Přejít na obsah stránky

multiXtens II HP

Výjimečně všestranný průtahoměr s vysokou přesností v širokém rozsahu měření pro různé aplikace Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 700 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • do 250 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky
 • Měření změny šířky vzorku
Materiál
 • Kovy a slitiny
 • Plasty
 • Kompozity vyztužené vlákny
 • Elastomery
 • Filmy
 • Tvrdé pěnové materiály
 • Dřevo
 • Papír
 • Více informací

Vysoce univerzální průtahoměr pro různé aplikace

Průtahoměr multiXtens II HP je vysoce univerzální snímač pro rozmanité aplikace, velmi snadno se používá a není ovlivnitelný prací obsluhy. Splňuje třídu přesnosti 0,5 (ISO 9513) v celém rozsahu měření až do 700 mm. To umožňuje měřit jak malé, tak velké tažnosti vzorků. Snadno vyměnitelná ramínka snímačů a přizpůsobitelný příčný snímač umožňují provádět množství testů: zkoušky v tahu, tlaku a ohybu, jakož i cyklické zkoušky plastů, kompozitů, elastomerů, kovů a kompozitních materiálů, měření příčné deformace, měření mikrodeformací a zkoušky v teplotní komoře.

 • Plně automatizovaný systém: automatické změření zkušebního prostoru (mezi přípravky), automatické centrování ramínek snímače, automatické nastavení L0, automatické připnutí a odepnutí ramínek snímače.
 • Snadné ovládání a minimalizace vlivu obsluhy.
 • Sledovatelnost: vlastní identifikace měřicích saní a instalovaných ramínek snímače – systém automaticky pozná, které komponenty jsou použity.
 • Robustní průtahoměr, který dokáže měřit až do lomu vzorku. Integrovaný bezpečnostní mechanismus chrání ramínka snímače při přerušení vzorku.

multiXtens II HP

multiXtens II HP

Vlastnosti a výhody
Popis funkce
Rozšíření pro měření šířky a mikrodeformací
Rozšiřující řešení videoXtens, příčná deformace
Výhoda videoXtens, příčná deformace

Vlastnosti a výhody

 • Lze použít až do lomu vzorku, a to i při vysokém zatížení a křehkém lomu materiálu.
 • Maximální přesnost i při velké dráze měření (až 700 mm) a v teplotních komorách.
 • Třída přesnosti 0,5 podle ISO 9513.
 • Maximální chyba ±1 μm při měření rozdílu posunutí mezi dvěma měřicími body v rozsahu 20 μm až 200 μm, což plně vyhovuje dodatečnému požadavku normy ISO 527-1 (2011).
 • multiXtens je kalibrován již od dráhy měření 20 µm ve třídě přesnosti 0,5.
 • Nízká odporová síla a možnost nastavit přítlak břitů ramínek snímače podle potřeby umožňuje spolehlivé a sledovatelné testování citlivých vzorků.
 • Prodloužení vzorku zaznamenává celkovou pružnou a plastickou deformaci po celou dobu zkoušky.
 • multiXtens je vhodný pro cyklické zkoušky.
 • Pro zkoušky tlakem a ohybem se jednoduše vymění ramínka snímače.
 • Naklápěcí břity zabraňují poškození jak břitů samotných, tak i ramínek snímače v okamžiku porušení vzorku.
 • Třetí měřicí systém multiXtens umožňuje plně automatické použití snímače příčné deformace a mikrodeformací. To je velmi důležité pro přesné stanovení Youngova modulu a určení hodnot r, n a Poissonova poměru.
 • Ramínka snímače jsou snadno vyměnitelná a multiXtens automaticky detekuje typ.
 • Aplikace v teplotní komoře je možná při použití vhodných ramínek snímače.
 • Plně automatizovaný systém:
  - změření volného prostoru mezi zkušebními přípravky
  - nastavení saní multiXtens do přesné pozice (uprostřed i mimo střed)
  - automatické připnutí a odepnutí ramínek snímače
  - automatické nastavení měřené délky
 • multiXtens je schválen pro řízenou deformační rychlost podle ISO 6892-1: Metoda A1 a ASTM E8: Metoda B

Popis funkce

Vodicí systém má dvě integrované měřicí saně, které se mohou pohybovat nezávisle na sobě. Každá saně má kompletní měřicí pohon a mikroprocesorový systém, který zaznamenává a připravuje údaje o stavu a měření měřicích hlavic. Dále řídí pohony měřicích saní / měřicích hlav a sleduje jejich bezpečnostní mezní hodnoty.

Mikroprocesorový systém zajišťuje i přenos měřicích, řídicích a stavových signálů mezi měřicími saněmi, měřicími hlavami a centrální měřicí i řídicí jednotkou.

Rozšíření pro měření šířky a mikrodeformací

Snímač příčné deformace (kontaktní, absolutní měření)

 • Snímač příčné deformace otočný o 90° s měřením v 1, 2 nebo 4 rovinách průřezu (každá z nich je k dispozici ve dvou rozlišeních)
 • Snímač příčné deformace otočný o 15° s měřením ve 2 rovinách průřezu (každá z nich je k dispozici ve dvou rozlišeních, ve spojení s mikrosnímačem je možný pouze tento typ).

Snímač mikrodeformací (kontaktní)

 • Indukční průtahoměr s kombinovaným signálem nebo dvěma samostatnými signály pro měření mikrodeformací.

Snímač příčné deformace videoXtens (optický)

 • Při použití snímače dráhy multiXtens je výsledkem ideální systém kombinující kontaktní a optické měření deformace.

Rozšiřující řešení videoXtens, příčná deformace

 • Stanovení hodnoty r podle ISO 10113 (vertikální anizotropie), ASTM E517 ve středu vzorku z 1–10 bodů měření.
 • Hodnoty n podle ISO 10275 (exponent def. zpevnění) a ASTM E646.
 • Řízení deformační rychlosti v uzavřené smyčce podle metody A1 ISO 6892-1 v kombinaci s multiXtens II HP nebo makroXtens II HP.

Výhoda videoXtens, příčná deformace

 • Systém se minimálně opotřebuje, protože se nepoužívají žádné mechanicky pohyblivé součásti. Náklady na opotřebitelné díly a průběžnou údržbu se nepředpokládají.
 • Snímač příčné deformace videoXtens nepotřebuje žádné značkování vzorku. Používá speciálně vyvinutý algoritmus detekce hran. Absolutní šířka vzorku se v průběhu času mění. Určuje se z okrajů vzorku až v deseti různých bodech.
 • Šířka může být určena na jednom nebo více místech (měřicích liniích). To umožňuje měření meze kluzu při zkoušce tahem podle ISO 6892-1 spolu s hodnotami r a n podle ISO 10113 a ISO 10275.
 • Bezkontaktní metoda měření znamená, že v příčném směru nevznikají žádné kontaktní síly. To umožňuje zkoušet tenké a citlivé vzorky.
 • Na rozdíl od mechanických systémů lze optický měřicí systém použít pro velmi malé rozměry (15 mm a více s upínací délkou 50 mm).
 • Celý průběh zkoušky lze sledovat na monitoru a zaznamenávat následné hodnoty.
 • 90° deflektor s přesnými reflektory.
 • Snímač příčné deformace videoXtens se dodává s podsvíceným panelem.

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru