Přejít na obsah stránky

Kappa Multistation

Elektromechanický stroj pro krípové zkoušky nabízí až šest individuálně ovládaných zkušebních os Ke stažení
Zkušební zatížení
 • až 10 kN na zatěžovací osu
Teplotní rozsah
 • -40 až +250 °C
Druh zkoušky
 • Krípové chování
 • Napěťová relaxace
 • SIM, FNCT
 • Tah
 • Tlak
 • Ohyb
Normy
 • ISO 899-1
 • ISO 899-2
 • ASTM D2990
 • ISO 3384-1
 • ISO 16770
 • ISO 527
 • ASTM D638

Kompaktní víceosý systém pro zkoušky širokého spektra vzorků a různé druhy zkoušek do 10 000 hodin.

Kappa Multistation je přizpůsobivé elektromechanické zařízení pro krípové zkoušky až se šesti jednotlivě řízenými osami zatěžování. Mezi jeho hlavní přednosti patří nízké náklady a kompaktnost – nenáročný na místo. Hodí se pro široké spektrum zkoušek vzorků z různých materiálů a je specialistou na stanovení krípového chování plastů a kompozitů. Tento flexibilní testovací systém nabízí ideální řešení pro měnící se zadání podmínek zkoušek v moderních vývojových a zkušebních laboratořích. Lze jej používat pro aplikace při laboratorní teplotě, při nízkých a zvýšených teplotách i ve vlhkém prostředí:

 • Krípové zkoušky s konstantním zatěžováním (zkoušky v tahu, ohybu a tlaku)
 • Krípové zkoušky do lomu
  – Krípová trhlina
  – Napěťová trhlina
 • Zkoušky napěťové relaxace při konstantní deformaci
 • Zkoušky se zpětnovazebným řízením síly a deformace (closed loop) se sekvencemi síly, deformace a teploty
 • Zkoušky s flexibilním zatížením, např. konstantní rychlost nárůstu síly
 • Časosběrné zkušební metody, např. SIM, TTS, SSM
 • Kvazistatické zkoušky

Krípové tahové zkoušky plastů

Multistanice Kappa je ideální pro krípové tahové zkoušky plastů

podle ISO 899-1 a ASTM D2990 s integrovanou regulací teploty a vlhkosti.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Speciální konstrukce stroje
Přesné řízení
Stabilní teplota
Bezkontaktní průtahoměr
Nastavitelné podmínky okolního prostředí
Chytrá elektronika a inteligentní software

Speciální konstrukce stroje

Ekonomický design nenáročný na místo a robustní zkušební rám:

 • 3 až 6 nezávisle řízených zatěžovacích os v jednom zkušebním rámu
 • Pohon s centrálním vřetenem a precizní vedení pomocí dvou ocelových sloupů pro přesné axiální zatížení podle ASTM E292
 • Sestava pro přesné osové zatížení podle ASTM E1012
 • Možnost posuvu až 200 mm na zatěžovací sestavu (více na vyžádání)
 • V případě porušení zkušebního tělesa v jedné zatěžovací sestavě nedochází k ovlivnění či rušení jiných
 • Přesná rychlost zatížení s tolerancí ±0,1 % nastavené rychlosti v rozsahu měření od 1 μm/h do jmenovité rychlosti bez zatížení nebo při konstantním zatížení
 • Přesnost zkušebního stroje podle ISO 7500-1

Přesné řízení

Každou zatěžovací osu je možné řídit samostatně, nezávisle na ostatních. To umožňuje provádění zkoušek se zpětnovazebným řízením síly a deformace (closed loop).

 • Vysoké rozlišení měření síly a dráhy pro optimální regulační parametry, především při velmi nízkých zkušebních rychlostech.
 • Vysoká frekvence řízení pohonu 1 000 Hz dovoluje rychlou a přesnou kontrolu síly a dráhy
 • Přesná rychlost zatížení s tolerancí ±0,1 % nastavené rychlosti v rozsahu měření od 1 μm/h do jmenovité rychlosti bez zatížení nebo při konstantním zatížení
 • Plynule nastavitelný rozsah měření síly od 20 N do 10 kN ve třídě přesnosti 1 podle ISO 7500-1

Stabilní teplota

Všechny osy zatěžování se nachází v jedné teplotní komoře. Tím je zaručena přesná teplota.

 • Teplotní rozsah od -40 °C do +250 °C
 • Tolerance ±3 K
 • Chlazení tekutým dusíkem (LN2)
 • Samonosný kryt z nerezové oceli s průzory na přední a zadní straně
 • Optimální rozložení tepla zajišťují 2 topné spirály a 2 ventilátory (princip cirkulace vzduchu)
 • Teplotní čidlo PT100 a teflonové průchodky pro horní a dolní vedení zatěžovací sestavy
 • Vnitřní osvětlení teplotní komory pro lepší viditelnost při sledování průběhu zkoušky

Bezkontaktní průtahoměr

V souladu s doporučením normy ISO 899-1 se měření deformace provádí pomocí bezkontaktního snímače deformace videoXtens, který zkušební těleso nijak neovlivňuje.

 • Každou zkušební osu snímá jedna vysoce přesná kamera
 • Rychlé a přesné měření díky pevnému umístění kamer
 • Měření deformace splňuje třídu přesnosti 1 (třída 0,5 na vyžádání)
 • Žádný mechanický vliv na zkušební tělesa na základě bezkontaktního způsobu měření – bez ramének snímače deformace
 • Neovlivňuje teplotu, protože měření deformace se provádí průzorem ze zadní strany
 • Různé možnosti značení vzorků
 • Flexibilní nastavení počáteční měřené délky a rozsahu měření
 • Lze používat v celém teplotním rozsahu teplotní komory
 • Vhodné pro zkoušky tahem, tlakem a ohybem

Nastavitelné podmínky okolního prostředí

Podmínky okolního prostředí je možné snadno nastavit dle potřeby, včetně řízení teploty a vlhkosti.

 • Ohřev: RT +15 °C až +250 °C
 • Ohřev a chlazení pomocí LN2: -70 °C / -40 °C až +250 °C
 • Ohřev a chlazení pomocí chladicí jednotky: -40 °C až +250 °C
 • Ohřev a chlazení s řízenou vlhkostí okolního prostředí:
  +20 °C až +90 °C, s 20% až 90% relativní vlhkostí
 • Tolerance v souladu s normami: Teplota ± 2 °C a relativní vlhkost ± 5 %

Chytrá elektronika a inteligentní software

 • Zkušební software testXpert zajišťuje:
  - rychlé nastavení zkoušky,
  - uživatelsky přívětivé ovládání průběhu zkoušky a
  - snadné vyhodnocování výsledků
 • Integrované pracovní programy (postupy) minimalizují nároky na školení pracovníků
 • Zatěžování řízené požadovanou deformací a silou
 • Integrovaná kontrola teploty teplotního regulátoru
 • Nastavení síly a teploty je zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci zadáním požadované hodnoty, průběžným záznamem a dokumentací ještě před začátkem zkoušky během fáze ohřevu.
 • Propracovaný koncept zabezpečení dat

Technický přehled

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru