Přejít na obsah stránky

HDT/Vicat Allround

Stanovení teploty průhybu při zatížení podle ISO 75 a ISO 306 Ke stažení
Zkušební metody
 • HDT
 • Vicat
 • Krípová zkouška
Přenos tepla
 • pomocí teplonosné kapaliny

Novinka Amsler HDT/Vicat pro stanovení teploty průhybu při zatížení

Přístroj Amsler HDT/Vicat Allround je navržen pro pohodlné provádění zkoušek v oblasti výzkumu a vývoje, při vstupních kontrolách a sledování výroby. V nabídce máme několik různých provedení – se dvěma, čtyřmi nebo šesti měřicími stanicemi v závislosti na požadavcích zákazníka.

Stanovení teploty průhybu při zatížení (HDT)

 • Podle ISO 75 část 1 až 3 a ASTM D648 pro zkoušky termoplastů, tvrdých pryží, plastů vyztužených vlákny a plněných reaktoplastů.

Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

 • podle ISO 306 a ASTM D1525 u termoplastů

Stanovení krípového chování

 • při ohybovém zatížení

Zkouška stanovení teploty tepelné deformace podle ISO 75 & 306

Vedle stanovení teploty průhybu při zatížení (HDT) se nový přístroj Amsler HDT/Vicat skvěle hodí pro zkoušky stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) a krípového chování.

Výhody a podstata zkoušky teploty průhybu při zatížení

Výhody a podstata zkoušky teploty průhybu při zatížení

Výhody
Přesné a spolehlivé výsledky
Design orientovaný na uživatele
Koncept bezpečnosti bez kompromisů
Snadná údržba

Výhody

 • Použitím digitálního měřicího systému s vlastní kalibrací pro HDT a Vicat je dosaženo vysoké úrovně přesnosti.
 • Díky automatickému průběhu zkoušek je obsluha přístroje velmi snadná. Stačí pouze jednou spustit zkoušku. Žádné další úkony nejsou zapotřebí.
 • Bezpečnostní zařízení včetně jištění zaručuje obsluhujícím osobám maximální ochranu.
 • Přístroj se ovládá samostatně pomocí kapacitního integrovaného dotykového displeje.
 • Přechodem na software testXpert III získáte další funkce, jako jsou graf naměřených hodnot nebo kontrolní diagram, stanovení výsledků, ukládání a export výsledků.
 • Systém automaticky vypočítá a zobrazí obsluze hmotnost závaží, které má být použito.
 • Motorizované spuštění měřicích stanic
 • Motorizovaná aplikace zkušebních závaží
 • Elektronické sledování hladiny oleje

Přesné a spolehlivé výsledky

 • Integrovaný návodný průvodce pomáhá obsluze stroje při provádění standardizovaných zkoušek.
 • Vysoce přesné měření dráhy s odchylkou +/-0,002 mm zaručuje vysokou míru přesnosti v celém měřicím rozsahu. Digitální výstupní signál se v průběhu času nemění.
 • Pokročilé řízení teploty olejové lázně obsahuje moderní algoritmus, který modeluje její fyzikální vlastnosti a zaručuje linearitu v rámci předepsané tolerance. Oběhové čerpadlo s nastavitelnou rychlostí z dílny ZwickRoell zajišťuje rovnoměrnou teplotu pro všech šest stanic.

Design orientovaný na uživatele

 • Komfortní podávání zkušebních těles umožňuje obsluhujícím osobám mít obě ruce volné, aby mohly se vzorky pohodlně manipulovat.
 • Aplikace závaží je snadná a rychlá. Stačí několik málo kliknutí a software nabídne obsluze možnosti pro sestavení závaží tak, aby byl jejich výběr co nejjednodušší. Závaží lze jednoduše stohovat a manipulace s nimi je pro obsluhu bezpečná. Pro zkoušky HDT nabízí ZwickRoell sady závaží, které umožňují nastavení s rozdílem po 1 g, čímž překonávají požadavky i těch nejpřísnějších standardů. Pro zajištění komfortu obsluhy a snadnou manipulaci je hmotnost jednoho závaží pro VST omezena na 2,039 kg. Speciální závaží pro zkoušky podle normy ISO 75-2 umožňují využití pouze jednoho kusu namísto sady závaží, což výrazně zkracuje čas potřebný pro nastavení.
 • Jedinečný design podpěry pro zkoušky HDT dovoluje, že může zůstávat v zařízení, a je tak kdykoli připravena k použití. Navíc je vhodná pro tři různé rozměry zkušebních těles – 64, 100 a 101,6 mm.
 • Plně automatizovaný průběh zkoušek intuitivně navádí obsluhu stroje, a minimalizuje tak riziko lidské chyby. Systém zná všechny zkušební normy, které jsou zde již přednastaveny. Standardizovaný průběh zkoušek je garantován.
 • Zkoušky lze snadno a rychle nastavit přes dotykovou obrazovku v režimu Standalone. Obsluha stroje může na monitoru živě sledovat křivky a snadno exportovat data.
 • Velké průhledové okno a indikační světlo červené a zelené barvy pomáhají zajistit obsluhujícím osobám dobrý vizuální komfort.
 • Snadné ovládání olejové lázně

  • Automatická kontrola stavu oleje sleduje jeho hladinu a degradaci.
  • Olejová lázeň je dobře a rychle přístupná. Spadané vzorky lze odebrat, aniž by bylo nutné sundávat měřicí stanice.
  • ZwickRoell má v nabídce speciální klece, které brání tomu, aby vzorek spadl do olejové lázně.
  • Snadná výměna oleje – inteligentní design umožňuje jednoduše vypustit všechen olej tak, aby pak při doplňování nedošlo ke kontaminaci nového oleje zbytky starého. Ochrana proti přeplnění zabraňuje znečištění zařízení i životního prostředí.
  • Přístroj má výkonný chladicí systém, který dokáže rychle snížit teplotu olejové lázně, a umožňuje tím obsluhujícím osobám začít další zkoušku s minimální čekací dobou a nižšími náklady na spotřebu vody.
  • Systém s dusíkovou atmosférou obsahuje ventil regulující průtok a trysku. Slouží k tomu, aby se na povrchu oleje vytvořila vrstva dusíku, která zabrání chemické reakci oleje se vzduchem.

Koncept bezpečnosti bez kompromisů

Přístroj Amsler HDT/Vicat byl navržen s maximálním ohledem na bezpečnost obsluhy. Teplota oleje, která dosahuje až 300 °C, představuje bez odpovídajících bezpečnostních opatření riziko vážného poškození zdraví obsluhujících osob a/nebo může způsobit škody na zařízení. Níže uvedené bezpečností prvky tvoří koncept, jak bez kompromisů zajistit bezpečnost obsluhy a ochránit investice do zařízení.

 • Zkušební systém Amsler HDT/Vicat Allround 6-300 je uzavřený, a zabraňuje tak obsluhujícím osobám dostat se do kontaktu s pohyblivými díly či horkými povrchy.
 • Spolehlivě blokovaný zámek nedovoluje obsluze otevřít dveře, dokud teplota oleje neklesne pod 55 °C.
 • Redundantní systém s dvojitou ochranou proti přehřátí silikonového oleje a topného tělesa zaručuje maximální bezpečnost systému. Olej a topné těleso mají nezávislé ovládání.
 • Oddělené ventilační systémy pro rozvaděč, elektrickou skříň a topení zajišťují spolehlivé provozní podmínky.
 • Pro zajištění maximální bezpečnosti v případě ucpání výstupu chlazení je zde integrován přetlakový ventil, který zabraňuje hromadění vysokého tlaku páry v chladicích trubkách.
 • Přístroj HDT/Vicat splňuje jak požadavky norem CE, tak i přísnější UL. Veškerá bezpečnostní hlediska byla řádně testována a ověřena nezávislou organizací TÜV SÜD, která je jedním z nejrenomovanějších certifikačních orgánů.

Snadná údržba

 • Konstrukce systémů značky ZwickRoell se vyznačuje snadným přístupem ke všem součástem zařízení, čímž se zkracují prostoje nutné pro údržbu a servisní kontroly.
 • Společnost ZwickRoell garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu deseti let.

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení

Stanovení teploty průhybu při zatížení a teploty měknutí podle Vicata

Stanovení HDT, VST plastů
ISO 306, ASTM D1525, ISO 75, ASTM D648
Stanovení teploty průhybu (HDT) a teploty měknutí podle Vicata (VST)
k Stanovení HDT, VST plastů
Přístroje HDT a Vicat
Standardizované zkoušky podle ISO 75, ISO 306, ASTM D1215 a ASTM D648.
Tepelná odolnost plastů se v mnoha případech posuzuje na základě zkoušek HDT a VST (ISO 75 a ISO 306).
k Přístroje HDT a Vicat
Nahoru