeobecně

Důležité vlastnosti vysokoteplotních zkušebních systémů ZwickRoell:

 • Řízení teploty vzorků v souladu se standardy pomocí regulátoru teploty nezávislým na uživateli
 • Přesný přenos síly zátěžovými adaptéry odolnými vůči vysokým teplotám
 • Přesné měření deformace vzorku bezkontaktními nebo kontaktními typy extenzometrů
 • Osvědčená měřicí a řídicí elektronika testContol II
 • Zkušební software testXpert pro spolehlivé a sledovatelné výsledky

Pro podobné vzorky

Tento zkušební systém pro geometricky a rozměrově podobné vzorky je často používán v oblasti kontroly kvality. Fixní měření teploty vzorku umožňuje nejen snadnou obsluhu, ale také vytváří základ pro spolehlivé a opakovatelné výsledky zkoušek.

 • Stolní zkušební stroj s nastavitelnou pracovní výškou
 • Rozsah síly až do 150 kN
 • Vysokoteplotní pece s pevným polohováním pro testy v teplotním rozsahu
  od +200 °C do +1 250 °C
 • Měření teploty vzorků s pevnou vzdáleností mezi termočlánky pro podobné geometrie a velikosti vzorků

Pro různé vzorky

Tento flexibilní zkušební systém pro různé velikosti a geometrie vzorků se často používá ve výzkumných ústavech i na univerzitách a umožňuje kromě tahových zkoušek provádět i zkoušky ohybem a tlakem díky zařízení pro měření teploty proměnlivých vzorků.

 • Stolní zkušební stroj s nastavitelnou pracovní výškou
 • Rozsah síly až do 150 kN
 • Vysokoteplotní pece s výškově nastavitelnou polohou pro testy v teplotním rozsahu od +200 °C do +1 250 °C
 • Otočná jednotka s pecí umožňuje uvolnit prostor pro zkoušky za pokojové teploty
 • Měření teploty vzorků s proměnlivou vzdáleností mezi termočlánky pro různé geometrie a velikosti vzorků
 • Polohově nastavitelné otvory do pece pro různé možnosti montáže extenzometrů a snímačů pro měření teploty vzorků

Pro velké vzorky a různé typy zkoušky

Tento mimořádně flexibilní zkušební systém splňuje přísné požadavky poskytovatelů zkušebních služeb, protože kromě širokého rozsahu zatížení pokrývá velké množství typů vzorků a zkoušek.

 • Volně stojící zkušební stroj s rychlým a snadným nastavením pracovní výšky
 • Široký silový rozsah do 250 kN s možností připojení druhého menšího snímače síly
 • Vysokoteplotní pece s výškově nastavitelnou polohou pro testy v teplotním rozsahu od +200 °C do +1 250 °C
 • Otočná jednotka s pecí umožňuje uvolnit prostor pro zkoušky za pokojové teploty
 • K dispozici je také boční pracovní prostor, čímž se redukuje nutnost úprav a umožňuje snadný přechod mezi zkouškami při pokojové a při vysokých teplotách
 • Měření teploty vzorků s proměnlivou vzdáleností mezi termočlánky pro různé geometrie a velikosti vzorků
 • Měření teploty vzorků s proměnlivou vzdáleností mezi termočlánky pro různé geometrie a velikosti vzorků

Potřebujete provádět vysokoteplotní zkoušky? Najdeme pro vás to nejlepší řešení. Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Vysokoteplotní zkušební systémy se speciálními požadavky

ZwickRoell má dlouholeté zkušenosti s řešením projektů vysokoteplotních systémů podle přání zákazníků, speciálních i komplexních požadavků. Naši inženýři jsou odborníci se znalostmi potřebnými ke konfiguraci optimálního systému podle vašich požadavků na základě širokého výběru kombinací systémů a komponentů.

Vhodné příslušenství

Nahoru