Přejít na obsah stránky

Výtlačný plastometr Mflow

Zkušební zařízení s modulární konstrukcí Ke stažení
Zkušební metody
 • MFR
 • MVR
Metody
 • Metoda A
 • Metoda B
 • Metoda C
Objem zkoušek
 • Střední
Oblasti použití
 • Vstupní kontrola
 • Vzdělávání & školení
 • Kontrola výroby
 • Výzkum & vývoj

Použití Mflow

S rostoucím počtem zkoušek roste i potřeba vyšší úrovně automatizace (ve srovnání s Cflow).

 • Základní verze výtlačného plastometru Mflow je určena pro měření MFR podle metody A.
 • Vyznačuje se modulární konstrukcí. Použití snímače dráhy pístu rozšiřuje možnosti Mflow o stanovení MVR podle metody B a automatickou parametrizaci v závislosti na provozních podmínkách.
 • Tyto výtlačné plastometry se obvykle používají pro zajištění kvality a vstupní kontrolu zboží.
 • Zkoušky lze provádět podle norem ISO 1133 (metody A a B), ASTM D1238 (metody A, B a C), ASTM D3364 a JIS K 7210.

Mflow lze ovládat jako samostatné zařízení pomocí moderního dotykového displeje nebo počítačem se zkušebním softwarem ZwickRoell.

Výtlačný plastometr Mflow v kostce
Normy ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364, JIS K 7210
Obvyklý měřicí rozsah Min.: cca 0,1 g/10 min ... max.: cca 2 000 g/10 min
Úrovně zatížení 0,325 ... 21,6 kg

Střední stupeň automatizace

 • Řízení fáze předehřevu zadáním hodnot podle specifikace MFR, MVR, automatické zajištění správných zkušebních parametrů (funkce APC) nebo provedení zkušební sekvence založené na těchto parametrech
 • Automatické nastavení závaží
 • Řízení fáze předehřevu s odebráním závaží
 • Automatický start měření
 • Zhutnění materiálu řízené přístrojem
 • Vytlačení zbytkového materiálu a vyčištění řízené přístrojem
Zkušební metody Výsledky zkoušek Úroveň automatizace
Metoda A
 • MFR v g/10 min
 • Automatické odřezávání extrudátu v pravidelných intervalech času nebo dráhy
 • Manuální vážení extrudátu na analytických vahách
 • Automatický výpočet výsledků
 • Grafické zpracování dat
Metoda B
 • MVR v cm³/10 min
 • Hustota taveniny
 • Zdánlivá smyková rychlost
 • Zdánlivé smykové napětí
 • Zdánlivá viskozita
 • Řízení zkoušky podle intervalů času nebo dráhy
 • Kontinuální měření dráhy a MVR
 • Detekce bublin a chyb
 • Automatický výpočet výsledků
 • Grafické znázornění postupu měření, výsledků a statistiky
Metoda C
„polo-tryska“

 

Video: Výtlačný plastometr Mflow

Vlastnosti a výhody Mflow

Vlastnosti a výhody Mflow

Intuitivní pracovní postup s dotykovým ovládáním
Úspora místa při zkoušení na více přístrojích
touchscreen-fo

Intuitivní pracovní postup s dotykovým ovládáním

 • Nová standardizovaná koncepce ovládání umožňuje obsluze snadno přecházet mezi přístrojem a počítačem.
 • Všechna nastavení související se zkoušením jsou logicky seskupena a oddělena od nastavení systému vyšší úrovně. Operátor je veden celou konfigurací zkoušky krok za krokem. Uloženou konfiguraci zkoušky lze snadno exportovat a přenést do jiných přístrojů.
 • Integrovaná správa uživatelů snižuje počet možností zadávání údajů obsluhou na minimum. Uživatelé vidí jen to, co je pro ně důležité, takže se mohou hned od začátku soustředit na daný úkol.
 • Průběh MVR je zobrazen živě v grafické podobě, a to jak v samostatném režimu, tak ve zkušebním softwaru ZwickRoell. Díky tomu lze během měření přesně sledovat oba procesy tavení a chování.
6-geraete-1pc-aflow-mflow-fo

Úspora místa při zkoušení na více přístrojích

V laboratořích s více přístroji umožňuje testXpert III konfigurovat a řídit až šest výtlačných plastometrů Aflow nebo Mflow jedním počítačem. Centrální obsluha a ukládání výsledků z jednoho místa je racionální a umožňuje rychlý přehled o všech právě probíhajících zkouškách. Pro lepší přehled o probíhajících operacích doporučujeme používat dva monitory.

Výhody provozu výtlačného plastometru s testXpert III jsou:

 • Automatická detekce bublin, která zabraňuje chybám měření způsobených nehomogenní taveninou plastu
 • Živé zobrazení objemové rychlosti taveniny (MVR), které sleduje průběh tavení a chování během měření a graficky nebo číselně zobrazuje rychlost zkušebního pístu při zahájení zkoušky v cm³ za 10 min nebo v g za 10 min, pokud je zadána hustota taveniny.

Volitelné příslušenství pro Mflow

Volitelné příslušenství pro Mflow

Pneumatická jednotka ovládání závaží
Pneumatická jednotka ovládání závaží s čištěním
Pneumatická jednotka na zvedání a přepínání závaží

Pneumatická jednotka ovládání závaží

 • Podle zkoušeného plastu může být Mflow vybaven různými zkušebními závažími.
 • Aby obsluha neměla tak těžkou práci, lze závaží zvedat a spouštět pomocí pneumatické jednotky zvedacího zařízení, bez fyzické námahy.
 • Po dosažení pozice předehřevu lze závaží také automaticky zvednout. Tím se minimalizuje předčasné vytékání taveniny plastového granulátu během předehřívání.

Pneumatická jednotka ovládání závaží s čištěním

 • Tato jednotka zahrnuje pneumatické zvedací zařízení závaží a integrovaný systém pro zhutňování plastového materiálu a pro čištění vytlačovacího válce.
 • Tlak na plastový materiál ve válci lze nastavit pneumatickým ventilem. Zhutňování probíhá pneumaticky až do definované pozice pístu před zkouškou.
 • K čištění je nutný zvláštní čisticí píst. Čištění vytlačovacího válce se spustí pouhým stisknutím tlačítka.
Detailně o systému zavěšení závaží u Mflow

Pneumatická jednotka na zvedání a přepínání závaží

Tato jednotka se skládá z pneumatického zvedacího zařízení a integrovaného přepínače nastavení závaží.

Přístroj má k dispozici všechna závaží: (1,2 kg; 2,16 kg; 3,8 kg; 5 kg; 8,7 kg; 10 kg; 12,5 kg; 20 kg; 21,6 kg). Pokud se zkušební závaží často mění, doporučujeme použít přepínač závaží (se zajišťovacím čepem). Přepínač závaží představuje rovněž skvělou možnost bezpečného odložení závaží.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zkoušení toku taveniny (metody, výrobky), neváhejte a obraťte se na nás.

Naši odborníci jsou tady, aby vám pomohli.

Kontaktujte nás

Mflow – technické údaje

Alternativní výtlačné plastometry

Více informací o zkouškách toku taveniny

MFR / MVR plast
ASTM D1238, ASTM D3364
Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny, index poměru toku (FRR)
k MFR / MVR plast
Stanovení indexu toku taveniny plastů
ISO 1133-1, ISO 1133-2
Stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny (MFR, MVR, MFI)
k Stanovení indexu toku taveniny plastů
Stanovení MFR & MVR
Stanovení MFR a MVR a další charakteristické hodnoty zkoušek toku taveniny na plastech
Přehled zkoušek toku taveniny včetně definice zkušebních metod pro zkoušky MFR a MVR a stanovených charakteristických hodnot, srovnání zkušebních metod s normami ISO 1133, ASTM D1238 a ASTM D3364.
k Stanovení MFR & MVR

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informační leták: Výtlačné plastometry PDF 3 MB
 • Informace o produktu: Výtlačný plastometr Mflow PDF 127 KB
Nahoru