Přejít na obsah stránky

Zkoušky implantátů a materiálů pro implantáty

Zkoušení implantátů a materiálů pro výrobu implantátů má pro zajištění jejich kvality či bezpečného a správného fungování v těle pacienta zásadní význam. Je třeba určit mechanické vlastnosti materiálu a jeho povrchu – včetně odolnosti proti porušení, tvrdosti a pružnosti. Zkoumá se také odolnost proti korozi a biokompatibilita.

Implantáty a materiály pro výrobu implantátů musí splňovat národní i mezinárodní předpisy a normy pro zdravotnické výrobky. Výsledky, které byly získány na základě zkoušek provedených podle těchto předpisů, jsou důležitou součástí dokumentace pro schválení a regulaci. Normy ASTM, ISO a z nich odvozené národní normy definují metodiku a rámcové podmínky pro testování implantátů a materiálů pro implantáty, bez nichž by nebylo možné porovnávat vlastnosti vzorků.

Společnost ZwickRoell úzce spolupracuje s výrobci implantátů, akreditovanými poskytovateli služeb v oblasti zkušebnictví i instituty a univerzitami. Naši odborníci se aktivně podílejí na činnosti národních a mezinárodních normalizačních komisí. Díky tomu můžeme být u zdroje důležitých informací a porozumět souvislostem, které jsou následně implementovány do standardizovaných zkušebních postupů a vývoje našich spolehlivých zkušebních systémů a zařízení.

Zde uvádíme přehled nejdůležitějších zkušebních norem:

Spinální implantáty Kyčelní náhrady Osteosyntézy Kolenní náhrady Transtibiální protézy Materiály pro implantáty

Zkušební norma pro kyčelní náhrady

Obecná specifikace a požadavky
Norma Název Popis
ASTM F2068 Standardizovaná specifikace pro femorální protézy – kovové implantáty Norma ASTM F2068 popisuje specifikace pro kovové femorální protézy používané k náhradě kyčelního kloubu při hemiartroplastice nebo totální endoprotéze kyčelního kloubu.
ISO 21535 Neaktivní chirurgické implantáty – Implantáty pro kloubní náhrady – Specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelního kloubu Norma ISO 21535 obsahuje specifické požadavky na implantáty pro náhradu kyčelního kloubu týkající se zamýšleného výkonu, konstrukčních vlastností, materiálů, hodnocení konstrukce, výroby, sterilizace a balení. Dále specifikuje informace a zkušební metody, které mají výrobci poskytovat.

 

Acetabulární pouzdra a vložky
Norma Název Popis
ASTM F1820 Standardizovaná zkušební metoda pro stanovení sil při oddělování acetabulárních modulárních sestav. Norma ASTM F1820 specifikuje různé zkušební metody pro stanovení sil při oddělování acetabulárního pouzdra a výstelky
ISO 7206-12 Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 12: Deformační zkouška kloubních pouzder Norma ISO 7206-12 specifikuje zkušební metodu a zkušební podmínky pro stanovení krátkodobé deformace vlisovaného acetabulárního komponentu.
ASTM F3090 Standardizovaná zkušební metoda pro únavové zkoušky acetabulárních náhrad pro totální náhradu kyčelního kloubu Norma ASTM F3090 popisuje zkušební metodu pro hodnocení únavové pevnosti acetabulárních pouzder z kovu s hemisférickým vnějším povrchem.

 

Dřík stehenní kosti
Norma Název Popis
ISO 7206-4 Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 4: Stanovení vytrvalostních vlastností a výkonnosti femorálních komponent Podle normy ISO 7206-4 se simuluje dynamické zatížení dříku kyčelní endoprotézy při chůzi s již uvolněným implantátem v proximálním kostním lůžku, aby se otestovala předpokládaná životnost dříku.
ISO 7206-6 Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 6: Testování odolnosti a výkonnosti stehenních komponentů s dříkem a z oblasti krčku Pro stanovení celkové únavové životnosti stehenní kosti v oblasti krčku se používá norma ISO 7206-6. Tato zkouška simuluje dobře vrostlý stehenní dřík.
ASTM F2580 Standardní postup pro hodnocení modulárního spojení proximálně fixované stehenní kyčelní protézy Norma ASTM F2580 specifikuje zkušební metodu pro únavové zkoušky kovových stehenních dříků s metafyzární fixací.

 

Hlavice stehenní kosti
Norma Název Popis
ISO 7206-10 Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 10: Stanovení odolnosti modulárních hlavic stehenní kosti vůči statickému zatížení Norma ISO 7206-10 specifikuje požadavky na zkušební systém pro stanovení odolnosti modulárních stehenních hlavic vůči statickému zatížení.
ISO 7206-13 Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 13: Stanovení odolnosti proti krouticímu momentu při fixaci hlavice stehenních komponentů s dříkem Norma ISO 7206-13 specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti krouticímu momentu mezi hlavicí a krčkem stehenní kosti nebo dříkem.
ASTM F2009 Standardizovaná zkušební metoda pro stanovení axiální síly pro oddělení kuželových spojů modulárních protéz Norma ASTM F2009 specifikuje zkušební metodu pro stanovení požadované síly oddělení kuželového spojení mezi hlavicí a dříkem stehenní kosti.
ASTM F2345 Standardní zkušební metody pro stanovení cyklické únavové pevnosti keramických modulárních hlavic stehenních kostí. ASTM F2345 se zabývá stanovením statické a cyklické únavové pevnosti keramických modulárních hlavic stehenních kostí.
ISO 11491 Chirurgické implantáty – Stanovení odolnosti proti rázu keramických stehenních hlavic pro náhradu kyčelního kloubu Norma 11491 specifikuje dvě alternativní zkušební metody pro stanovení odolnosti proti rázovému zatěžování keramických stehenních hlavic u kyčelních protéz

