Přejít na obsah stránky

AllroundLine

Individuální a všestranný Ke stažení
Oblasti použití
 • Univerzální
Zkušební zatížení
 • 5 kN – 250 kN
Druh zkoušky
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
Oblasti použití
 • Univerzální zkušební aplikace v oblasti středních zatížení

Perfektní systém pro individuální zkušební požadavky a veškeré aplikace

AllroundLine je náš vysoce adaptabilní a mimořádně všestranný zkušební stroj. Nabízí se jako volně stojící zkušební stroj (včetně modelů Z100, Z150 a Z250) a ve stolním provedení (modely Z010, Z020, Z030, Z050, Z100 a Z150).

AllroundLine je vhodný pro použití ve všech oborech. Osvědčená koncepce ovládání v kombinaci s flexibilní modulární konstrukcí zatěžovacího rámu zaručuje optimální řešení pro náročné zkušební aplikace. Je ideálním řešením jak pro kontrolu kvality, tak pro výzkumné projekty. Vývoj a výroba systému AllroundLine včetně všech mechanických, elektronických komponentů a softwaru, společně s širokou nabídkou příslušenství, probíhá ve výrobním závodě společnosti ZwickRoell v Německu, takže všechny součásti a díly jsou ve vzájemném souladu.

 • Výběr z 39 různých standardních typů strojů pro optimální zpracování zkušebních úkolů
 • K dispozici jako volně stojící a stolní univerzální zkušební stroj
 • Modulární konstrukce pro maximální flexibilitu a možnosti dalšího vybavení
 • Široký výběr vyladěných doplňků
 • Víceprostorový koncept snižuje provozní a pořizovací náklady při nutnosti provádět různé zkoušky.

AllroundLine volně stojící zkušební stroj v akci

Zkoušení s vysokým stupněm bezpečnosti – AllroundLine volně stojící zkušební stroj s bezpečnostním krytem

Bezpečnostní zařízení vyhovující normě CE vyvinuté v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy EN14119 a EN14120.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Volně stojící vs. stolní univerzální zkušební stroj
Optimální komfort obsluhy
Vysoká tuhost a přesné vedení posuvu příčníku
Mechanická modularita
Bezpečnostní koncept v souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
Připraveno pro budoucí technologie
Dva pracovní prostory
Boční pracovní prostor
Moderní konstrukce zatěžovacího rámu
Vysoce přesné zkoušky za různých teplot

Volně stojící vs. stolní univerzální zkušební stroj

Stolní zkušební stroj

Zatěžovací rámy stolních zkušebních strojů AllroundLine se používají téměř pro všechny zkoušky, při kterých dochází k malému až střednímu prodloužení vzorku. K dispozici je jeden pracovní prostor, volitelně dva. Stolní zkušební stroje mohou být také vybaveny teplotními komorami pro zkoušky za různých teplot.

Volně stojící zkušební stroj

Zatěžovací rámy volně stojících zkušebních strojů AllroundLine jsou především určeny pro vyšší zatížení, pro materiály s delší deformací a pro použití rozměrnějších teplotních či klimatizačních komor a velkých dílů. K dispozici je jeden pracovní prostor, volitelně dva.

Optimální komfort obsluhy

Optimální komfort obsluhy

 • Pro ovládání nového stroje AllroundLine je nejvyšší prioritou ergonomie.
 • Stroj je optimálně ergonomicky konfigurovatelný; modulární konstrukce umožňuje přizpůsobení kdykoli je třeba.
 • Nastavitelný příčník dovoluje variabilní uspořádání pracovního prostoru.
 • Základna je vybavena vyrovnávacími tlumicími prvky a volným prostorem pro zvedací techniku, což umožňuje snadnou manipulaci na místo instalace (platí pro volně stojící stroje Z150 TL AllroundLine).
 • Nastavitelné svislé profily společně s nízkou základnou umožňují flexibilní variabilitu pracovní plochy. Stroje AllroundLine může také dobře ovládat obsluha na invalidním vozíku.

Vysoká tuhost a přesné vedení posuvu příčníku

Vysoká tuhost a přesné vedení posuvu příčníku
Profil zatěžovací rámu o vysoké tuhosti, velké připojovací plochy a robustně dimenzované komponenty zajišťují celkově vysokou tuhost stroje. Průhyb příčníku při zatížení je snížen na minimum, což umožňuje velmi přesné vystředění a působení síly na vzorek. To není výhoda jen u zkoušek tahem, ale také pro tlak, ohyb, přesné zkoušky komponent... a mnoho dalších.

Mechanická modularita

Mechanická modularita
Mechanická modularita umožňuje využít zkušební systém s širokou škálou zkušebních a upínacích přípravků ZwickRoell nebo se speciálními, na míru zkonstruovanými zařízeními. Adaptabilní systém konektorů a T-drážek bez vůle poskytuje široké možnosti montáže na příčník. Upínací čelisti a zkušební přípravky lze v případě potřeby snadno vyměnit, což umožňuje změnit a rychle provádět různé zkoušky podle aktuální situace.

Bezpečnostní koncept v souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních

Bezpečnostní koncept v souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
Je zaručena maximální míra bezpečnosti zkušebního systému pro uživatele. Veškeré bezpečnostní požadavky směrnice ES týkající se strojních zařízení jsou zaručeny. Tyto skutečnosti dokládá ES Prohlášení o shodě. Jsou použity nejmodernější bezpečnostní technologie a osvědčené průmyslové komponenty, které splňují nejvyšší úroveň bezpečnostních a průmyslových norem (IEC 60947).

Připraveno pro budoucí technologie

Připraveno pro další generaci
Modulární konstrukce znamená, že zkušební systém může být dovybaven nebo modernizován kdykoli bude třeba. Elektronika zkušebních systémů testControl II je navíc kompatibilní s budoucí generací softwaru ZwickRoell. Po ukončení výroby produktu jsou ještě nejméně dalších 10 let zajištěny dodávky náhradních dílů.

testcontrol-tc-hydraulik-ph-250-kn-typ-8594-cai-makroxtens-ii-schutzeinrichtung-geschlossen-fo

Dva pracovní prostory

Dva pracovní prostory
Dva pracovní prostory umožňují provádět různé zkoušky na jednom zkušebním stroji, aniž by bylo nutné měnit požadované přípravky. Tím je zaručena nejenom reprodukovatelnost výsledků zkoušek, ale také není nutné pořizovat další zkušební stroj. Navíc je možné používat v obou pracovních prostorech jeden snímač síly, což snižuje pořizovací cenu a náklady na kalibrace.

testcontrol-tc-ii-hydraulik-ph-keil-ph-videoxtens-3-300-fo

Boční pracovní prostor

Až tři pracovní prostory v jediném zkušebním stroji

 • Ergonomicky nastavitelná pracovní výška pro oba pracovní prostory
 • Šetří čas a náklady, není nutná přestavba
 • Boční pracovní prostor lze využít pro mnoho aplikací, přitom nezabírá mnoho místa.
 • Konfigurace systému v programu testXpert III dává základ vysoké efektivitě zkoušení. Každá definovaná konfigurace systému se snadno vyvolá stisknutím tlačítka. Při otevírání programu jsou také nahrány veškeré zkušební parametry a nastavení (vzdálenost přípravků, rychlost zkoušky atd.). Tím je možné velmi snadno změnit standardní a další konfiguraci systému.

Moderní konstrukce zatěžovacího rámu

Moderní konstrukce zatěžovacího rámu
AllroundLine je vybaven patentovaným dutým válcovým vodicím profilem s vysokou příčnou tuhostí. Dlouhé uložení s velkou dosedací plochou zajišťuje vysoce přesné vedení příčníku. Tato kombinace snižuje nečekané mechanické vlivy působící na vzorek. T-drážky vyrobené v profilech poskytují možnosti pro různé montáže.

kollage-offen-stand-z005-screen-de-fo

Vysoce přesné zkoušky za různých teplot

Zkušební stroj včetně teplotní komory se vyznačuje pohodlným a intuitivním ovládáním pomocí zkušebního softwaru. Všechny komponenty (zkušební stroje, extenzometry a zkušební software) jsou vyvinuty ve vlastních prostorách ZwickRoell.

Technický přehled

 • Stroje AllroundLine mají (podle typu) nastavitelnou rychlost od 0,000 5 do 3000 mm/min. Rychlost zkoušení nezávisí na velikosti zatížení.
 • Bez omezení je možné používat široký rozsah rychlostí. Kromě toho lze zatížit stroj až na 110 % své nominální hodnoty. Tím se zohlední např. vyšší hmotnost přípravků a příslušenství.
 • Přístroje AllroundLine jsou k dispozici v rozsahu do 250 kN a v provedení výšky prostoru od 1 030 do 2 560 mm.
 • AllroundLine lze připojit k běžnému komerčnímu počítači nebo notebooku, není vyžadováno žádné speciální rozhraní.

Vlastnosti s ohledem na rozsah síly

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru