Přejít na obsah stránky

Makrotvrdoměr DuraVision

Univerzální měření tvrdosti – od manuálního po plně automatické Ke stažení
Zkušební metody
 • Vickers
 • Knoop
 • Brinell
 • Rockwell
 • Zkoušky tvrdosti uhlíkatých materiálů
 • Zkoušky tvrdosti plastů
Zkušební zatížení
 • 0,3 – 250 kg
 • 3 – 3 000 kg
Verze
 • Verze s manuálním ovládáním
 • Zkušební jednotka s motorickým ovládáním
 • Plně automatické sekvence zkoušek
 • Verze Lite bez počítače, displeje, upínacích čelistí a revolveru
Normy
 • ISO 6506
 • ISO 6507
 • ISO 4545
 • ASTM E384
 • ASTM E92
 • ASTM E10
 • ISO 6508
 • ASTM E18
 • DIN 51917
 • ISO 2039

Přehled informací o tvrdoměrech DuraVision

 • Přístroje DuraVision řeší širokou škálu zkušebních úloh a jsou známé svou efektivitou při zkoušení makrotvrdosti.
 • I v náročných průmyslových podmínkách se můžete spolehnout na výkon těchto tvrdoměrů, a to vždy v souladu s aktuálně platnými normami.
 • Díky praktickým šablonám a mnoha pomocným funkcím je zkoušení tvrdosti jednoduché a srozumitelné pro každého uživatele. Přesné hodnoty tvrdosti je možné měřit na různých materiálech a součástech odlišných tvarů. Zkoušet je možné ploché povrchy, trubky, profily nebo kulové plochy z ocelí, slitin mědi, hliníku nebo jiných materiálů.

Přednosti produktu

 • Rozsah zatížení 0,3 – 3 000 kg
 • Ideální pro metody Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, uhlíkaté materiály a plasty
 • Zkoušení upnutého i neupnutého vzorku
 • Automatické sekvence zkoušek
 • Ovládání dotykovým displejem nebo PC
 • Poloautomatické a plně automatické verze

Video: Rozsah použití makrotvrdoměru DuraVision

Použití pro výrobní účely nebo v laboratořích

 • Řada DuraVision různými modely pokrývá širokou škálu aplikací a je vhodná pro různé měřicí úlohy v provedení s ručním posuvem, s motorizovaným posuvem a upínáním, nebo jako plně automatizovaný tvrdoměr.
 • Snadno použitelný software pro zkoušení tvrdosti podporuje obsluhu při jednotlivých měřeních i komplexních testovacích úlohách.

Zkoušky tvrdosti dle platných norem

 • Řada DuraVision nabízí velký rozsah zatížení od 0,3 do 250 kg nebo od 3 do 3 000 kg pro zkušební metody Vickers, Brinell, Rockwell, Knoop, zkoušení plastů a uhlíkových materiálů. Na tyto metody se vztahují normy ISO 6506, ISO 6507, ISO 45452, ASTM E384, ASTM E92, ASTM E10, ISO 6508, ASTM E18, DIN 51917 a ISO 2039.
 • U každé zkušební metody můžete očekávat vysokou spolehlivost výsledků a testovat vzorky s nejvyšší mírou přesnosti.
 • Díky automatickému vyhodnocování zkušebních bodů a automatickému nastavení jasu je měření tvrdosti efektivnější a přesnější než dosud.

Zkoušení tvrdosti různých materiálů a výrobků

 • Ať už se jedná o ocel, hliník, mosaz, zinek, zlato, keramiku, uhlík nebo plast, naše tvrdoměry poskytují přesné výsledky měření v jakémkoli prostředí.
 • Zkušební tělesa se umísťují nebo upínají přímo na standardní plochou oporu, na speciální prizmatické, rovinné nebo kulové zkušební opory nebo jiné držáky a přípravky. U plně automatizovaných modelů můžete použít také držáky pro zalité nebo zalisované vzorky.

Metody měření tvrdosti – důkladný výběr správné zkušební metody

 • V závislosti na modelu pokrývá tvrdoměr rozsah zatížení od 0,3 do 250 kg nebo od 3 do 3 000 kg.

 • Makrotvrdoměr zahrnuje optické metody i metody měření z hloubky vtisku pro všechny vaše aplikace. To zahrnuje i metody Vickers, Brinell, Knoop nebo Rockwell.

 • Pro kombinaci tvrdosti materiálu a zkušebního zatížení jsou vhodné různé objektivy, které zobrazují výsledky testů ve vysokém rozlišení. Výsledky zkoušek lze převést do jiných stupnic tvrdosti v souladu s příslušnými normami.

DuraVision – spolehlivé výsledky a vysoká návratnost investice

 • Investice do tvrdoměrů DuraVision výrazně snižuje náklady na procesy zkoušení tvrdosti. Rychlá a snadná příprava zkoušek, možnost ukládání šablon pro opakované úlohy a plná automatizace zkušebního procesu zkracují provozní dobu zkoušek tvrdosti a šetří našim zákazníkům čas i peníze v každodenním provozu.
 • Díky intuitivní platformě zkušebního softwaru vám seznámení s programem a správné ovládání zabere minimum času.

Srovnání variant DuraVision

DuraVision 20/30 LiteDuraVision 20/30DuraVision 200/300DuraVision 250/350
Universal hardness tester DuraVision 20/30 Universal hardness tester DuraVision 200/300 Universal hardness tester DuraVision 250/350
Load range0.3-250 kg / 3-3,000 kg0.3-250 kg / 3-3,000 kg0.3-250 kg / 3-3,000 kg0.3-250 kg / 3-3,000 kg
Measuring turret2-way swivel turretStar-shaped turretStar-shaped turretStar-shaped turret
DisplayPCDisplayDisplayPC
Level of automationSemi-automaticSemi-automaticSemi-automaticFully automatic
Softwareecos Workflow Touchecos Workflow Touchecos Workflow Touchecos Workflow Pro
Positioning of componentManualManualManualLinear table
Specimen feedHandwheelHandwheelMotorized test unitMotorized test unit

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kontaktujte nás

Funkce přístrojů DuraVision

Funkce přístrojů DuraVision

Upínání vzorků
Jednotlivé měření
Správa uživatelů
Vyhodnocení naměřených dat
Testovací opory
DuraVision s upínáním vzorkuDuraVision s upínáním vzorku

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Upínání vzorků

U složitějších tvarů součástí je možné provádět zkoušky pouze s jednou upínací bočnicí nebo bez upínání.

DuraVision a jednotlivá měření VickersDuraVision a jednotlivá měření Vickers

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Jednotlivé měření

Software vás provede zkušebním procesem v několika málo krocích. Nastavíte požadovanou metodu, zkušební zatížení a pomocí dotykové obrazovky vyhledáte vhodné místo pro provedení zkoušky. Všechna měření jsou přehledně zobrazena v grafech, statistických tabulkách a histogramech. Pro přesnější analýzu jednotlivých měřených bodů jsou k dispozici sestavy vygenerované v okně „Výsledky“.

DuraVision a správa uživatelůDuraVision a správa uživatelů

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Správa uživatelů

Nastavte individuální přístupová práva pro každého uživatele. Oprávnění uživatelů se definují vytvořením různých skupin a jejich přiřazením jednotlivým uživatelům. Uživatelé se přihlašují pomocí přístupu chráněného heslem.

DuraVision a správa naměřených datDuraVision a správa naměřených dat

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Vyhodnocení naměřených dat

Připravte si zkoušku dopředu a každé součásti přiřaďte konkrétní skupinu měřených dat. Výběrem určité skupiny se výsledky testů ukládají odděleně a shromažďují se ve formě seznamů. Použijte správu seskupených dat měření k přiřazení výsledků zkoušek konkrétním uživatelům, skupinám uživatelů, komponentům, šaržím nebo oddělením.

DuraVision zkušební opory a přípravkyDuraVision zkušební opory a přípravky

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Testovací opory

Pro variabilní velikosti a tvary vašich součástí nabízíme řadu volitelných zkušebních opor pro jejich jednoduché a stabilní uložení. Díky tomu se stane zkoušení tvrdosti brzdových kotoučů, ventilů, trubek, ložiskových kuliček a válečků nebo bloků motorů snadnou záležitostí. Každou zkušební oporu lze snadno vyměnit díky jednoduché montáži na čep

Funkce plně automatických verzí DuraVision 250/350

Funkce plně automatických verzí DuraVision 250/350

Sériové měření
Funkce šablon
Jednotlivé měření
Přeměření
DuraVision 250/350 a sériová měřeníDuraVision 250/350 a sériová měření

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Sériové měření

Editor měřicích bodů je praktický nástroj, který vám pomůže nastavit body v požadovaných souřadnicích. Řady je však možné nastavit také přímo na obraze prostřednictvím vyhodnocovací kamery, přehledové kamery nebo v panoramatickém snímku. Individuální body jsou do obrazu vkládány kliknutím myši. Téměř automaticky lze body rozmístit pomocí nástroje lomených čar a mnohoúhelníků. V závislosti na aplikaci jsou vzdálenosti vtisků od hran komponentů a mezi dvěma sousedními vtisky přesně určeny požadavky norem.

DuraVision a funkce šablonDuraVision a funkce šablon

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Funkce šablon

Předem připravené šablony výrazně urychlují práci s plně automatizovanými tvrdoměry. Použití šablon se doporučuje při zkouškách stejných typů vzorků nebo při častém zkoušení vzorků, které mají opakovaně stejné parametry (metodu zkoušení, tolerance, rozložení měřicích bodů, geometrické korekce atd.). Uložené šablony mohou obsahovat parametry zkoušky i kompletní zkušební řady včetně referenčních bodů zkoušených těles. Pro vytvoření šablony lze použít i již změřené vzorky. Po načtení šablony stačí pouze zarovnat referenční bod na určité místo na vzorku a poté můžete zahájit automatickou sekvenci zkoušky.

DuraVision a jednotlivá měřeníDuraVision a jednotlivá měření

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Jednotlivé měření

Software vás provede zkušebním procesem krok za krokem. Po nastavení požadované metody najděte v živém obraze vhodné místo pro provedení měření. Během několika kliknutí je zkušební postup proveden a vygenerované hodnoty jsou uloženy v seznamu výsledků. Sloupcové grafy a statistické tabulky poskytují ucelené informace o kvalitě testovaných dílů.

DuraVision a přeměření vtiskůDuraVision a přeměření vtisků

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Přeměření

Automatické vyhodnocení zkušebních vtisků probíhá pomocí algoritmu s předdefinovanými parametry. V závislosti na kvalitě a způsobu přípravy povrchu, metodě a materiálu může být v některých případech nutné, vtisk přeměřit. V systému ecos Workflow lze všechny body přeměřit nebo znovu vyhodnotit jiným objektivem nebo zvětšením. Pokud vtisk nelze vyhodnotit z důvodu vad na povrchu vzorku, lze jej nahradit novým měřením v jiném místě.

Volitelné funkce DuraVision 250/350

Volitelné funkce DuraVision 250/350

Zkoušky ozubení s modulem gearMASTER
Pomocné linie – LINEplus
Automatická detekce hran vzorků pomocí systému ecos AUTOROW
Zkoušky CHD, NHD, SHD
Plošné mapování tvrdosti – areaMASTER
Panoramatické zobrazení
Obrysy a pomocné čáry
DuraVision 250/350 gearMASTER pro řady CHDDuraVision 250/350 gearMASTER pro řady CHD

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Zkoušky ozubení s modulem gearMASTER

Tento volitelný modul je k dispozici pro všechny plně automatizované tvrdoměry DuraScan a DuraVision. Tento softwarový nástroj umožňuje jednoduché a přesné testování ozubených kol dle příslušných norem. Řady měření CHD (Eht), NHD (Nht) a SHD (Rht) lze nastavit na patách zubů, na bocích a v ose ozubení. Základem přímkové konstrukce je tečna pod úhlem 30° vycházející z paty zubu. Na základě této konstrukce je přesně umístěn i bod pro měření tvrdosti jádra. Pomocí vytvořených šablon můžete stejná ozubení testovat rychle, efektivně a reprodukovatelně. Tento modul splňuje běžné směrnice pro zkoušky ozubení a je k dispozici jako volitelné rozšíření softwaru ecos Workflow pro zkoušky tvrdosti.

DuraVision 250/350 LINEplus pro referenční linieDuraVision 250/350 LINEplus pro referenční linie

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Pomocné linie – LINEplus

Softwarový modul ecos LINEplus obsahuje sadu podpůrných nástrojů, které vám pomohou umístit zkušební body a řady na vzorek podle přesně daných rozměrových parametrů. Všechny počáteční a koncové body mají funkci přichycení pro vaše měřicí body. Referenční přímky a linie lze nově kdykoli upravovat a ukládat jako šablony spolu s definovanými měřicími body.

DuraVision 250/350 a detekce obrysu vzorkuDuraVision 250/350 a detekce obrysu vzorku

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Automatická detekce hran vzorků pomocí systému ecos AUTOROW

ecos AUTOROW umožňuje přesné automatické umístění zkušebních řad na okraji vzorku. To výrazně zvyšuje efektivitu automatického tvrdoměru. Umožňuje automatické umístění počátečních bodů měření (T kurzory) přednastavených na obrazu z přehledové kamery na okraje vzorků. Hrana vzorků je automaticky a přesně detekována v obrazu měřicí kamery, řada měření je posunuta do jejího počátku a poté zarovnána kolmo ke hraně vzorku. Přitom je jedno, zda je řada předběžně umístěna mírně vně nebo uvnitř okraje vzorku. Tato funkce je ideální pro použití v kombinaci s předem definovanými šablonami. Když jsou všechny řady předdefinovány, zbývá pouze zarovnat šablonu na součásti pomocí referenčního bodu v živém obrazu zkušebního tělesa. Jemné polohování se provádí v ecos AUTOROW automaticky po kliknutí myši.

DuraVision 250/350 zkoušky CHD, NHD, SHDDuraVision 250/350 zkoušky CHD, NHD, SHD

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Zkoušky CHD, NHD, SHD

Na mřížce v editoru měřicích bodů snadno vytvoříte řady pro hodnocení CHD, NHD nebo SHD s přesnými rozestupy. Poté umístíte vytvořené řady bodů na vzorky. Stanovení polohy v obraze vzorku je podporováno jak u vyhodnocovací kamery, tak u přehledové kamery i v panoramatickém zobrazení. Body pro měření tvrdosti jádra lze definovat u NHD samostatně.

DuraVision 250/350 a plošné mapování tvrdostiDuraVision 250/350 a plošné mapování tvrdosti

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Plošné mapování tvrdosti – areaMASTER

Tento softwarový modul poskytuje praktickou podporu při automatizovaném řešení složitých úloh zkoušení tvrdosti. Modul podporuje uživatele v rychlém a definovaném umístění velkého počtu zkušebních bodů na definované ploše nebo podél hrany vzorku. Barevná mapa tvrdosti poskytuje přehledné zobrazení rozložení tvrdosti na měřené ploše a zajišťuje názornou vizualizaci výsledků. Přehledně se tak zobrazují i velká množství informací o tvrdostech v nastavených souřadnicích. Logika, přehlednost a jednoduché ovládání jsou klíčovými aspekty při vývoji našeho softwaru. Modul areaMaster je integrován do ovládacího softwaru ecos Workflow, zaručuje snadné použití a nabízí rozsáhlé možnosti exportu dat.

DuraVision 250/350 a panoramatické zobrazeníDuraVision 250/350 a panoramatické zobrazení

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Panoramatické zobrazení

Panoramatický obraz vzorků nebo součástí vytvoříte naskenováním povrchu pomocí přehledové kamery s vysokým rozlišením ve standardním nebo HDR rozlišení. Jednotlivé snímky se poté automaticky spojí do jednoho panoramatického obrazu. Měřicí body i celé řady můžete umístit přímo do panoramatického obrazu. Živý obraz z měřicí kamery se navíc zobrazuje jako překryvný obraz v uloženém přehledovém snímku. To umožňuje přesněji analyzovat významné plochy vzorku. Pomocí funkce prolínání lze na panoramatický snímek umístit detailní snímky z měřicí kamery ve velkém rozlišení. Ideální zobrazení vašeho vzorku není nijak omezeno.

DuraVision 250/350 a rozmístění bodů podél liniíDuraVision 250/350 a rozmístění bodů podél linií

Přehráním tohoto videa souhlasíte s používáním souborů cookies a s přenosem dat na YouTube v USA. Další oznámení o ochraně osobních údajů.

Obrysy a pomocné čáry

S funkcí pomocných linií můžete nakreslit obrysy, plochy a čáry specifické pro danou součást. Rozmístěte libovolný počet měřicích bodů na linii pomocí různých způsobů rozložení. Rovněž můžete umístit body s určitým odsazením nebo vyplňovat vykreslené oblasti. Každou linii lze uložit jako šablonu a využít ji jako praktickou pomůcku ve zkušebním procesu.

Příslušenství makrotvrdoměru DuraVision

Při detailním pohledu na náš přístroj pro zkoušení tvrdosti jasně uvidíte mnoho nesporných výhod, které jsou výsledkem dlouholetého vývoje a zkušeností. DuraVision je nyní ve své páté generaci a obsahuje mnoho vylepšení, která vycházejí ze zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od našich zákazníků v průběhu několika posledních desetiletí. I dnes používáme v našich přístrojích nejmodernější technologie, abychom si udrželi pozici předního výrobce na trhu s tvrdoměry.

Další typy makrotvrdoměrů

Zajímavé příklady použití

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
ISO 6506, ASTM E10
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: DuraVision 20/30 PDF 2 MB
 • Informace o produktu: DuraVision 200/300 PDF 2 MB
 • Informace o produktu: DuraVision 250/350 PDF 1 MB
Nahoru