Přejít na obsah stránky

Teplotní komory pro mechanické zkoušení materiálů

Od -80 °C až do +2 200 °C a s prostředím pro medicínské aplikace

Teplotní komory pro mechanické zkoušení jsou zkonstruovány a uzpůsobeny k řízenému nastavení a udržování prostředí, pro simulaci použití materiálu v reálných podmínkách.

Mechanické vlastnosti většiny materiálů se mění v závislosti na prostředí, ve kterém jsou používány, proto je důležité porozumět fyzikálním vlastnostem, které v těchto prostředích vykazují při definovaném mechanickém zatěžování. To napomáhá k zajištění bezpečnosti, optimalizaci vlastností a spolehlivosti finálních produktů.

Společnost ZwickRoell nabízí celou řadu systémů regulace teploty a prostředí, včetně teplotních komor, vysokoteplotních pecí, systémů indukčního ohřevu a vakuových komor, které souhrnně pokrývají rozsah teplot od -80 °C do +360 °C a pásmo vysokých teplot až do +2 200 °C. Lze je použít pro zkoušky dle norem ISO 527-1 / ASTM D638, ISO 6892-2 / ASTM E8, ASTM E21, ASTM D412, ISO 23529 a dalších standardů.

Pro aplikace z medicínského průmyslu jsou vhodnou volbou klimatické komory se stálou teplotou 37 °C a lázně s řízenou teplotou média, které umožňují provádět zkoušky při tělesné teplotě nebo simulovat fyziologické podmínky lidského organismu.

Teplotní komory od -80 °C do +360 °C Vysokoteplotní systémy do +2 200 °C Klimatické komory pro medicínské aplikace Vyžádejte si konzultaci

Mohlo by vás také zajímat:
Zkoušení materiálů za kryogenních teplot

Teplotní komory od -80 °C do +360 °C

Každý materiál vykazuje odlišné chování, pokud je vystaven různým teplotám. Proto je důležité provádět mechanické zkoušky v různých teplotních podmínkách pro zjištění vlivu konkrétní teploty na vlastnosti materiálu. Pro tyto typy zkoušek nabízí společnost ZwickRoell různé teplotní a klimatické zkušební komory, které zaručují vhodné řešení pro široké spektrum aplikací.

 • Pro teplotní rozsah od -80 °C do +360 °C jsou perfektním řešením teplotní komory pro řadu strojů AllroundLine. Zkoušky v tahu, tlaku a ohybu plastů, pryže, kovů, elastomerů nebo kompozitů lze s komorami snadno provádět jak v teplotním rozsahu komory, tak při teplotě okolí.
 • Teplotní komora pro řadu zwickiLine umožňuje provádět testy v rozsahu od -50 °C do +180 °C. Tato komora je cenově výhodnou variantou pro zkoušky s malým zatížením a má kompaktní rozměry.
Teplotní rozsah Rozsah zatížení Použití Lze doplnit dodatečně Výhody Průtahoměry

Teplotní komora AllroundLine

 • -80 °C až +250 °C
 • -80 °C až +360 °C
až do 250 kN
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
 • Zkouška komponentů
Ano
 • Volitelná dvířka – Door-in-door
 • Homogenizace teploty více vzorků
 • Snadné přemístění (zasunutí – vysunutí) komory

Flexibilní použití všech

 • kontaktních raménkových extenzometrů
 • bezkontaktních optických extenzometrů

Teplotní komora zwickiLine

-50 °C až +180 °C až do 2,5 kN
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
Ano
 • Cenově efektivní varianta pro malá zatížení
 • Minimální prostorové požadavky
 • Snadná demontáž teplotní komory

Flexibilní použití clip-on extenzometrů

 

Klimatické komory pro lékařské aplikace

 • Zkoušení v reálných podmínkách, tj. v podmínkách tělesné teploty a případně i prostředí, má u zdravotnických výrobků zásadní význam. Pro testování stentů nabízí společnost ZwickRoell klimatickou komoru pro 37 °C simulující tělesnou teplotu.
 • Materiály s rychlou reabsorpcí, používané stále častěji v traumatologii, chirurgii a při hojení ran, mění své materiálové vlastnosti při kontaktu s tekutinami a tkáněmi, což lze simulovat ve fyziologickém roztoku. Fluidní lázeň s řízenou teplotou od společnosti ZwickRoell představuje dokonalé řešení pro provádění zkoušek v simulovaných fyziologických podmínkách.
Teplotní rozsah Použití Oblast používání Lze doplnit dodatečně Výhody

Teplotní komora pro 37 stupňů

 • Okolní teplota
 • do 37 °C
 • Zkoušení stentů
 • Stenty
 • Umělé srdeční chlopně
 • Embolizační filtry
 • Stentgrafty
Ano
 • Přesná regulace teploty, relativní vlhkosti a relativní vlhkosti vzduchu
 • Vynikající opakovatelnost a přesnost zkoušek
 • Kompatibilní se všemi zkušebními stroji zwickiLine a AllroundLine

Lázeň s řízenou teplotou

 • Okolní teplota
 • do +80 °C
 • Simulace fyziologických podmínek lidského těla
 • Testování biomedicínských zařízení a materiálů
 • Stenty
 • Biologické materiály
 • Dentální keramiky
 • Materiál na šití
ano
 • Snadné posouvání skleněné nádoby umožňuje rychlé upínání vzorků mimo kapalné médium
 • Splňuje všechna kritéria FDA 21 CFR část 11
 • Snadné čištění a dezinfekce

 

Systémy chlazení a ohřevu pro zkoušky od -80 °C do +2 200 °C

Zkoušení při vysokých teplotách a v různém prostředí hrají důležitou roli při určování elastických vlastností, pevnosti, meze kluzu a dalších vlastností teplotně odolných materiálů, včetně kovů, keramiky, CMC, grafitu atd. Tyto vysokoteplotní zkoušky se používají především pro aplikace v automobilovém průmyslu, energetice, leteckém a kosmickém průmyslu i všeobecném strojírenství.

Společnost ZwickRoell nabízí různé systémy chlazení i ohřevu pro instalaci do univerzálních zkušebních strojů AllroundLine k provádění mechanických zkoušek v tahu, tlaku, ohybu, smyku a dalších aplikací, včetně zkoušek tečení na krípových strojích v rozsahu teplot od -80 °C do +2 200 °C.

Nabízíme následující modulární systémy ohřevu:

 • Vysokoteplotní pec / systém s jednou nebo dvěma pecemi
 • Karusel se 3, 4 a 6 pecemi
 • Systém indukčního ohřevu
 • Vakuová komora

Podrobnější informace naleznete zde:

Topné systémy pro krípové zkoušky Vysokoteplotní systémy pro univerzální zkušební stroje a zkoušky tahem

Porovnání vysokoteplotních systémů

Teplota Prostředí Oblast používání Použití Výhody

Vysokoteplotní pec
s 1, 2 nebo 3 topnými zónami

 • do +1 200 °C
 • do +1 400 °C
 • do +1 600 °C
 • Vzduch
 • Kovy a slitiny
 • Žáruvzdorné materiály
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
 • Zkouška tečením, creep
 • Přesné rozložení teploty pomocí individuálně regulovaných topných zón
 • Maximální flexibilita díky různým velikostem otvorů pro termočlánky, extenzometry a zatěžovací adaptéry
 • Optimální integrace optických i kontaktních snímačů deformace
 • Lze doplnit dodatečně
Systém indukčního ohřevu
 • do +2 000 °C
 • Vzduch
 • Vakuum
 • Inertní plyn
 • Kovy a slitiny
 • Nekovové materiály
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
 • TMF – termomechanická únava
 • Vysoká rychlost ohřevu a ochlazování
 • Individuálně nastavitelný výkon ohřevu
 • Optimalizované rozložení teploty pomocí induktorů specifických pro daný vzorek
Vakuová komora
 • od +650 °C
 • do +2 200 °C
 • Vakuum
 • Inertní plyn
 • Žáruvzdorné kovy
 • Grafit
 • CMC
 • UHTCMC
 • Zkouška tahem
 • Zkouška tlakem
 • Zkouška ohybem
 • Zkouška tečením, creep
 • Zkouška ve smyku
 • Široký rozsah použití při ultravysokých teplotách
 • Možnost volby mezi vakuem a inertním plynem
 • Přesné měření deformace pomocí optického nebo kontaktního extenzometru až do maximální teploty

Často kladené otázky k teplotním komorám

Teplotní komory se používají při zkoušení materiálů a komponentů v kombinaci se zkušebním strojem, kde simulují teplotu a případně klima reálného prostředí, zatímco stroj slouží k aplikaci zatížení. Zkoušení materiálů za těchto podmínek přispívá k zajištění bezpečnosti, optimalizaci vlastností a spolehlivosti konečného výrobku v reálném provozu.

Relativní vlhkost vzduchu je udržována v přímé závislosti na teplotě – čím vyšší je teplota, tím více vlhkosti může vzduch zadržet. Se změnou teploty se mění i relativní vlhkost. Vlhkost je proto regulací teploty v komoře stabilizována.

Komory pro teplotní cyklování, známé také jako cyklické teplotní komory, nastavují a regulují v požadovaných intervalech limitní teploty, aby bylo možné ověřit vlastnosti materiálů nebo komponentů při těchto kolísajících podmínkách. Liší se od teplotních komor určených pro stabilní teploty, ve kterých se po stanovenou dobu udržují stejné podmínky s co nejmenší odchylkou. Cílem cyklování při různých extrémních teplotách je simulovat podmínky, kterým jsou materiály vystaveny v reálném prostředí. Mezi materiály, které jsou běžně vystaveny kolísání extrémních teplot, patří zejména ty používané při výrobě vozidel, lékařských přístrojů, letadel, polovodičů, mostních konstrukcí a dalších.

Teplotní zkušební komora, označovaná také jako klimatická komora nebo environmentální komora, je zařízení s regulovanou teplotou a případně dalšími parametry, které se používá při zkoušení materiálů k simulaci podmínek reálného prostředí, zatímco vzorek uvnitř je podroben zatížení prostřednictvím zkušebního stroje. Teplotní komory se používají samostatně nebo v přímém spojení se zkušebními stroji a pomáhají výrobcům materiálů a součástí, výzkumným pracovníkům a pracovníkům kontroly kvality při stanovování bezpečnosti, kvality a spolehlivosti materiálů a výrobků.

Nahoru