Přejít na obsah stránky

Normy pro zkoušení plastů

Zde můžete najít přehled nejdůležitějších zkušebních norem v plastikářském průmyslu. Další informace o účelu zkoušek a z nich vyplývajících požadavcích na zkušební systémy pro zajištění shody s normami vám poskytnou naši odborníci z oboru.

Kalibrace zkušebního zařízení Příprava vzorků Měření rozměrů

Termoplasty a termosety Pryž a elastomery Tkaniny potažené pryží nebo plastem Tuhé pórovité plasty Pružné pěny Fólie a desky Plastové trubky Lepidla

Zkušební a kalibrační přípravky

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Stroje a systémy pro zkoušky tahem, tlakem a ohybem ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220
Rázové zkušební stroje ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230
Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529
Pryž: Teplota, vlhkost, doba pro kondicionaci a zkoušení ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832
Provádění porovnávacích mezilaboratorních zkoušek ASTM E691
Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení pryží ISO 23529
Krípové zkušební stroje ISO 7500-2

 

Příprava vzorku

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Vstřikování ISO 294-1/-2/-3/-4 Vstřikovací stroje
Lisy ISO 293, ISO 295 Tvářecí lisy
Mechanické zpracování ISO 2818 Vyřezávačky, vysekávačky
Pryže ISO 4661-1, ASTM D1485, ASTM D3183; ISO 23529 Vysekávací lis
Vzorky pro zkoušení plastů ISO 20753
Vzorky pro zkoušení polystyrénu ISO 1622-2

 

Zařízení pro měření rozměrů vzorků

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Víceúčelové vzorky ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D5947 Mikrometr
Tloušťka fólií ISO 4593, DIN 53370, ASTM D374, ISO 4591, ASTM E252 Přístroj pro měření tloušťky, váhy
Pryže ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D3767 Přístroj pro měření tloušťky, váhy
Pěnové materiály, pryže ISO 1923, DIN 53570 Přístroj pro měření tloušťky, posuvka

 

Normy pro termoplasty a reaktoplasty

ObsahNormaPříklad zkušebního zařízení
Tahové vlastnostiISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747zwickiLine
ProLine
AllroundLine
makroXtens
Poissonovo čísloISO 527, ASTM E132zwickiLine
ProLine
AllroundLine
makroXtens
Ohybové vlastnosti (1bodový ohyb)ASTM D747zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Přípravky pro zkoušku ohybem
Ohybové vlastnosti (3bodový ohyb)ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Přípravky pro zkoušku ohybem
Průtahoměry
Ohybové vlastnosti (4bodový ohyb)ASTM D6272zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Přípravky pro zkoušku ohybem
Průtahoměry
Tlakové vlastnostiISO 604, ASTM D695zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Přípravky pro zkoušku tlakem
Smykové vlastnostiASTM D732zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Krípové chování, tahISO 899-1, ASTM D2990Stroje pro krípové zkoušky
Krípové chování, 3bodový ohybISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990Stroje pro krípové zkoušky
Krípové chování, tlakASTM C1181, ASTM D2990Stroje pro krípové zkoušky
Mechanické vlastnosti při dynamickém zatěžování

EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024,

ASTM D5026, DIN 53442

Servohydraulické zkušební stroje
Lomově-mechanické vlastnosti

ISO 13586, ASTM E813, ISO 17281, ASTM D5045

ASTM D6068, ISO 15850

Servohydraulické zkušební stroje
Vibrophore
Kuličková tvrdostISO 2039-1Tvrdoměry na měření kuličkové tvrdosti
Tvrdost podle Rockwella (R, L, M, E, K)ISO 2039-2, ASTM D785ZHR
Rockwell α-tvrdostISO 2039-2, ASTM D785ZHR8150CLK
Instrumentovaná zkouška tvrdosti (Univerzální tvrdost)ISO 14577-1, DIN 50359-1Přístroj pro instrumentovanou zkoušku tvrdosti
Zkouška tvrdosti Shore A a Shore DISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240Tvrdoměr Shore
Shore B, C, 0, 00, A0, D0ASTM D2240Tvrdoměry Shore
Rázová houževnatost metodou CharpyISO 179-1, ASTM D6110Kyvadlové kladivo
Rázová houževnatost podle IzodaISO 180, ASTM D256, ASTM D4812Kyvadlové kladivo
Rázová pevnost v tahuISO 8256, ASTM D1822Kyvadlové kladivo
Rázová pevnost DynstatDIN 53435Kyvadlové kladivo
Teplota zkřehnutí při zkouškách rázemISO 974Kyvadlové kladivo
Instrumentovaná zkouška rázem metodou CharpyISO 179-2Kyvadlové kladivo
Zkouška padajícím závažímISO 6603-1, ASTM D5628, ASTM F736Padostroje
Instrumentovaná zkouška průrazemISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628Padostroje
Vysokorychlostní zkušební stroje
Vysokorychlostní zkoušky tahemISO 18872Vysokorychlostní zkušební stroje
Index toku taveniny (MFR, MVR, FRR)ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364Výtlačný plastometr
HustotaISO 1183-1Densimetr
Stanovení teploty měknutí – Vicat (VST)ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Meth. 121 CPřístroj Vicat VST
Stanovení teploty průhybu při zatíženíISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Meth. 120 CPřístroj HDT

Normy pro pryže a elastomery

ObsahNormaPříklad zkušebního zařízení
Tahové vlastnostiISO 37, ASTM D412, DIN 53504zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Tahové vlastnosti, pryžové kondomyISO 4074zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Zkušební metody pro vlákna z pryžeISO 2321, ASTM D2433zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Chování při tahovém zatěžováníISO 2285, ASTM D412zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Tlakové vlastnostiISO 7743, ASTM D575zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Chování při tlakovém zatěžováníISO 815, ASTM D395, ASTM D1229zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Strukturní pevnost (Graves)DIN 53515, ASTM D624, ISO 34zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Strukturní pevnost (vzorek typu trouser, angle a crescent)ISO 34-1zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Strukturní pevnost (malá tělesa Delft)ISO 34-2zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Adhezivní vlastnosti

EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429,

ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2

zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Vyhodnocení křivek strukturní pevnosti s více vrcholyISO 6133-
Smykové vlastnostiISO 1827zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Kríp, relaxaceISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914zwickiLine
ProLine
AllroundLine
TřeníISO 15113zwickiLine
ProLine
AllroundLine
ViskoelasticitaISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535Servohydraulické zkušební stroje
ÚnavaASTM D430, ASTM D4482Servohydraulické zkušební stroje
Zkoušky O-kroužkůASTM D1414Upínací přípravky pro kroužky
Požadavky na těsnění spojů trubekEN 681Upínací přípravky pro kroužky
Tvrdost IRHDISO 48, ISO 48-4, ASTM D1415, DIN 53519Tvrdoměr IRHD
Tvrdost Shore A a Shore DISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240Tvrdoměry Shore
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, RASTM D2240Tvrdoměry Shore
Odolnost proti oděruISO 4649, DIN 53516Tester oděru
Odrazová pružnostISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054Tester odrazové pružnosti
HustotaISO 2781, ASTM D792, DIN 53479Souprava pro měření hustoty

Normy pro tkaniny potažené pryží nebo plastem

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Tahové vlastnosti ISO 1421, ASTM D751 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Adhezivní vlastnosti ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Odolnost proti blokování ISO 5978, EN 25978 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Odolnost v dotržení ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 zwickiLine
ProLine
AllroundLine

Normy pro termoplasty a reaktoplasty

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Zkušební metody ISO 9054, ISO 7214 -
Tahové vlastnosti ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Ohybové vlastnosti ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Smykové vlastnosti ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Tlakové vlastnosti ISO 844, ASTM D1621, EN 826 ProLine
AllroundLine
videoXtens
Krípové zkoušky v tlaku ISO 7616, ISO 7850 Stroje pro krípové zkoušky
Měření tloušťky vzorků EN 12431 Přístroj pro měření tloušťky
Rázová houževnatost metodou Charpy ISO 179 Kyvadlové kladivo
Hustota ISO 845, ASTM D1622 Váha
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky EN 1607, DIN 53292 zwickiLine
ProLine
AllroundLine

 

Norma pro měkké pěnové materiály

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Tahové vlastnosti ISO 1798, ASTM D3574 E zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Tlakové vlastnosti, charakteristiky napětí – deformace v tlaku ISO 3386-1, ISO 3386-2, ASTM D3574-C, ASTM D1055 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Stanovení tvrdosti vtlačováním ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579-1, ASTM D3574-B, ASTM D3579 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
cLine
Zkušební servopohon
Stlačitelnost ISO 11752 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Strukturní pevnost (typ vzorku trouser) ISO 8067, ASTM D3574 F zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Krípové chování pod tlakem ISO 10066, ISO 1856 zwickiLine
ProLine
AllroundLine
Odrazová pružnost DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Tester odrazové pružnosti
Zkouška únavy ISO 3385 Zkušební servopohon
Zrychlené zkoušky stárnutí ISO 2440
Dynamické tlumení rázů (absorpce rázů) ISO 4651 Padostroje
Zdánlivá hustota ISO 845, ASTM D3574 A Váha

 

Normy pro tenké fólie a pláty

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Tahové vlastnosti ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 zwickiLine
Teplotní komora
Strukturní pevnost, Graves, úhlový vzorek ISO 34, DIN 53515 zwickiLine
Strukturní pevnost (typ vzorku trouser) ISO 6383-1, D1004, D1938 zwickiLine
Strukturní pevnost (lichoběžníkové vzorky) EN 495-2, DIN 53363 zwickiLine
Blokovací pevnost, mazivost ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 zwickiLine
Penetrační odolnost, odpor proti průrazu EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 zwickiLine
Rázová pevnost v tahu ISO 8256, ASTM D1822 Kyvadlové kladivo
Rázová houževnatost a metoda volně padajícího tlouku

ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709,

ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373

Padostroje
Koeficient tření ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 zwickiLine

 

Normy pro potrubní systémy z plastů

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Specifikace potrubních systémů EN 1555, EN 1852
Tahové vlastnosti

ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533,

ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394

ProLine
AllroundLine
Tlakové vlastnosti EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 ProLine
AllroundLine
Ohybová pevnost EN 12100 ProLine
AllroundLine
Krípový faktor, krípový poměr ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 Stroje pro krípové zkoušky
Kruhová tuhost

ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471,

EN 1228, ASTM D5365

ProLine
AllroundLine
Zkušební servopohon
Průtahoměr
Kruhová pružnost ISO 13968 ProLine
AllroundLine
Cyklická zkouška tlakem ASTM D2143
Teplota měknutí podle Vicata EN 727 Přístroj Vicat VST
Chování při rázovém zatížení EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 Padostroj / Kyvadlové kladivo
Index toku taveniny ISO 4440-1/-2 Výtlačný plastometr

 

Normy pro lepidla

Obsah Norma Příklad zkušebního zařízení
Tahové vlastnosti (tupé spoje) ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 Stroj pro zkoušení materiálů
Zkoušky odolnosti proti odlupování

ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2,

EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4

Stroj pro zkoušení materiálů
Samolepicí pásky EN 1945, Finat FTM 9
Smykové vlastnosti

ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445,

ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337

Stroj pro zkoušení materiálů
Smyková pevnost při ohybu ISO 15108 Stroj pro zkoušení materiálů
Krípové chování ISO 15109 Stroj pro zkoušení materiálů
Zkouška smykové rázové houževnatosti ISO 9653, EN 29653
Únavové vlastnosti ISO 9664 Servohydraulické zkušební stroje
Odolnost vůči tečení ISO 14678
Uvolnění energie, mód 1, DCB ISO 25217 Stroj pro zkoušení materiálů

 

Pokud hledáte vhodný zkušební stroj, kontaktujte nás prosím. Rádi najdeme řešení, které bude odpovídat vašim požadavkům.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru