Přejít na obsah stránky

Kappa SS-CF

Elektromechanický stroj pro krípové zkoušky s délkou trvání až 10 000 hodin Ke stažení
Zkušební zatížení
 • 50 – 100 kN
Teplotní rozsah
 • -80 až +2 000 °C
Druh zkoušky
 • CF, LCF
 • CCG, CFCG
 • FCGR,TMF
 • SSRT, HE
 • Kríp
 • Napěťová relaxace
 • Tah
 • Tlak
 • Ohyb
Normy
 • ISO 204
 • ASTM E139
 • EN 2002-005
 • ASTM E2714
 • ASTM E2760
 • Evropský CoP pro TMF

Ideální zkušební stroj pro náročné testy i při střídavém zatěžování

Tento patentovaný elektromechanický stroj pro únavové zkoušení s pohonem s nulovou vůli je vybaven centrálním vodicím vřetenem a ideálně se hodí pro únavové zkoušky při krípu řízené silou a deformací. Kappa SS-CF nabízí maximální přizpůsobivost, pokrývá celou řadu aplikací pro stanovení krípového chování, hodí se pro zkoušky se střídavým zatěžováním při běžné laboratorní teplotě, ale i s použitím vysokoteplotní komory.

 • Únavové zkoušky při krípu řízené silou a deformací se střídavým zatěžováním (přes nulovou hodnotu),
  jako jsou např. CF, LCF, CFCG a TMF
 • Pokročilé krípové zkoušky
  – Únavové zkoušky s prahovým a střídavým zatěžováním
  – Modelování deformace (např. stanovení krípové křivky při různém zatěžování) – Krípová tažnost
  – Zkouška tečení s pomalými rychlostmi deformace (SSRT)
  – Hodnoty z krípových zkoušek součástí
 • Statické a cyklické zkoušky růstu / rozšiřování trhliny
 • Stanovení vodíkové křehkosti
 • Zkoušky s plynulou regulací síly a teploty
 • Zkoušky napěťové relaxace
 • Krípové zkoušky do lomu
  – Krípová trhlina
  – Napěťová trhlina
 • Standardní krípové zkoušky
 • Krátkodobé zkoušky tahem, tlakem a ohybem – to vše tento zkušební stroj nabízí

Vlastnosti & výhody

Speciální konstrukce stroje
Souosost
Přesná teplota vzorku
Chytrá elektronika a inteligentní software
Vhodný snímač deformace
Bohatá nabídka příslušenství
Myslíme na budoucnost

Speciální konstrukce stroje

 • Navrženo a patentováno výhradně pro únavové zkoušky
 • Ideální řešení pro krípové zkoušky únavy s kontrolou síly a deformace se střídavým zatížením, jako jsou například CF, LCF, CFCG a TMF
 • Zatěžovací rám s pohonem bez vůle s centrálním vřetenem a precizním vedením pomocí čtyř ocelových sloupů pro přesné axiální zatížení
 • Vysoká frekvence řízení pohonu 1 000 Hz, která zajišťuje rychlou a přesnou kontrolu síly a dráhy pro mnoho aplikací
 • Vysoké rozlišení měření síly a dráhy pro optimální regulační parametry, především při velmi nízkých zkušebních rychlostech.
 • Přesná rychlost zatížení s tolerancí ±0,1 % nastavené rychlosti v rozsahu měření od 1 μm/h do jmenovité rychlosti bez zatížení nebo při konstantním zatížení
 • Přesnost zkušebního stroje podle ISO 7500-1

Souosost

 • Centrální vřeteno pro osové vyrovnání podle ASTM E292
 • Přesné osové zatížení tahem, tlakem či střídavé podle ASTM E1012 je dáno přesným vedením příčníku a speciálním usazením zatěžovacího systému
 • Vyrovnávací jednotka pro osové vyrovnání podle ISO 23788 a Nadcap, požadavek (±5 % ohybového napětí)

Přesná teplota vzorku

 • Vysokoteplotní komora, teplotní pec nebo indukční topný systém – volba závisí na teplotě a druhu zkoušky
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky na zkušební těleso – v závislosti na jeho délce
 • Automatické středění termočlánků a pece i při větších deformacích vzorku a delším průběhu zkoušky
 • Řízení teploty nezávislé na obsluze s automatickým přizpůsobením řídicích parametrů vlivným faktorům, jakými jsou:
  - rychlost ohřevu a cílová teplota,
  - rozměry, materiál a tvar zkušebního tělesa,
  - počet termočlánků
 • Garance rovnoměrného rozložení teploty podél vzorku
 • Při dosažení cílové teploty nedojde k překročení teploty zkušebního tělesa
 • Empirické stanovení řídicích parametrů pro jednotlivé teplotní hodnoty již není zapotřebí
 • Široký teplotní rozsah s lepší tolerancí, než jak uvádí normy ISO 204 a ASTM E139:
  200 °C až 400 °C: ±2 K
  400 °C až 1 150 °C: ±1 K

Chytrá elektronika a inteligentní software

 • Integrované pracovní programy (postupy) minimalizují potřebu školení pracovníků
 • Aplikace zatížení řízená tahem a silou (plynule/v blocích)
 • Volitelné digitální zpětnovazebné řízení (closed loop) síly, napětí, deformace nebo uživatelem definovaných zatěžovacích cyklů pro krípové zkoušky a zkoušky relaxace napětí
 • Snadné ovládání zkoušky a vyhodnocování výsledků
 • Integrovaná kontrola teploty vysokoteplotního regulátoru
 • Kontrola, záznam a dokumentace teploty již před zkouškou (fáze ohřevu)
 • Propracovaný koncept zabezpečení dat

Vhodný snímač deformace

Spolehlivé měření deformace závisí na vhodnosti průtahoměru pro daný typ zkoušky. Výběr správného průtahoměru je proto zásadní. Zároveň tvoří základ pro opakovatelné výsledky zkoušek. Odborníci společnosti ZwickRoell vám rádi pomohou při výběru správného průtahoměru pro vaše aplikace. Už nemusíte tápat, zda zvolit kontaktní či bezkontaktní způsob měření deformace.

 • Bezkontaktní průtahoměr videoXtens
 • Kontaktní průtahoměr s bočním připnutím:
  - Snímač makroXtens pro měření za vysokých teplot – průtahoměr s bočním připnutím
 • Kontaktní průtahoměr s připnutím v ose vzorku:
  - Tyčový průtahoměr
  – 4-tyčový extenzometr
 • Průtahoměr DCPD pro měření růstu trhliny

Více informací naleznete zde.

Bohatá nabídka příslušenství

Široký výběr příslušenství umožňuje využití stroje pro více aplikací. Jeden zkušební systém tak lze použít pro zkoušky při běžné pokojové, zvýšené či ultravysoké teplotě.

 • Pece různých rozměrů a s různými drážkami
 • Teplotní a vakuové komory, komory s inertním plynem
 • Indukční topný systém
 • Upínací čelisti a zatěžovací sestava
 • Kontaktní a bezkontaktní snímače pro měření deformace
 • Bezpečnostní kryty
 • Řešení pro horké komory

Myslíme na budoucnost

Modulární konstrukce znamená, že zkušební systém může být přestavěn nebo modernizován, kdykoli bude třeba. Měřicí a řídicí elektronika testControl II je samozřejmě kompatibilní i s novějšími generacemi softwaru firmy ZwickRoell.

Technický přehled

Potřebujete provádět krípové zkoušky? Najdeme pro vás to nejlepší řešení. Neváhejte a ozvěte se nám.

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
 • Informace o produktu: Kappa SS-CF PDF 25 MB
 • Informace o produktu: Kappa SS-CF pro TMF (termomechanické únavové zkoušky) PDF 3 MB
 • Informační brožura: Kappa SS-CF pro TMF (termomechanické únavové zkoušky) PDF 5 MB
Nahoru