Normy pro zkoušky kolenních náhrad

Součásti holenní kosti
Norma Název Popis
ASTM F1800 Standardizovaný postup pro cyklické únavové zkoušky kovových tibiálních součástí totálních náhrad kolenního kloubu Norma ASTM F1800 popisuje metodu pro únavové zkoušky
pomocí cyklické síly s konstantní amplitudou na kovových tibiálních jamkách používaných v náhradách kolenních kloubů.
ISO 14879-1 Chirurgické implantáty – Náhrady pro totální endoprotézu kyčelního kloubu – Část 1: Stanovení odolnosti kolenní, holenní jamky Norma ISO 14879-1 popisuje zkušební metodu pro stanovení únavových vlastností holenních jamek používaných v náhradách kolenních kloubů k podepření a zajištění umělé kloubní plochy. Vztahuje se na holenní jamky, které pokrývají jak mediální, tak laterální část kloubu.

Normy pro zkoušení transtibiálních protéz

NormaNázevPopis
ISO 10328Protetika – Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin – Požadavky a zkušební metodyNorma ISO 10328 specifikuje metody pro statické a cyklické pevnostní zkoušky protéz dolních končetin. Obvykle jde o složené zatížení působením jedné zkušební síly.
ISO 22675Protetika – Zkoušení kotníkových a nožních náhrad – Požadavky a zkušební metodyNorma ISO 22675 specifikuje statické a dynamické zkušební metody pro protézy dolních končetin pro amputaci v bérci a níže a vnějších protéz dolních končetin.

Materiály implantátů / zkoušení materiálů

Povlaky a vrstvy
Norma Název Popis
ASTM F1044 Standardizovaná zkušební metoda pro zkoušky smykem povlaků z fosforečnanu vápenatého a kovů Norma ASTM F1044 popisuje stanovení statické pevnosti ve smyku souvislých povlaků z fosforečnanu vápenatého a kovů. Hodnotí stupeň přilnavosti povlaku k substrátu nebo vnitřní soudržnost povlaku ve smyku rovnoběžném s rovinou povrchu.
ASTM F1160 Standardizovaná metoda pro únavové zkoušky smykem a ohybem povlaků z fosforečnanu vápenatého
a kovů; medicína a kompozity; povlaky z fosforečnanu vápenatého / kovů
Norma ASTM F1160 zahrnuje zkušební postup pro stanovení smykové a ohybové únavy povlaků z fosforečnanu vápenatého a porézních i neporézních kovových povlaků. Popisuje rovněž postup pro stanovení ohybové únavy kovových povlaků s nástřikem fosforečnanu vápenatého.
ASTM F1147 Standardizovaná zkušební metoda pro zkoušky tahem povlaků z fosforečnanu vápenatého a kovů Norma ASTM F1147 popisuje zkoušku tahem porézních povlaků z fosforečnanu vápenáteho a kovů. Hodnotí stupeň přilnavosti povlaku k substrátu nebo vnitřní soudržnost povlaku pod normálovým tahovým napětím k rovině povrchu.
ISO 13779-4 Chirurgické implantáty – Hydroxylapatit – Část 4: Stanovení adhezní pevnosti povlaku Norma ISO 13779-4 specifikuje zkušební metodu pro stanovení adhezní pevnosti hydroxyapatitových povlaků na kovových substrátech.

 

Kostní cement
Norma Název Popis
ASTM F2118 Standardizovaná zkušební metoda pro únavové zkoušky s konstantní amplitudou s regulací síly akrylátových kostních cementů Norma ASTM F2118 popisuje zkušební postupy pro hodnocení únavové pevnosti zkušebních vzorků ve tvaru oboustranných lopatek vyrobených z akrylátového kostního cementu.
ISO 16402 Chirurgické implantáty – Akrylátový pryskyřičný cement – Zkouška únavy v ohybu akrylátových pryskyřičných cementů používaných v ortopedii Norma ISO 16402 specifikuje zkušební metodu pro stanovení únavové pevnosti plochých vzorků z polymerizovaného cementu.
ASTM F451 Standardizovaná specifikace pro akrylátový kostní cement
ISO 5833 Chirurgické implantáty – Akrylátové pryskyřičné cementy Norma ISO 5833 specifikuje fyzikální a mechanické požadavky, stejně jako požadavky týkající se obalů a značení polymeriních pryskyřičných cementů na bázi poly(esterů kyseliny meatakrylové).

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Nahoru