Přejít na obsah stránky

Laboratoř pro zkoušení materiálů a komponent

Tým kvalifikovaných techniků a specialistů v oblasti testování materiálů realizuje v naší laboratoři v německém Ulmu zkoušky na zakázku dle specifikace zákazníka. Na základě konkrétních požadavků provádí celou řadu kvazistatických, cyklických a rázových zkoušek.

Veškeré zkoušky uskutečněné v naší laboratoři jsou provedeny s maximální pečlivostí, svědomitostí a v souladu s patřičnými normami. Důvěřujeme našim specialistům, jejich mnohaletým zkušenostem a odborným znalostem. Toto know-how a bohaté vybavení našich zkušebních laboratoří nám umožňují nabídnout vám ideální způsob, jak rychle, flexibilně a výhodně získat spolehlivé výsledky zkoušek. A to zcela individuálně a pro všechny oblasti použití i druhy materiálů, ať už se jedná o kovy a slitiny, plasty, pryže, kompozity v automobilovém, medicínském nebo kterémkoli jiném průmyslovém odvětví. U ZwickRoell jste vždy v dobrých rukou.

Bohatá nabídka s více než 50 zkušebními systémy a 2 000 kusy nejrůznějšího příslušenství

Všechny zkoušky realizované ve zkušebních laboratořích ZwickRoell jsou prováděny s maximální pečlivostí, přesností a v souladu s patřičnými normami. V našich laboratořích provádíme také zkoušky na zakázku a subdodavatelské testování jakéhokoli druhu. Díky našim krátkým dobám odezvy získáte požadované výsledky zkoušek bez dlouhého čekání. Po předchozí domluvě lze zajistit i expresní testování.

Provádíme také potřebné úpravy či vyvíjíme a vyrábíme zařízení na míru dle specifických požadavků zákazníka.

Přehled vybavení, které nabízíme:

Další výhodou naší společnosti je zkušební laboratoř ZwickRoell

Překlenutí nedostatečných kapacit
Flexibilní náklady
Srovnávací zkoušky

Překlenutí nedostatečných kapacit

Nedostačující kapacita vašich zkušebních strojů může vás a vaši společnost dostat do obtížné situace. Nedostačující kapacita může být zapříčiněna nejrůznějšími důvody:

 • Nedostatek personálu (chybějící kvalifikovaná pracovní síla, nedostatek personálu z důvodu dovolené nebo nemoci)
 • Váš vlastní zkušební stroj není připraven k použití (např. kvůli závadě)
 • Máte příliš velký objem zkoušek (velká zakázka), na který nemáte dostatečné kapacity
 • Potřebujete překlenout dobu, kdy čekáte na dodání nového zkušebního systému

Abychom vám pomohli takovéto náročné situace vyřešit nebo jim předejít, jsme připraveni rychle a pružně převzít vaše zkoušky, dokud se u vás situace nezmění.

Flexibilní náklady

Řešíte nízký či nepravidelný objem zkoušek nebo se vám nákup zkušebního stroje nevyplatí? V takovém případě pro vás máme řešení – provedeme potřebné zkoušky za vás.

 • Díky outsourcingovým službám společnosti ZwickRoell v oblasti zkoušení materiálů získáte předvídatelné náklady.
 • Čím více zkoušek pro vás naše zkušebna provede, tím nižší budou vaše jednotkové náklady.

Srovnávací zkoušky

 • Získali jste interním srovnáním vašich zkoušek odlišné výsledky?
 • Vykazují vaše laboratoře v místě A a v místě B rozdílné naměřené hodnoty, přestože se zdá, že dodržují stejný postup?
 • Nebo se výsledky vašich zkoušek liší od výsledků vašich zákazníků či dodavatelů?

Pak využijte kompetence a nezávislosti našich zkušebních laboratoří! Získáte tak spolehlivé a nezávislé výsledky od neutrální třetí strany.

V dalším kroku můžeme společně s vámi prozkoumat důvody dříve získaných rozdílných výsledků a ovlivňující faktory, abyste mohli přijmout opatření k zajištění jednotného testování napříč všemi zkušebními místy. Naši odborníci jsou připraveni najít řešení pro standardizaci vašich obecných požadavků i postupů zkoušek.

Standardizované zkoušky či zkoušení podle individuálních požadavků zákazníka

Již více než 35 let provádějí naši zkušení inženýři a technici nejrůznější druhy zkoušek dle zadání zákazníků – s maximální spolehlivostí a v co nejkratším možném čase. Implementace vašich specifických firemních norem pro nás nepředstavuje žádný problém.

 • Máme k dispozici rozsáhlý archiv norem (kromě jiného pro zkoušky tahem, tvrdosti, rázem, ...) a rádi vám pomůžeme najít řešení pro vaše zkušební požadavky.
 • Implementace vašich specifických podnikových norem pro nás nepředstavuje žádný problém. Nezáleží na tom, zda se jedná pouze o jednu zkoušku nebo o celou sérii zkoušek. Naši zkušení odborníci čerpají ze svých znalostí a dlouholetých zkušeností.
 • Pro kontrolu pravidelně provádíme mezilaboratorní srovnávací zkoušky.

Sledujte videopřenos zkoušky živě

Zkušební laboratoře ZwickRoell jsou vybaveny nejmodernější technikou pro pořádání videokonferencí a živých vysílání.. Především zákazníkům z jiných zemí nebo těm, kteří by museli cestovat na velkou vzdálenost, se tak nabízí možnost, vidět zkoušky na zakázku či předběžné zkoušky na živo a pravidelně.

Celý přenos je velmi detailní. Zákazníci mohou pokládat otázky i komentovat průběh zkoušky. A po dokončení testování ještě prodiskutovat výsledek s našimi odborníky na zkoušení materiálů. Na rozdíl od situace, kdy zákazníci obdrží pouze zkušební protokol, si mohou v tomto případě udělat velmi podrobný obrázek o tom, jakým způsobem se jejich vzorky či součásti zkouší i kdy a kde došlo k porušení materiálu.

Nejste si jistí, jaké řešení je pro vás to pravé?

Naši odborníci vám rádi poradí a ve spolupráci s vámi najdou vhodné řešení, které bude přesně odpovídat vašim požadavkům.

Vyžádat si konzultaci

Komplexní dokumentace vašich zkoušek

Poté, co zkouška proběhne, obdržíte všechny protokoly rychle a kompaktně ve formátu PDF. Na vyžádání můžete získat také základní data s individuálně identifikovanými měřicími body zkoušky, která lze využít pro další nezávislé vyhodnocení.
Po dohodě je možné ke zkoušce dodat také fotodokumentaci a další zkušební protokoly nebo vyhodnocení.

 • Ty mohou například popisovat stav zkoušeného vzorku, nastavení, případné obtíže a zvláštnosti zkoušky či konkrétní popis řešení.
 • Speciální vyhodnocení mohou být realizována pomocí softwarových rozšíření a úprav našimi interními specialisty.
 • V případě zájmu je možné obstarat také soubor tXp-ZSE pro načtení do softwaru k vašemu zkušebnímu stroji ZwickRoell.


Všechny stroje a přístroje na zkoušení materiálů v naší laboratoři jsou pravidelně kalibrovány, většina podle DAkkS, Německého národního akreditačního orgánu. V případě zájmu vám tyto záznamy o kalibraci můžeme také zaslat

Laboratoř pro zkoušení kovových materiálů

Zkušební laboratoř ZwickRoell vám ráda pomůže najít vhodné řešení pro všechny vaše požadavky týkající se zkoušení kovových materiálů. Nabízíme to pravé řešení v souladu se všemi běžnými zkušebními normami (DIN, ISO, ASTM, ...) pro zkušení tělesa všech tvarů (ploché, či válcové vzorky, betonářská ocel, dráty, odlitky, ...). Zkušební laboratoř ZwickRoell je vaším kompetentním partnerem pro zkoušení kovových materiálů, od přípravy materiálu vzorků a zkoušení až po vyhodnocení a posouzení výsledků zkoušek.

 • Zkoušky tahem, tlakem a ohybem (včetně zkoušek v teplotně řízeném prostředí)
 • Zkoušení tvrdosti všemi uznávanými metodami
 • Únavové zkoušky a lomová mechanika
 • Vysokorychlostní zkoušky
 • Biaxiální a torzní zkoušky
 • Zkoušení součástí

Vyžádat si konzultaci

Zkušební laboratoř pro plasty, pryže a kompozitní materiály

Zkušební laboratoř ZwickRoell je jednou z největších zkušeben polymerů, kompozitů (GFRP, CFRP) a elastomerů v Německu. Společnost ZwickRoell je současně výrobcem zkušebních strojů, a proto jsou v laboratoři používány systémy s nejnovějšími technologiemi. Výhody jsou evidentní na první pohled: přesné výsledky a maximální efektivita zkoušek.

 • Zkoušky tahem, tlakem a ohybem (ISO 527, ASTM D638, ISO 178 atd.)
 • Zkoušky v teplotně řízeném prostředí (-40 °C do +250 °C)
 • Zkoušky průrazem a vytlačováním
 • Stanovení indexu toku taveniny (ISO 1133, ASTM D1238 atd.)
 • Zkoušky rázem metodou Izod a Charpy, rázové zkoušky v tahu (ISO 179, ASTM 6110, ISO 180 atd.)
 • Zkoušky padajícím závažím
 • Únavové zkoušky a testování součástí
 • Zkoušení tvrdosti podle všech uznávaných metod

Vyžádat si konzultaci

Laboratoř pro zkoušky v automobilovém průmyslu a strojírenství

Velmi rozmanité zkoušky v oblasti automobilového průmyslu a strojírenství si žádají mnoho zkušeností. Znalosti a podpora našich odborníků jsou vám k dispozici. Naši experti vám pomohou s prováděním jednoduchých i složitých zkoušek materiálů či součástí. Zkušební stroje ZwickRoell jsou vybaveny systémy pro statické i dynamické zkoušky závitových spojovacích prvků, CT vzorků, pružin, ozubených kol, klikových hřídelí a mnoho dalšího.

 • Zkoušky tahem, tlakem a ohybem (ISO 6892 apod.)
 • Zkoušky v teplotně řízeném prostředí (-40 °C do +900 °C)
 • Zkoušení tvrdosti podle všech uznávaných metod (Rockwell, Vickers, Brinell atd.)
 • Únavové zkoušky a lomová mechanika
 • Zkoušení plechů (např. zkouška hloubením podle Erichsena (ISO 20482), zkouška anizotropie plechů a pásů – kalíškovací (EN 1669) atd.)
 • Rázové zkoušky do 750 J (Charpy, Izod, Brugger, rázová houževnatost a metoda štípání rázem pomocí klínu podle všech uznávaných metod)
 • Zkoušení součástí
 • Příprava zkušebních těles (vysekávání a broušení vzorků)

Vyžádat si konzultaci

Laboratoř pro zkoušky v medicínském a farmaceutickém průmyslu i lékařské technice

V žádném jiném odvětví snad nehraje komplexní a spolehlivá kontrola kvality tak důležitou roli jako právě v medicínském a farmaceutickém průmyslu. Zkušební laboratoř ZwickRoell vám pomůže najít vhodné řešení a poradí vám ohledně různých zkušebních metod. Naše laboratoř je vybavena statickými i dynamickými zkušebními stroji, takže je připravena provádět zkoušky podle všech běžných zkušebních norem z oblasti zdravotnické techniky či farmaceutického průmyslu. Spektrum zkoušek je velmi pestré – zahrnuje testování zdravotnických obalů přes implantáty a terapeutické systémy až po biomateriály a injekční systémy.

 • Statické zkoušky (tahem, tlakem a ohybem)
 • Zkoušky v teplotně řízeném prostředí (v teplotní komoře se 37 °C)
 • Zkoušky ve fluidních lázních (včetně zkoušek v teplotně řízeném prostředí)
 • Únavové zkoušky
 • Biaxiální zkoušky
 • Speciální řešení pro zkoušky na míru na základě požadavků zákazníka, kvalifikace (DQ, IQ, OQ)

Vyžádat si konzultaci

Laboratoř pro zkoušky papíru, textilií, potravin a jiných materiálů

Za dobu své působnosti, už více než 35 let, otestovala zkušební laboratoř ZwickRoell pro své zákazníky téměř všechny druhy materiálů a součástí. Jako příklady můžeme jmenovat zkoušky textury a viskozity různých potravin (těstoviny, pečivo, ovoce, mléčné výrobky, ...) až po různé zkoušky textilií (příze, lana, tkaniny, geotextilie, ...). Dále byly v naší laboratoři již testovány mechanické vlastnosti různých sportovních produktů (lyže, běžecké boty, tenisové rakety, ...) a technických výrobků (smartphony, notebooky, fotoaparáty, ...).

 • Zkoušky papíru / vlnité lepenky (zkoušky ohybem, pevnosti v průtlaku, tlakem, stlačováním atd.)
 • Zkoušky potravin (zkoušky viskozity mléčných výrobků a omáček, analýza textury pomocí indentoru, zkoušky smykem, ohybem, řezáním atd.)
 • Zkoušky obalových materiálů (zkoušky odlupováním, pevnosti zataveného švu, tlakem, funkčnosti atd.)
 • Zkoušky textilií (zkoušky tahem, dalším trháním, pevnosti v průtlaku, přilnavosti atd.)
 • (zkoušení spínačů, kontrola pájených spojů, zkoušky aktuátorů, kabelů atd.)
 • (zkoušky tahem, ohybem, tlakem atd.)
 • Zkoušky stavebních materiálů (střešních tašek, obkladů, izolačních materiálů atd.)

Vyžádat si konzultaci

Další služby

Poradenství a aplikační technologie
Můžete se na nás obrátit se svými specifickým požadavky. Rádi vám pomůžeme při výběru toho správného zkušebního systému.
Poradenství a aplikační technologie
Kalibrace
zkušebních strojů a přístrojů
ZwickRoell má akreditované kalibrační laboratoře a nabízí komplexní kalibraci vašich strojů a přístrojů pro zkoušení materiálů.
Kalibrace
ZwickRoell Academy
Školení a semináře ke zkoušení materiálů a k softwaru pro zkušební stroje a přístroje
ZwickRoell Academy nabízí zajímavý a pestrý vzdělávací program pro začátečníky i pokročilé uživatele a také školení na míru dle individuálních potřeb zákazníka.
ZwickRoell Academy
Nahoru