Přejít na obsah stránky

Stroje pro únavové zkoušky

Stroje pro únavové zkoušky se používají ke stanovení vlastností materiálů a výrobků. Ve srovnání se statickými zkušebními stroji jsou stroje pro dynamické zkoušky schopny provádět testování materiálů při reálném zatížení a hodnotit jejich únavovou pevnost, pružnost a další mechanické vlastnosti.

Společnost ZwickRoell již několik desetiletí úspěšně poskytuje řešení pro dynamické testování materiálů. Naši odborníci spolupracují ruku v ruce s vámi, našimi zákazníky, aby zajistili ideální řešení pro všechna odvětví.

Od kompaktního servohydraulického stolního zkušebního stroje až po víceosý portálový rám v rozsahu meganewtonů – dokážeme splnit všechny vaše požadavky.

Únavová zkouška Stroje pro únavové zkoušení Ke stažení Zakázkové projekty Často kladené dotazy

Zkoušení únavy

Dynamické zkoušky představují v oblasti testování materiálů speciální typ zkoušek, při kterém se analyzují mechanické vlastnosti materiálů při dynamickém zatěžování. Na rozdíl od statického zkoušení materiálů, při kterém se materiály vystavují konstantnímu zatížení, jsou vzorky při dynamických zkouškách vystaveny střídavému zatěžování, různým rychlostem či deformačním rychlostem.

Dynamické zkoušení hraje při zkoumání chování materiálů v reálných podmínkách zásadní roli, jelikož v mnoha oblastech, například v letectví, při konstrukci vozidel nebo mechanických součástí, na materiály působí proměnlivé zatížení.

Rozlišujeme druhy zkoušek:

Charakteristické hodnoty získané na základě dynamických zkoušek, jako jsou pevnost, houževnatost, tuhost a deformační vlastnosti, poskytují důležité informace pro oblast vývoje a hodnocení výrobků.

Dynamické zkušební stroje – portfolio výrobků

Vedle dynamických zkušebních strojů a systémů pro únavové zkoušky zahrnuje portfolio výrobků skupiny ZwickRoell také upínací čelisti, měřicí a řídicí elektroniku, zkušební software a hydraulické komponenty. Nabízíme různé komponenty – od hydraulických agregátů a hydraulického potrubí až po jednotlivé testovací aktuátory – které splní vaše individuální požadavky.

Řídicí elektronika je klíčovým prvkem určujícím vlastnosti dynamického zkušebního systému. Mezi výkonné elektroniky skupiny ZwickRoell patří nejen Control Cube pro víceosé aplikace a modernizace, ale také testControl II pro komplexní systémy.

Servohydraullické zkušební stroje Stroje pro vysokorychlostní zkoušky Vibrophore Elektrodynamické zkušební stroje Servopohony Zkušební stroje s torzním pohonem

Servohydraulické zkušební stroje

Servohydraulické zkušební stroje se používají pro stanovení charakteristických vlastností materiálů při cyklickém zatížení, včetně S-N křivek (vysokocyklová únava), zkoušky LCF (nízkocyklová únava) nebo lomová mechanika.

Vysokorychlostní zkušební stroje

Série servohydraulických vysokorychlostních zkušebních strojů HTM umožňuje stanovit vlastnosti materiálů v závislosti na rychlosti deformace pro široký rozsah rychlostí. Stroj lze využívat pro zkoušky průrazem a vysokorychlostní tahové zkoušky, ale i pro zkoušky odlupováním a smykem při vysokých rychlostech.

Vibrophore

Vibrophore je rezonanční zkušební stroj, který využívá mechanický rezonátor společně s elektromagnetickým pohonem. Elektromagnetický pohon Vibrophore poskytuje velké amplitudy zatížení při nízkém příkonu energie, takže pracuje efektivněji než jiné typy strojů.

Rezonanční pulzátory se používají pro vysokocyklové únavové zkoušky materiálů a součástí či pro zkoušky lomové mechaniky CT vzorků (kompaktní tah) a SEB vzorků (ohybová zkouška vzorku s jednostrannou trhlinou). Systémy Vibrophore lze používat také pro zkoušky ohybem.

Elektrodynamické zkušební stroje

LTM je elektrodynamický zkušební stroj s pohonem založeným na technologii lineárního motoru. Lze jej použít pro dynamické únavové zkoušky i pro statické zkoušky materiálů a součástí.

Elektrodynamický zkušební stroj LTM najde využití v průmyslových odvětvích, která upřednostňují bezolejovou a tichou technologii pohonu, například v lékařském a elektronickém průmyslu. Elektrodynamický zkušební stroj navíc nabízí flexibilní možnosti použití pro automobilový průmysl a odvětví plastů.

Elektromechanické zkušební servopohony

Elektromechanické servopohony lze univerzálně využít jako flexibilní zkušební stroje. Nechají se snadno integrovat do zkušebních přípravků pro statické zkoušky nebo únavové zkoušky s velkými zdvihy. Oblast použití sahá od testování materiálů a komponentů až po testy prováděné na konečných výrobcích.

Stroje pro únavové zkoušky s torzním pohonem

Systémy pro únavové zkoušky s torzním pohonem jsou k dispozici v servohydraulickém nebo elektrodynamickém provedení. Naše stroje pro axiálně-torzní zkoušky pokrývají širokou řadu zkoušek krutem a lze je přizpůsobit vašim specifickým aplikacím.

Máte otázky týkající se dynamických zkušebních strojů?

Neváhejte a ozvěte se nám. Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Desítky let zkušeností

Společnost ZwickRoell je automaticky spojována se statickými zkušebními stroji. Již řadu let však vyvíjí systémy i pro únavové zkoušky či zkoušky lomové mechaniky a postupně rozšiřuje svou nabídku zkušebních strojů pro tyto oblasti.

V současnosti nabízí ZwickRoell širokou paletu produktů pro zkoušení materiálů a komponentů. Zákazníci z oblasti vědy a výzkumu spoléhají na zkušební technologie firmy ZwickRoell nejen pro stanovení únavové životnosti standardních součástí, ale také pro únavové zkoušky větších a složitějších součástí i celých výrobků.

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
  • Informační brožura: Dynamické a únavové zkušební systémy PDF 5 MB

Zajímavé zakázkové projekty

Časté dotazy

Únavová pevnost je odolnost materiálu proti únavovému porušení. Únavová pevnost popisuje schopnost materiálu odolávat cyklickému zatěžování.

Dynamické únavové zkoušky jsou zkušební postupy, při nichž jsou materiály nebo součásti vystaveny opakovanému a střídavému zatěžování s cílem stanovit jejich odolnost vůči únavovým jevům.

Dynamické zkoušení materiálů definuje několik zkušebních metod, při nichž se zkoumají mechanické vlastnosti materiálů při dynamickém zatěžování, například při cyklickém nebo rázovém zatěžování.

Nahoru