Přejít na obsah stránky

Výtlačný plastometr Aflow

Plně automatický univerzální zkušební přístroj Ke stažení
Zkušební metody
 • MFR
 • MVR
 • Vícestupňová zkouška
Objem zkoušek
 • Vysoký
Oblasti použití
 • Provoz 24/7 pro kontrolu kvality
 • Flexibilita pro výzkum a vývoj
Metody
 • Metoda A
 • Metoda B
 • Metoda C
 • Metoda D

Použití Aflow

Aflow se vyznačuje vysokým stupněm automatizace. Výtlačný plastometr Aflow je adaptabilní vašim zkušebním úlohám, ať už jde o jednoduché čištění a definované předběžné zhutnění nebo o plynule nastavitelné zkušební zatížení. Stačí stisknout tlačítko.

 • Přístroj Aflow byl speciálně vyvinut pro výzkum a vývoj, práci na směny se střídající se obsluhou a kontrolu výroby, kde hraje důležitou roli rychlost, zkoušení nezávislé na obsluze a vysoká úroveň opakovatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků testů.
 • Přístroj odpovídá celosvětově platným normám a metodám: ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364, JIS K 7210 pro MFR a MVR pro metody měření A, B, C a D.

Aflow lze ovládat jako samostatné zařízení pomocí moderního dotykového displeje nebo počítačem se zkušebním softwarem testXpert od ZwickRoell.

Výtlačný plastometr Aflow v kostce
Normy ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364, JIS K 7210
Úrovně zatížení 0,325 ... 50 kg
Obvyklý měřicí rozsah cca 0,1 g/10 min ... cca 900 g/10 min

Vysoký stupeň automatizace

 • Volitelně: plně automatická detekce vhodné zkušební metody nebo řízení fáze předehřevu zadáním hodnot podle specifikace MFR, MVR, automatické zajištění správných zkušebních parametrů nebo provedení zkušební sekvence založené na těchto parametrech
 • Automatické nastavení závaží
 • Řízení fáze předehřevu snížením nebo zvýšením zkušebního zatížení až do 50 kg
 • Automatický start měření
 • Zhutnění materiálu řízené přístrojem podle specifikované síly a času
 • Vytlačení zbytkového materiálu a vyčištění řízené přístrojem
Zkušební metody Výsledky zkoušek Úroveň automatizace
Metoda A

MFR v g/10 min

 • Automatické odřezávání extrudátu v pravidelných intervalech času nebo dráhy
 • Manuální vážení extrudátu na analytických vahách
 • Automatický výpočet výsledků
 • Grafické zpracování dat
Metoda B

MVR v cm³/10 min

Hustota taveniny, zdánlivá smyková rychlost, zdánlivé smykové napětí, zdánlivá viskozita

 • Řízení zkoušky podle intervalů času nebo dráhy
 • Kontinuální měření dráhy a MVR
 • Detekce bublin a chyb
 • Automatický výpočet výsledků
 • Grafické znázornění postupu měření, výsledků a statistiky
Metoda C
„polo-tryska“
Metoda D
vícestupňová zkouška

MFR, MVR, FRR

Hustota taveniny, zdánlivá smyková rychlost, zdánlivé smykové napětí, zdánlivá viskozita

 • Regulace zkušebního postupu podle určených parametrů
 • Sekvence zatížení – volitelně vzestupně nebo sestupně
 • Plynulé nastavení zkušebního zatížení
 • Vlastní definování prodlevy po změně zkušebního zatížení

Video Výtlačný plastometr Aflow

Vlastnosti a výhody Aflow

Vlastnosti a výhody Aflow

Nový automatizovaný postup pro maximální efektivitu zkoušek
Intuitivní pracovní postup s dotykovým ovládáním
Úspora místa při zkoušení na více přístrojích

Nový automatizovaný postup pro maximální efektivitu zkoušek

Tato funkce umožňuje zkoušet neznámé plasty, aniž by bylo nutné provádět předběžné zkoušky pro určení testovacích parametrů.

Více informací

touchscreen-fo

Intuitivní pracovní postup s dotykovým ovládáním

 • Nová standardizovaná koncepce ovládání umožňuje obsluze snadno přecházet mezi přístrojem a počítačem.
 • Všechna nastavení související se zkoušením jsou logicky seskupena a oddělena od nastavení systému vyšší úrovně. Operátor je veden celou konfigurací zkoušky krok za krokem. Uloženou konfiguraci zkoušky lze snadno exportovat a přenést do jiných přístrojů.
 • Integrovaná správa uživatelů snižuje počet možností zadávání údajů obsluhou na minimum. Uživatelé vidí jen to, co je pro ně důležité, takže se mohou hned od začátku soustředit na daný úkol.
 • Průběh MVR je zobrazen živě v grafické podobě, a to jak v samostatném režimu, tak ve zkušebním softwaru ZwickRoell. Díky tomu lze během měření přesně sledovat oba procesy tavení a chování.
6-geraete-1pc-aflow-mflow-fo

Úspora místa při zkoušení na více přístrojích

V laboratořích s více přístroji umožňuje testXpert III konfigurovat a řídit až šest výtlačných plastometrů Aflow nebo Mflow jedním počítačem. Centrální obsluha a ukládání výsledků z jednoho místa je racionální a umožňuje rychlý přehled o všech právě probíhajících zkouškách. Pro lepší přehled o probíhajících operacích doporučujeme používat dva monitory.

Výhody provozu výtlačného plastometru s testXpert III jsou:

 • Automatická detekce bublin, která zabraňuje chybám měření způsobených nehomogenní taveninou plastu
 • Živé zobrazení objemové rychlosti taveniny (MVR), které sleduje průběh tavení a chování během měření a graficky nebo číselně zobrazuje rychlost zkušebního pístu při zahájení zkoušky v cm³ za 10 min nebo v g za 10 min, pokud je zadána hustota taveniny

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zkoušení toku taveniny (metody, výrobky), neváhejte a obraťte se na nás.

Naši odborníci jsou tady, aby vám pomohli.

Kontaktujte nás

Aflow – technické údaje

Alternativní výtlačné plastometry

Více informací o zkouškách toku taveniny

MFR / MVR plast
ASTM D1238, ASTM D3364
Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny, index poměru toku (FRR)
k MFR / MVR plast
Stanovení indexu toku taveniny plastů
ISO 1133-1, ISO 1133-2
Stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny (MFR, MVR, MFI)
k Stanovení indexu toku taveniny plastů
Stanovení MFR & MVR
Stanovení MFR a MVR a další charakteristické hodnoty zkoušek toku taveniny na plastech
Přehled zkoušek toku taveniny včetně definice zkušebních metod pro zkoušky MFR a MVR a stanovených charakteristických hodnot, srovnání zkušebních metod s normami ISO 1133, ASTM D1238 a ASTM D3364.
k Stanovení MFR & MVR

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informační brožura: Výtlačné plastometry PDF 3 MB
 • Informace o produktu: Výtlačný plastometr Aflow PDF 90 KB
Nahoru