Přejít na obsah stránky

Zkoušení drátů a kabelů

Zkoušení vodičů a kabelů lze provádět různými metodami, jako jsou zkoušky tahem, únavové zkoušky nebo zkoušky tvrdosti. Charakteristické hodnoty zjištěné na základě těchto zkoušek slouží k vyhodnocení dovoleného zatížení materiálu.

Mnoho kovových materiálů lze tvarovat do drátů, které jsou velmi běžným výrobkem. Dráty se používají ve všech oblastech výrobního průmyslu: ve stavebnictví, v elektrotechnice a energetice, při výrobě letadel i automobilů a ve zdravotnictví. Dráty spletené do kabelů se používají v nosných aplikacích v lanových drahách, výtazích, jeřábech, mostních konstrukcích, kotevních a upevňovacích prvcích. Tento široký okruh aplikací znamená, že mechanické požadavky jsou velmi rozmanité a že zkoušení vlastností materiálu je často velmi důležité z hlediska bezpečnosti.

Zkoušky tahem Zkoušky tvrdosti Únavové zkoušky Brožura kovové materiály

Zkouška tahem drátů

Zkoušky tahem drátů pomáhají určit charakteristické hodnoty materiálu včetně pevnosti v tahu nebo meze kluzu. Zkoušky tahem drátů představují výzvu pro konstrukci upínacích čelistí vzorků. Dráty mohou být velmi tenké a zároveň velmi pevné. Pro účely zkoušek je nelze opracovat, používají se vzorky o nařezané délce, a to vyžaduje vhodná úchytná zařízení. Prosté upnutí drátů mezi čelisti může způsobit porušení na nežádoucím místě. Společnost ZwickRoell dodává různé technologie upínacích přípravků pro bezpečné a spolehlivé zkoušení. Pro měření deformace tenkých drátů lze použít optický průtahoměr videoXtens, na silnější dráty lze použít optické nebo kontaktní průtahoměry s dlouhým zdvihem.

Ocelová drátěná lana jsou vinutá z více drátů kolem sebe. Upínání vzorků pro zkoušku tahem představuje velkou výzvu zvlášť pro vinuté ocelové pramence kvůli jejich vysoké pevnosti v tahu. Společnost ZwickRoell vyvinula upínací přípravky, které umožňují spolehlivé a rovnoměrné sevření vzorku a zabraňují jeho prokluzu během tahové zkoušky.

Při zkouškách tahem kabelů se kromě vidlicové hlavy, která slouží k připojení kabelových nástavců zákazníka, používají k upnutí vzorku hydraulické čelisti v samostatném druhém zkušebním prostoru. Tímto způsobem lze zkoušet běžné válcové vzorky, aniž by bylo nutné pořizovat další zkušební stroj pro materiály s kruhovým průřezem.

Náš zkušební software testXpert pomáhá uživateli s nastavením a provedením zkoušky i s vyhodnocením výsledků.

Zkouška tahových vlastností slitin kovů
ISO 6892-1
Zkouška tahových vlastností slitin kovů
Zkouška tahem slitin kovů
DIN 50125
Doplněk k obecným požadavkům normy ISO 6892-1
Zkouška tahem slitin kovů
Zkoušení ocelových pramenců, lan
ISO 15630-3, A416, A1061
Zkoušení ocelových pramenců, lan

Máte velmi početné série vzorků?

Je čas na automatizaci.

Automatizované zkušební systémy Kontaktujte nás

Zkouška tahem podmořských kabelů

Pro zkoušky podmořských kabelů vyvinula společnost ZwickRoell zkušební stroj s horizontálním provedením. Cílem testu není zatížit kabel až do okamžiku prasknutí, ale změřit, jak se mění vodivost optických vláken uvnitř kabelu při různých podmínkách axiálního namáhání.

41 metrů dlouhé lože stroje je umístěno na kyvadlových podpěrách s nastavitelným protilehlým ložiskem, což umožňuje provádět zkoušky na podmořských kabelech o délce až 40 metrů. Pokud by bylo nutné, lze zkušební stroj prodloužit o kladku, aby bylo možné testovat kabely dlouhé až 80 metrů. Pohyblivý vozík na zkušebním stojanu navíc umožňuje provádět zkoušky průhybu, které simulují ohyb kabelu v různých bodech.

Zkušební stroje pro zkoušky tahem drátů, ocelových lan a kabelů

Zkouška tvrdosti drátů

Měření tvrdosti drátů se neprovádí jen na povrchu, ale měří se také jádra drátu. Zkouška tvrdosti jádra se provádí na broušeném průřezu drátu a hodnoty tvrdosti se určují především podle Vickersovy metody (EN ISO 6507-1).

Dráty o větším průměru jsou válcovány, dráty s menším průměrem jsou taženy. V materiálu dochází ke zpevnění za studena a ke změnám tvaru a velikosti zrna. V drátu taženém za studena vzniká protáhlá metalografická struktura, kterou lze spolehlivě měřit zkouškou tvrdosti podle Knoopa (EN ISO 4545-1). Zde uvedené metody se provádějí na tvrdoměrech ZwickRoell pro stanovení tvrdosti při nízkém zatížení podle Vickerse a mikro Vickerse.

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Vickers
Měření tvrdosti metodami Vickers & Knoop
ASTM E92
Měření tvrdosti metodami Vickers & Knoop
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
ISO 6506, ASTM E10
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Brinell
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell

Tvrdoměry pro měření tvrdosti drátů, ocelových lan a kabelů

Zkouška únavy drátů a kabelů

Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
DIN 50100
Vysokocyklová únavová zkouška, S-N zkouška
Nízkocyklová únavová zkouška (LCF)
ISO 12106, ASTM E606
Nízkocyklová únavová zkouška (LCF)

Zkušební stroje pro zkoušku únavy drátů a kabelů

Pokud hledáte vhodný zkušební stroj, kontaktujte nás prosím. Rádi najdeme řešení, které bude odpovídat vašim požadavkům.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru