Přejít na obsah stránky

Snímače pro tlak, ohyb a zkoušení komponentů

Ke stažení
Max. rozsah měření
 • Různé
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
Materiál
 • Plasty
 • Dřevo
 • Kompozity vyztužené vlákny
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
 • Zkoušení komponentů

Spolehlivé a přesné stanovení průhybu, deformace a stlačení.

Velmi důležitým faktorem pro získání spolehlivých výsledků zkoušky je zajištění minimálního vlivu snímače deformace na vzorek. Snímač deformace ZwickRoell zajišťuje spolehlivé výsledky zkoušek díky bezpečnému upevnění, přesnému axiálnímu vyrovnání a sledování, stejně jako malé kontaktní síle, která neovlivňuje průběh zkoušky ani její výsledky.
Snímač deformace měří s vysokou přesností nezávisle na zkušební teplotě. Všechny odchylky přesnosti související s teplotou jsou u každého zkušebního stroje ZwickRoell automaticky kompenzovány.

Měření deformace tlumiče pomocí snímače stlačení T15

Snímače deformace pro zkoušky tlakem, ohybem a komponentů by měly mít minimální vliv na zkoušku, aby bylo dosaženo spolehlivých výsledků. Jednoduchou a efektivní volbou pro tyto zkoušky je zde uvedený snímač posunutí T15.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Spolehlivé výsledky testů založené na konstrukci odpovídající použití
Snadná manipulace a ochrana proti přetížení
Dokonalé využití pro nejrůznější použití
Aplikace

Spolehlivé výsledky testů založené na konstrukci odpovídající použití

Spolehlivé výsledky testů založené na konstrukci odpovídající použití

 • Třída přesnosti 1 podle ISO 9513 (zaručeno ±1 % měřené hodnoty) a třída přesnosti B2 podle ASTM E83 (pro měřenou délku 50 mm).
 • Snímače dráhy ZwickRoell splňují tyto požadavky přesnosti při zkouškách při pokojové teplotě a také v rozšířeném rozsahu teplot.
 • Reprodukovatelné výsledky zkoušek díky přesné, identické pozici měření po zafixování ramínek snímače, což zabraňuje nepostřehnutelným chybám měření.
 • Vliv přítlačné síly během zkoušky je minimální.
 • Deformační efekty zatěžovacího rámu a snímače síly jsou vyloučeny. Snímač dráhy se nasazuje přímo na ohybový přípravek nebo na tlačnou desku.
 • Vysoká přesnost v teplotních komorách: kompenzace nepřesností způsobené výkyvy teploty.

Snadná manipulace a ochrana proti přetížení

Snadná manipulace a ochrana proti přetížení

 • Snadné připnutí a odepnutí, minimalizace vlivu obsluhy.
 • V případě přetížení se ramínko snímače mechanicky uvolní, a chrání tak přístroj před možným poškozením.

Dokonalé využití pro nejrůznější použití

Snímače dráhy pokrývají širokou řadu aplikací.

 • Zkoušky tří- a čtyřbodovým ohybem: Snímače dráhy lze kombinovat a dodatečně vybavit jakýmkoli přípravkem pro zkoušky ohybem ZwickRoell. V kombinaci se systémem ProLine získáte ekonomický a efektivní systém pro testování v souladu s normami.
 • Zkoušky tlakem (pouze T15), jako například deformační zkoušky těsnění a součástí, zkoušky tuhosti pryže a elastomerů: Deformační chování se měří přesně v ose zatěžování (bez parazitních vlivů), používají se speciální konektory s měřicím průvlakem.
 • Zkoušky komponentů: Díky mechanickému rozhraní lze snímače dráhy například připevnit k měřicímu stativu, a to i obráceně, a provádět tak zkoušky součástí.
 • Zkoušky za různých teplot: Spolu se systémem AllroundLine lze všechny snímače dráhy používat v teplotní komoře (-70 ... +200 °C). Přitom je zajištěna snadná manipulace a vysoká přesnost.

Aplikace

 • Zkoušky ohybem
  Plasty: podle ISO 178, ASTM D790
  Kompozity vyztužené vlákny: ISO 14125, EN 2562, ASTM D7264, ASTM D4476, ASTM D6272
  Vrstvené kompozity: ASTM D7249
  Dřevo: DIN 52186 (3- a 4bodový ohyb) ISO 3133, EN 310, ASTM D3043
 • Zkouška tlakem
  Zkouška poddajnosti pryže a elastomerů: podle ASTM D575, ISO 7743, ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229
 • Zkoušení komponentů, např. těsnění a tlumičů
 • Všechny zkoušky za teplotních podmínek (-70 ... +200 °C).

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: Snímače deformace T15, T25 a T50 pro zkoušky tlakem a ohybem PDF 1 MB
Nahoru