Přejít na obsah stránky

videoXtens 1-32 HP/TZ

Specialista na vysoké teploty pro všechny aplikace Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 30 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • Vysoká teplota až do 1 400 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zatěžování
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Univerzální

Optický průtahoměr s požadavkem pro použití až do +1 400 °C

videoXtens 1-32 HP/TZ umožňuje bezkontaktní měření deformací řady materiálů v různých podmínkách prostředí. Princip měření vyžaduje použití měřicích značek.

videoXtens 1-32 HP/TZ je ideální pro měření deformace malých vzorků od délky měřidla 1,5 do 32 mm ve třídě přesnosti 0,5 podle EN ISO 9513. Přednosti tohoto průtahoměru vyniknou zejména u náročných aplikací a vzorků, jako je sklo.

 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky (< 2 Hz frekvence zatěžování)
 • Dlouhodobé používání
 • Zkoušky za vysokých teplot až do 1 400 °C
 • Zkoušky v teplotní komoře
 • Zkoušky při pokojové teplotě

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Jednoduché ovládání
Významné funkce
Vysoká přesnost
Automatické vystředění
Rozpoznávání rastru: Zkoušení bez externího značkování
Použití za vysoké teploty
Kompenzace pohybů vzorku do stran

Jednoduché ovládání

Snadné ovládání

 • Automatické rozpoznání a načtení značek počáteční měřené délky L0.
 • Ochrana proti neoprávněné manipulaci: na fixační body objektivů celého systému je nanesena barva. Není možné nic upravovat, aniž by tento zásah do seřízení nebyl patrný. Důležitý předpoklad pro spolehlivé výsledky testů.
 • Snadné vystředění v pracovním prostoru vůči vzorku: videoXtens lze snadno vyrovnat vůči měřicím značkám na vzorku propojením s pohyblivým příčníkem (volitelně).
 • Kompenzace různých tlouštěk vzorků a zkoušení vzorků ve smyku.
 • Systém bez opotřebení = nenáročný na údržbu. Systémy se vyznačují také velmi dlouhou životností.
 • Možnost připojení i k jiným strojům než ZwickRoell přes rozhraní ±10 V.

Významné funkce

 • videoXtens 1-32 HP/TZ lze používat pro zkoušky podle ISO 6892-2 (za vysokých teplot) a ISO 6892-1 (za pokojové teploty).
 • Použití videoXtens 1-32 HP/TZ umožňuje provádět zkoušky s řízenou deformační rychlostí podle metody A1 normy ISO 6892-2 (uzavřená smyčka). Vzhledem k tomu, že u vysokoteplotních materiálů někdy dochází k nelineárnímu nárůstu deformace, doporučuje společnost ZwickRoell provést předběžné testy.
 • Měření změny šířky a průhybu bez dodatečného značení a bez nutného rozšíření hardwaru je nabízeno jako volitelná položka softwaru.

Vysoká přesnost

 • Průtahoměry ZwickRoell přesahují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 ve třídě přesnosti 0,5.
 • Průmyslové kamery a telecentrické objektivy s nízkým zkreslením.
 • Na rozdíl od kontaktních průtahoměrů dokáže videoXtens HP/TZ s vysokou přesností měřit deformaci na krátkých vzorcích (měřená délka od 1,5 mm).
 • videoXtens HP/TZ se montuje pomocí stabilních nevibrujících držáků.
 • Kryt poskytuje ochranu proti nečistotám, prachu a proti neúmyslnému posunutí součástí.
 • Přesná synchronizace všech měřicích kanálů.

Automatické vystředění

Naše automatické centrování prodlužuje dráhu a zvyšuje přesnost měření.

 • videoXtens HP/ TZ sleduje poloviční rychlostí posuv příčníku, k němuž je připojen, čímž automaticky udržuje zaostření a optimálně využívá měřicí rozsah (a tím jej také rozšiřuje).
 • To vede ke zvýšení přesnosti systému; značky měřené délky se v obraze méně posouvají a jsou zachyceny ve středu objektivu (kde dochází k menšímu zkreslení).

Rozpoznávání rastru: Zkoušení bez externího značkování

 • Inovativní algoritmus detekce rastru (vzorů) umožňuje aplikovat na vzorek virtuální měřicí značky. Značky měřené délky lze dodatečně změnit a přepočítat výsledek (funkce Test Re-Run). Pro obsluhu už nic lepšího nemůže být...
 • Základním požadavkem je, aby na vzorku byl nějaký rastr – buď přirozený vzor, struktura povrchu, nebo umělý rastr, který lze rychle nanést značkovacím sprejem nebo nalepit.
 • Existuje jen velmi málo materiálů, které odolávají teplotám nad 1 000 °C a přitom poskytují dostatečný kontrast pro vhodné značení. Proto společnost ZwickRoell používá pro zkoušky za vysokých teplot oxid hlinitý (Al2O3), který odolává teplotám až 1 700 °C a v kombinaci se speciálním osvětlením poskytuje vynikající kontrast.
 • Značky odolné vůči vysokým teplotám se jednoduše nastříkají pomocí masky a lze je použít na téměř jakýkoli povrch a tvar vzorku.

Použití za vysoké teploty

 • Zelené světlo LED a odpovídající filtry minimalizují vliv záře vzorků při vysokých teplotách a dosahují trvale vysoce kvalitních kontrastních poměrů. To i v případě měnících se podmínek prostředí.
 • Pro zkoušky v teplotní komoře a vysokoteplotní peci je videoXtens 1-32 HP/TZ vybaven nastavitelným tunelem. Tento tunel minimalizuje rušivé faktory, jako jsou proudění vzduchu a měnící se světelné podmínky mezi kamerou a vzorkem.
 • Pro ochranu před vysokými teplotami je laserXtens HP/TZ oddělen od topných systémů skleněným oknem.

Kompenzace pohybů vzorku do stran

Díky telecentrickému objektivu není videoXtens 1-32 HP/TZ citlivý na změny vzdálenosti mezi objektivem a vzorkem. Pro zkoušky v teplotní komoře a vysokoteplotní peci se k vyvození zatížení na vzorek používají sestavy přípravků. Nejsou-li tyto dlouhé přípravky přesně vyrovnány nebo jsou-li volněji (sféricky) uložené, dochází na začátku zkoušky k vyrovnávacím pohybům, při nichž se mění vzdálenost vzorku od objektivu. U běžných objektivů vedou tyto pohyby k měřením s chybami. Telecentrický objektiv videoXtens 1-32 HP/ HP kompenzuje tyto boční pohyby vzorku a minimalizuje chybu měření.

Technický přehled

 • V případě zkušebních strojů řady AllroundLine lze spojit pohyb snímače videoXtens 1-32 HP/TZ s příčníkem (pohybuje se poloviční rychlostí stroje).
 • Pro účely dodatečné montáže na stávající stroje jiných výrobců je videoXtens 1-32 HP/TZ k dispozici také v samostatné verzi provedení.

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související výrobky a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru