Přejít na obsah stránky

Kappa LA Spring

Pákový stroj s pružinovým systémem pro krípové zkoušky s dobou trvání až do 100 000 hodin Ke stažení
Zkušební zatížení
 • 50 – 100 kN
Teplotní rozsah
 • -80 až +1 200 °C
Druh zkoušky
 • Krípové chování
 • Napěťová relaxace
 • HE
 • CCG
Normy
 • ISO 204
 • ASTM E139
 • EN 2002-005
 • ASTM F519
 • ASTM E1457

Ideální zkušební stroj pro dlouhodobé zkoušky řízené silou a deformací

Víceúčelový systém s pákovým mechanismem a předepjatou pružinou byl vyvinut pro standardní i pokročilé krípové zkoušky s konstantním nebo stupňovitým zatěžováním a dobou trvání zkoušky až 100 000 hodin. Elastické klouby uchycení páky pracují bez opotřebení, zaručují optimální uložení ramene páky a přesné působení síly ve velkém rozsahu zatížení.

Zkušební stroj Kappa LA Spring s pákovým mechanismem nalezne uplatnění v celé řadě krípových zkoušek, a to jak při laboratorní, tak i vysoké teplotě:

 • Zkoušky růstu a rozšiřování trhliny
 • Stanovení vodíkové křehkosti
 • Plynulá regulace zatížení a možnost blokového zatěžování během zkoušky
 • Zkoušky napěťové relaxace
 • Krípové zkoušky do lomu:
  – Krípová trhlina
  – Napěťová trhlina
 • Standardní krípové zkoušky

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Speciální konstrukce stroje
Souosost
Přesná teplota vzorku
Chytrá elektronika a inteligentní software
Vhodný snímač deformace
Bohatá nabídka příslušenství
Připraveni na budoucnost

Speciální konstrukce stroje

 • Mechanický zkušební systém pro dlouhodobé zkoušky tečení až do 100 000 hodin
 • Kombinace předepjaté pružiny, pohonu a přesného snímače síly značky ZwickRoell je zárukou hladké aplikace zkušebního zatížení
 • Vysoká frekvence řízení pohonu 1 000 Hz, která zajišťuje rychlou a přesnou kontrolu síly a dráhy pro mnoho aplikací
 • Patentované flexibilní klouby, které nepodléhají opotřebení, zaručují velmi přesné uložení ramene páky
 • Velký rozsah měření síly pro zkoušky s malým i velkým zatížením podle ISO 7500-1 ve třídě 0,5 a 1
 • Zkouška je automaticky ukončena, jakmile dojde k lomu zkušebního tělesa (detekce porušení vzorku)

Souosost

 • Souosost podle ASTM E1012
 • Flexibilní klouby, které nepodléhají opotřebení, přispívají k axiálnímu vyrovnání podle požadavků norem ISO 204, ASTM E139, ASTM E292 a NADCAP
 • Kulové uložení zajišťuje vlastní vyrovnání při tahových zkouškách a nízké standardizované ohybové napětí (±10 %)

Přesná teplota vzorku

 • Vysokoteplotní komora ZwickRoell byla navržena a optimalizována výhradně pro krípové zkoušky
 • Vysokoteplotní regulátor může být integrován do základy stroje, čímž se ušetří místo.
 • Jeden, dva nebo tři termočlánky na zkušební těleso – v závislosti na jeho délce
 • Automatické středění termočlánků a pece i při větších deformacích vzorku a delším průběhu zkoušky
 • Řízení teploty nezávislé na obsluze s automatickým přizpůsobením řídicích parametrů vlivným faktorům, jakými jsou:
  - rychlost ohřevu a cílová teplota,
  - rozměry, materiál a tvar zkušebního tělesa,
  - počet termočlánků
 • Garance rovnoměrného rozložení teploty podél vzorku
 • Při dosažení cílové teploty nedojde k překročení teploty zkušebního tělesa
 • Empirické stanovení řídicích parametrů pro jednotlivé teplotní hodnoty již není zapotřebí
 • Široký teplotní rozsah s lepší tolerancí, než jak uvádí normy ISO 204 a ASTM E139:
  200 °C ... 400 °C ... ±2 K
  400 °C ... 1 150 °C ... ±1 K

Chytrá elektronika a inteligentní software

 • Integrované pracovní programy (postupy) minimalizují potřebu školení pracovníků
 • Aplikace zatížení řízená tahem a silou (plynule/v blocích)
 • Volitelné digitální zpětnovazebné řízení (closed loop) síly, napětí, deformace nebo uživatelem definovaných zatěžovacích cyklů pro krípové zkoušky a zkoušky relaxace napětí
 • Snadné ovládání zkoušky a vyhodnocování výsledků
 • Integrovaná kontrola teploty vysokoteplotního regulátoru
 • Kontrola, záznam a dokumentace teploty již před zkouškou (fáze ohřevu)
 • Propracovaný koncept zabezpečení dat

Vhodný snímač deformace

Spolehlivé měření deformace závisí na vhodnosti průtahoměru pro daný typ zkoušky. Výběr správného průtahoměru je proto zásadní. Zároveň tvoří základ pro opakovatelné výsledky zkoušek. Odborníci společnosti ZwickRoell vám rádi pomohou při výběru správného průtahoměru pro vaše aplikace. Už nemusíte tápat, zda zvolit kontaktní či bezkontaktní způsob měření deformace.

 • Bezkontaktní průtahoměr videoXtens
 • Raménkový průtahoměr s bočním upnutím:
  – Snímač makroXtens pro měření za vysokých teplot
  – Průtahoměr s bočním připnutím
 • Průtahoměr s raménky připnutými v ose zatěžování:
  – Tyčový průtahoměr
  – 4tyčový extenzometr
 • Průtahoměr DCPD pro měření růstu trhliny

Více informací naleznete zde.

Bohatá nabídka příslušenství

Široký výběr příslušenství umožňuje využití stroje pro více aplikací. Jeden zkušební systém tak lze použít pro zkoušky při běžné pokojové, zvýšené či ultravysoké teplotě.

 • Pece různých rozměrů a s různými drážkami
 • Upínací čelisti a zatěžovací sestava
 • Kontaktní a bezkontaktní snímače pro měření deformace
 • Bezpečnostní kryty

Připraveni na budoucnost

Modulární konstrukce znamená, že zkušební systém může být přestavěn nebo modernizován, kdykoli bude třeba. Měřicí a řídicí elektronika testControl II je samozřejmě kompatibilní i s novějšími generacemi softwaru firmy ZwickRoell.

Technický přehled

Potřebujete provádět krípové zkoušky? Najdeme pro vás to nejlepší řešení. Neváhejte a ozvěte se nám.

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru