Přejít na obsah stránky

Kappa DS

Elektromechanický stroj pro krípové zkoušky s délkou trvání až 10 000 hodin Ke stažení
Zkušební zatížení
 • 50 – 250 kN
Teplotní rozsah
 • -80 až +2 000 °C
Druh zkoušky
 • Krípové chování
 • Napěťová relaxace
 • SSRT, HE
 • CCG
 • Tah
 • Tlak
 • Ohyb
Normy
 • ISO 204
 • ASTM E139
 • EN 2002-005
 • ASTM E1457
 • ASTM G129
 • ASTM F519

Ideální stroj pro zkoušky při různých podmínkách okolního prostředí

Elektromechanický stroj Kappa DS je vybaven dvojitým vodicím vřetenem. Hodí se pro standardní, ale i pokročilé krípové zkoušky. Velký zdvih příčníku vytváří rozšířený pracovní prostor pro umístění teplotní pece, vakuové komory nebo komory pro inertní plyny. Tento stroj je proto vhodný pro zkoušky za různých podmínek okolního prostředí.

Elektromechanický zkušební stroj Kappa DS lze využít pro celou řadu krípových zkoušek, a to jak při běžné laboratorní, tak i vysoké teplotě:

 • Pokročilé krípové zkoušky
  – Únavové zkoušky v tahu
  – Modelování deformace (např. stanovení krípové křivky při různém zatěžování)
  – Krípová tažnost
  – Zkouška tečení s pomalými rychlostmi deformace (SSRT)
  – Hodnoty z krípových zkoušek součástí
 • Zkoušky růstu a rozšiřování trhliny
 • Stanovení vodíkové křehkosti
 • Zkoušky s plynulou regulací síly a teploty
 • Zkoušky napěťové relaxace
 • Krípové zkoušky do lomu
 • – Krípová trhlina – Napěťová trhlina
 • Standardní krípové zkoušky
 • Krátkodobé zkoušky tahem, tlakem a ohybem – to vše tento zkušební stroj nabízí

Vlastnosti a výhody

Speciální konstrukce stroje
Souosost
Přesná teplota vzorku
Chytrá elektronika a inteligentní software
Vhodný snímač deformace
Bohatá nabídka příslušenství
Myslíme na budoucnost

Speciální konstrukce stroje

 • Zatěžovací rám s dvojitým šroubovým pohonem a precizním vedením pomocí čtyř ocelových sloupů pro přesné axiální zatížení
 • Dvojitý šroubový pohon dovoluje extra velký posuv příčníku a rozšířenou výšku pracovního prostoru
 • Vysoká frekvence řízení pohonu 1 000 Hz, která zajišťuje rychlou a přesnou kontrolu síly a dráhy pro mnoho aplikací
 • Vysoké rozlišení měření síly a dráhy pro optimální regulační parametry, především při velmi nízkých zkušebních rychlostech.
 • Přesná rychlost zatížení s tolerancí ±0,1 % nastavené rychlosti v rozsahu měření od 1 μm/h do jmenovité rychlosti bez zatížení nebo při konstantním zatížení
 • Velký rozsah měření síly pro zkoušky s malým i velkým zatížením podle ISO 7500-1 ve třídě 0,5 a 1
 • Přesnost zkušebního stroje podle ISO 7500-1

Souosost

 • Sestava pro přesné osové zatížení podle ASTM E1012
 • Kulové uložení zajišťuje vlastní vyrovnání při tahových zkouškách a nízké standardizované ohybové napětí (±10 %)

Přesná teplota vzorku

 • Vysokoteplotní komora, teplotní pec nebo indukční topný systém – volba závisí na teplotě a druhu zkoušky
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky na zkušební těleso – v závislosti na jeho délce
 • Automatické středění termočlánků a pece i při větších deformacích vzorku a delším průběhu zkoušky
 • Řízení teploty nezávislé na obsluze s automatickým přizpůsobením řídicích parametrů vlivným faktorům, jakými jsou:
  - rychlost ohřevu a cílová teplota,
  - rozměry, materiál a tvar zkušebního tělesa,
  - počet termočlánků
 • Garance rovnoměrného rozložení teploty podél vzorku
 • Při dosažení cílové teploty nedojde k překročení teploty zkušebního tělesa
 • Empirické stanovení řídicích parametrů pro jednotlivé teplotní hodnoty již není zapotřebí
 • Široký teplotní rozsah s lepší tolerancí, než jak uvádí normy ISO 204 a ASTM E139:
  200 °C až 400 °C: ±2 K
  400 °C až 1 150 °C: ±1 K

Chytrá elektronika a inteligentní software

 • Integrované pracovní programy (postupy) minimalizují potřebu školení pracovníků
 • Aplikace zatížení řízená tahem a silou (plynule/v blocích)
 • Volitelné digitální zpětnovazebné řízení (closed loop) síly, napětí, deformace nebo uživatelem definovaných zatěžovacích cyklů pro krípové zkoušky a zkoušky relaxace napětí
 • Snadné ovládání zkoušky a vyhodnocování výsledků
 • Integrovaná kontrola teploty vysokoteplotního regulátoru
 • Kontrola, záznam a dokumentace teploty již před zkouškou (fáze ohřevu)
 • Propracovaný koncept zabezpečení dat

Vhodný snímač deformace

Spolehlivé měření deformace závisí na vhodnosti průtahoměru pro daný typ zkoušky. Výběr správného průtahoměru je proto zásadní. Zároveň tvoří základ pro opakovatelné výsledky zkoušek. Odborníci společnosti ZwickRoell vám rádi pomohou při výběru správného průtahoměru pro vaše aplikace. Už nemusíte tápat, zda zvolit kontaktní či bezkontaktní způsob měření deformace.

 • Bezkontaktní průtahoměr videoXtens
 • Kontaktní průtahoměr s bočním připnutím:
  - Snímač makroXtens pro měření za vysokých teplot – průtahoměr s bočním připnutím
 • Kontaktní průtahoměr s připnutím v ose vzorku:
  - Tyčový průtahoměr
  – 4-tyčový extenzometr
 • Průtahoměr DCPD pro měření růstu trhliny

Více informací naleznete zde.

Bohatá nabídka příslušenství

Široký výběr příslušenství umožňuje využití stroje pro více aplikací. Jeden zkušební systém tak lze použít pro zkoušky při běžné pokojové, zvýšené či ultravysoké teplotě.

 • Pece různých rozměrů a s různými drážkami
 • Teplotní a vakuové komory, komory s inertním plynem
 • Indukční topný systém
 • Upínací čelisti a zatěžovací sestava
 • Kontaktní a bezkontaktní snímače pro měření deformace
 • Bezpečnostní kryty
 • Řešení pro horké komory

Myslíme na budoucnost

Modulární konstrukce znamená, že zkušební systém může být přestavěn nebo modernizován, kdykoli bude třeba. Měřicí a řídicí elektronika testControl II je samozřejmě kompatibilní i s novějšími generacemi softwaru firmy ZwickRoell.

Technický přehled

Potřebujete provádět krípové zkoušky? Najdeme pro vás to nejlepší řešení. Neváhejte a ozvěte se nám.

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru