Přejít na obsah stránky

Zkoušení materiálů

Nedestruktivní a destruktivní zkoušení materiálů zkoumá mechanické vlastnosti materiálu, vliv zatížení na pevnostní a deformační charakteristiky. Zkoušky se mohou provádět za různých okolních podmínek.

Zkoušení materiálů a sledování materiálových charakteristik poskytuje jasnou definici vlastností, což následně umožňuje porovnávat různé materiály.

Zkoušení materiálů se neprovádí pouze ve výzkumných ústavech, ale pomáhá také společnostem získávat cenné poznatky pro vývoj nových a zdokonalování stávajících výrobků.

Přehled zkoušek Zkušební metody Destruktivní zkoušení materiálů Nedestruktivní zkoušení materiálů
Zkušební stroje pro statické zkoušení materiálů Zkušební stroje pro dynamické zkoušení materiálů

Zkouška tahem
k Zkouška tahem
Zkouška tlakem
včetně zkušebních strojů
k Zkouška tlakem
Zkouška ohybem
k Zkouška ohybem
Zkouška únavy
Definice a popis:
k Zkouška únavy
Zkoušky lomové mechaniky
Růst trhliny, šíření trhliny a zastavení trhliny
k Zkoušky lomové mechaniky
Zkoušky tvrdosti a metody měření tvrdosti
k Zkoušky tvrdosti a metody měření tvrdosti
Zkoušky rázem
k Zkoušky rázem
Zkouška padajícím závažím
k Zkouška padajícím závažím
Zkouška při dvouosém namáhaní
k Zkouška při dvouosém namáhaní
Vysokorychlostní zkouška tahem
k Vysokorychlostní zkouška tahem
Zkušební metody pro tváření plechů
k Zkušební metody pro tváření plechů
Zkoušky komponentů
k Zkoušky komponentů
2D korelace digitálních snímků (DIC)
Rozšíření funkcí videoXtens
k 2D korelace digitálních snímků (DIC)

Zkušební metody a zkoušky materiálů

V oblasti zkoušení materiálů se používají různé metody:

  • Při kvazistatické nebo statické zkoušce materiálů je vzorek zatěžován malou rychlostí nebo konstantní silou. Při statických zkouškách materiálů se zjišťuje pevnostní a deformační chování vzorků a součástí, které jsou převážně vystaveny tahu, tlaku, ohybu a také smyku nebo krutu. Statické zkoušky materiálů se v porovnání s dynamickými zkouškami materiálů provádějí při nižších zkušebních rychlostech.

 

  • Při dynamických zkouškách je součást vystavena rázu nebo podrobena zatížení v delším časovém období. Dynamickým zkoušením se označuje (destruktivní) zkouška materiálů nebo součástí, která se provádí při větších rychlostech zatěžování (dynamicky). Jako příklad můžeme uvést zkoušku rázem na kyvadlovém kladivu, na padostroji, zkoušku průrazem nebo zkoušky na vysokorychlostním zkušebním stroji.

 

  • Cyklické zkoušky materiálů, únavové zkoušky: při cyklických zkouškách materiálů probíhá zatěžování vzorku v nepřetržitě se opakujících zatěžovacích cyklech. Podle typu použitého stroje mohou mít tyto zatěžovací cykly podobu tah/tlak, pulzující či střídavé sinusové nebo trojúhelníkové zatížení apod.

Destruktivní zkoušení materiálů

Při destruktivních zkouškách se z materiálu odeberou vzorky a zkoumají se mechanické nebo chemické vlastnosti. Vzorek je porušen anebo se změní jeho povrch. Po zkoušce již zpravidla nelze zkoušenou součást nebo vzorek materiálu použít.

Destruktivní zkoušky materiálů hrají důležitou roli zejména v automobilovém průmyslu či leteckém a kosmickém inženýrství, protože zde představuje únava materiálu velmi vysoký rizikový faktor. Zkoušení materiálů a součástí se však stalo nepostradatelným i v lékařské technice.

Ve většině případů dojde k porušení vzorku:

Nedestruktivní zkoušky

Při nedestruktivním zkoušení (NDT) se testuje kvalita vzorku, aniž by došlo k jeho poškození. Tímto způsobem lze zjistit, zda je kvalita materiálu dostatečně vysoká pro další zpracování a zda materiál dlouhodobě a spolehlivě odolá namáhání.

Mezi nedestruktivní zkoušky patří:

Díly a součásti strojů na zkoušení materiálů

Všechny stroje na zkoušení materiálů mají v zásadě srovnatelné díly a součásti. K zatěžovacímu rámu je připevněno mnoho různých komponentů:

ZwickRoell – expert pro zkoušky ve vašem průmyslovém odvětví

Zkoušení materiálů zahrnuje celou řadu metod, kterými se zjišťuje chování a materiálové charakteristiky standardních zkušebních těles nebo hotových dílů a součástí (zkoušení součástí) při mechanickém zatížení, tepelném nebo chemickém namáhání. Zkušební požadavky a metody se v různých odvětvích liší.

Naše stroje se používají v oblasti výzkumu a vývoje i při kontrole kvality ve více než 20 průmyslových odvětvích. Naši zkušení specialisté dobře znají specifické požadavky na zkoušení v různých oborech, a díky tomu dokáží vždy přesně navrhnout nejlepší řešení.

Produkty pro statické zkoušky materiálů

Společnost ZwickRoell je předním světovým dodavatelem statických strojů pro zkoušení materiálů speciálně navržených pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu.

Naše stroje pro statické zkoušení materiálů jsou vhodné pro testování ve všech oblastech, ať už jde o kontrolu kvality nebo výzkumné projekty. Poskytují vynikající výkon i v náročných situacích při zkoušení materiálů a součástí.

Produkty pro dynamické zkoušky materiálů

Společnost ZwickRoell již několik desetiletí úspěšně poskytuje řešení pro dynamické testování materiálů. Naši odborníci spolupracují ruku v ruce s vámi, našimi zákazníky, aby zajistili ideální řešení pro všechna odvětví.

Nahoru