Přejít na obsah stránky

Preventivní údržba a servis

Pravidelná údržba a servisní prohlídky udržují váš zkušební stroj funkční a zajišťují bezpečnost osob i systému. Navíc díky nim můžete výrazně snížit jak opotřebení, tak riziko prostojů stroje.

Servisní práce a údržbu včetně čištění zařízení by měli v pravidelných intervalech provádět naši školení servisní technici, kteří rovněž prověří nastavení a patřičné body z kontrolního seznamu, aby byl systém připraven na následnou kalibraci.

Prodlouží se životnost vašeho zkušebního systému.

Preventivní, pravidelná údržba a servisní prohlídky prováděné našimi školenými techniky zajistí, že vaše zkušební stroje i přístroje budou pracovat správně a spolehlivě. Mohou vaše systémy také ochránit před znehodnocením, nepředpokládanými nutnými opravami a prodloužit jejich životnost.

Při kontrole lze identifikovat a odstranit slabá místa, která by mohla vést k chybným výsledkům, a tím pádem způsobit i vady ve výrobě. V pravidelných intervalech by měla být provedena i kontrola celkového stavu systému, jeho funkcí a především kritických bezpečnostních bodů. Kromě toho by se měly vyhodnocovat a dokumentovat známky opotřebení opotřebitelných součástí.

Norma DIN EN ISO 7500-1 specifikuje povinnost provést kontrolu a ověření stroje před kalibrací.

Kontrolní a servisní prohlídky slouží nejen k zachování spolehlivosti a plné funkčnosti vašeho zkušebního systému. Jsou důležité i z toho důvodu, že v normativních směrnicích jako DIN EN ISO 7500-1 je zakotveno provedení kontrolní prohlídky a ověření stroje před samotnou kalibrací jako povinný bod. Na základě servisní smlouvy dohlížíme na dodržování intervalů kontrolních prohlídek vašich strojů a případně i na termíny provedení kalibrace.

Kromě celkové údržby zajistíme i sledování intervalů mezi jednotlivými kontrolami.

Vaše zkušební stroje a přístroje včetně veškerého příslušenství musí v pravidelných intervalech procházet údržbou. Tyto servisní práce uvedené v uživatelské příručce můžeme na vyžádání provést za vás. Kromě celkové údržby zajistíme i sledování intervalů, ve kterých mají být jednotlivé kontroly provedeny. V rámci servisních prací zdokumentujeme stav zkušebního zařízení, a pokud jsou zjištěny nějaké závady, navrhneme další opatření.

Servis a údržbu provádíme do nejmenšího detailu na základě kontrolních seznamů.

Během kontrolních prohlídek se zaznamenává skutečný stav zkušebních strojů a přístrojů. Zjištěné neodkladné opravy či výměna opotřebitelných dílů jsou, pokud je to možné, provedeny okamžitě. Naši zaměstnanci vás upozorní na preventivní opatření, aby bylo možné včas naplánovat a zahájit příslušné kroky. Každý z našich servisních techniků má k dispozici plně vybavené servisní vozidlo a vždy s sebou vozí běžné náhradní i opotřebitelné díly.

Rozšířený servis servohydraulických zkušebních systémů

Výměna oleje a filtrů
Analýza oleje
Výměna hydraulických hadic

Výměna oleje a filtrů

Hydraulické oleje podléhají při používání opotřebení a stárnutí, a proto se musí v pravidelných intervalech vyměňovat. Potřebu výměny může určit náš technik při příležitosti návštěvy u vás.

Standardně se doporučuje preventivní výměna olejů a filtrů každé dva roky. Tímto způsobem se zajistí, aby byl hydraulický systém zásobován „čerstvým“ olejem. Opotřebení všech hydraulických součástí se tak sníží na minimum a prodlouží se životnost vašeho zkušebního systému.

Analýza oleje

Neustále se zvyšující požadavky na spolehlivost, dostupnost a efektivitu hydraulických systémů si žádají použití stále čistších hydraulických kapalin.

Pro proces opotřebení systému je vedle velikosti částic rozhodující také jejich počet. Ve skutečnosti se ne každá částice podílí na poškození systému. Čím je ale počet kritických částic menší, tím menší je pravděpodobnost poškození komponent. Analýzy oleje mohou v pravidelných intervalech provádět naši servisní technici během návštěv či zásahů u vás. A při té příležitosti prověří také jeho kvalitu a vhodnost.

Pokud se zjistí, že mají nečistoty nebo jiné vlivy negativní dopad na váš hydraulický agregát, nabídne vám ZwickRoell vhodná opatření, aby olej ve vašem zařízení dosáhl opět potřebné kvality.

Výměna hydraulických hadic

Používání starších hydraulických hadic může být nebezpečné. V případě defektu by hydraulický olej unikající pod vysokým tlakem či nekontrolovatelně šlehající hadice mohly nejen trvale poškodit zkušební stroj, ale především představovat zvýšené bezpečnostní riziko pro vás a vaše zaměstnance.

Abychom minimalizovali nebezpečí, která by mohla být způsobena opotřebením, stárnutím či poškozením, je nezbytné hydraulické hadice po určité době provozu či skladování a v závislosti na požadavcích vyměnit. U ZwickRoell najdete vše, co potřebujete

Výhody v kostce

  • Snížení nákladů na základě minimalizace opotřebení součástí
  • Předcházení neplánovaným odstávkám strojům, poruchám systému nebo ztrátám ve výrobě
  • Zachování funkčnosti a spolehlivosti hydraulických zařízení
  • Dodržení zákonem stanovených intervalů údržby (DIN 20066 a BGR237 / BGI5100)
  • Aktivní snižování rizika nehod
  • Úspora nákladů a zvýšení dostupnosti stroje ve spojení s analýzou oleje
  • Veškeré služby z jednoho zdroje – ZwickRoell
Název Typ Velikost Ke stažení

Zajímáte se o naše služby?

Přáli byste si zaslat nezávaznou nabídku?

Ozvěte se nám. Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Další služby

Kalibrace
zkušebních strojů a přístrojů
ZwickRoell má akreditované kalibrační laboratoře a nabízí komplexní kalibraci vašich strojů a přístrojů pro zkoušení materiálů.
Kalibrace
Opravy a Náhradní díly
ZwickRoell je váš partner pro profesionální opravy a rychlou expedici náhradních dílů.
Opravy a Náhradní díly
Nahoru