Přejít na obsah stránky

Tvrdoměr Vickers

Tvrdoměry Vickers se obvykle dělí na mikrotvrdoměry, tvrdoměry s nízkým zatížením nebo makrotvrdoměry. Rozsahy zatížení jsou blíže specifikovány takto:

  • Makrotvrdoměr Vickers: Zatížení nad 5 kg pro zkoušky komponentů s nízkou až vysokou tvrdostí.
  • Tvrdoměr Vickers s nízkým zatížením: Zatížení od 0,2 do 5 kg pro zkoušky malých dílů a silných povlaků nebo materiálů s nízkou tvrdostí.
  • Mikro tvrdoměr Vickers: Zatížení pod 0,2 kg pro měření tenkých povlaků a stanovení tvrdosti jednotlivých strukturních fází.

Moderní tvrdoměry Vickers jako je DuraScan od společnosti ZwickRoell, pokrývají několik rozsahů zatížení jediným přístrojem a umožňují zkoušky metodami Knoop, Brinell a v některých případech i metodou Rockwell.

Naše tvrdoměry Vickers jsou vhodné pro použití kdekoli od jednoduchých individuálních zkoušek až po složité a automatizované zkušební procesy.

Naše tvrdoměry Vickers jsou vhodné zejména pro zákazníky v kovoprůmyslu, automobilovém a leteckém průmyslu, v motoristickém sportu a pro výzkumná či laboratorní centra.

Přehled tvrdoměrů Vickers Funkční princip Více informací o metodě Vickers Žádost o konzultaci

Přehled tvrdoměrů Vickers a přístrojů na měření tvrdosti podle Vickerse

Tvrdoměry Vickers DuraScan patří do skupiny softwarově řízených tvrdoměrů s regulací zatížení typu closed loop.

Tvrdoměry Vickers, které obsahují systém automatické výměny nástrojů (revolver), umožňují rychlou změnu metody měření bez další montáže nebo úprav. Vickersovy tvrdoměry jsou součástí vybavení většiny laboratoří.

Při vývoji tvrdoměrů typu Vickers se společnost ZwickRoell zaměřuje zejména na tyto aspekty:

  • Vysoká přesnost a odolnost
  • Jednoduché ovládání minimalizující provozní chyby
  • Software připravený na budoucí změny

Porovnání verzí DuraScan

DuraScan 10 LiteDuraScan 20 LiteDuraScan 10DuraScan 20DuraScan 50DuraScan 70DuraScan 80
Mikrotvrdoměr DuraScan 10Mikrotvrdoměr DuraScan 20Mikrotvrdoměr DuraScan 50Mikrotvrdoměr DuraScan 70Mikrotvrdoměr DuraScan 80
Rozsah zatížení0,00025 – 62,5 kg0,00025 – 62,5 kg0,00025 – 62,5 kg0,00025 – 62,5 kg0,00025 – 62,5 kg0,00025 – 62,5 kg0,00025 – 62,5 kg
Revolverová hlavaManuálníManuálníManuálníManuálníMotorickáMotorickáMotorická
ZobrazeníPC s monitorem
(není součástí dodávky)
PC s monitorem
(není součástí dodávky)
DisplejDisplejPC s monitoremPC s monitoremPC s monitorem
Úroveň automatizacePoloautomatickýPoloautomatickýPoloautomatickýPoloautomatickýPlně automatickýPlně automatickýPlně automatický
Softwareecos Workflow Touchecos Workflow Touchecos Workflow Touchecos Workflow Touchecos Workflow Proecos Workflow Proecos Workflow Pro
Polohování vzorků-Manuální křížový stůl-Manuální křížový stůlLineární stůlLineární stůlVelký lineární stůl
Přehledová kamera-----

Co je to tvrdoměr typu Vickers?

Jak název napovídá, přístroj je speciálně určen ke zkoušení tvrdosti metodou Vickers. Mnoho tvrdoměrů Vickers umožňuje provádět i zkoušky metodami Brinell a Knoop.

Tyto přístroje podporují zkoušení různých materiálů a geometrií součástí v široké škále průmyslových odvětvích. Typický přístroj pro zkoušení tvrdosti Vickers zahrnuje mechanismus pro aplikaci zatížení, indentor, zkušební oporu a optický měřicí systém. Tvrdoměry Vickers mohou být ovládány ručně, kdy se vtisky měří pomocí okuláru, nebo se může jednat o softwarově řízené přístroje s plně automatizovaným vyhodnocováním zkušebních vtisků.

Softwarově řízené tvrdoměry Vickers těží ze široké škály funkcí, včetně šablon, uživateli definovaných úchytů vzorků, kamerového systému s vysokým rozlišením a elektronicky řízené aplikace zatížení. Takovéto přístroje lze použít k hodnocení průběhů tvrdosti (měření profilů tvrdosti) a k vytváření plošných map tvrdosti celých vzorků.

Přístroje ZwickRoell pro měření tvrdosti Vickers dle platných průmyslových norem včetně ISO 6506, ISO 6507, ISO 4545, ASTM E384, ASTM E92, ASTM E10. Měření tvrdosti pomáhá konstruktérům a výrobcům určit vlastnosti materiálu, a to i po procesech tváření a tepelného zpracování, či posuzovat, jak se materiál bude chovat při zamýšleném použití.

Jak funguje tvrdoměr Vickers?

Vickersův tvrdoměr používá diamantový indentor ve tvaru jehlanu, kterým vytváří v testovaném materiálu trvalý vtisk. Velikost tohoto vtisku se následně vyhodnotí. Většina tvrdoměrů ZwickRoell používá k automatickému vyhodnocení vtisků software s analýzou obrazu. V závislosti na úrovni automatizace lze přístroje Vickers použít také ke zkoušení průběhů křivek tvrdosti. Naše nabídka příslušenství zahrnuje různé držáky vzorků, s nimiž lze upnout a zkoušet širokou škálu vzorků, včetně zalitých nebo zalisovaných vzorků připravených metalografickými postupy. Kromě metody Vickers může mnoho našich přístrojů pro měření tvrdosti provádět zkoušky také metodami Knoop nebo Brinell, čímž se významně rozšiřuje rozsah jejich použití.

Na co se zaměřit při výběru tvrdoměru Vickers?

Flexibilita
Bezpečnost
Uživatelsky přívětivé prostředí
Software
Servis

Flexibilita

Díky širokému rozsahu zatížení lze použít mnoho různých metod a zkoušet různorodé materiály. Použití revolverové hlavy zvyšuje adaptabilitu tvrdoměru Vickers pro další zkušební metody. Naše tvrdoměry Vickers nabízejí právě tyto možnosti, což zvyšuje jejich flexibilitu.

Bezpečnost

Naše přístroje na měření tvrdosti metodou Vickers splňují všechny běžné bezpečnostní požadavky, včetně koncových spínačů pro omezení dráhy pohybu a výstražných prvků pro případ kolize. Při vývoji tvrdoměrů Vickers klade společnost ZwickRoell zvláštní důraz na bezpečnost obsluhy a přístroje.

Uživatelsky přívětivý tvrdoměr Vickers se vyznačuje provedením, které splňuje nejvyšší technické požadavky, stejně jako intuitivním ovládáním, které pomáhá obsluze přístroje při provádění zkoušek a zaručuje spolehlivé výsledky.

Uživatelsky přívětivé prostředí

Tvrdoměr Vickers je považován za uživatelsky komfortní, pokud splňuje nejvyšší nároky na konstrukci a ovladatelnost, poskytuje uživateli jednoduchou a intuitivní podporu během provádění testů a zaručuje spolehlivé výsledky měření.

Software

  • Společnost ZwickRoell klade velký důraz na to, aby při vývoji našeho softwaru byly vždy v centru pozornosti potřeby a požadavky uživatelů, včetně nároků na praktičnost a efektivitu obsluhy.
  • Díky integraci velkého počtu standardů do našeho softwaru může uživatel provádět zkoušky vždy v souladu s požadovanou platnou normou. Tento přístup šetří čas, zajišťuje zkoušení tvrdosti v souladu s normami a minimalizuje rizika možných pochybení.
  • Prostřednictvím dostupných exportních funkcí můžete vytvářet protokoly nebo exportovat data pomocí rozhraní xChange do stávajících informačních systémů.

Servis

Společnost ZwickRoell poskytuje servis a podporu přizpůsobenou vašim specifickým požadavkům po celou dobu životnosti přístrojů pro zkoušení tvrdosti metodou Vickers. Nabízíme profesionální kalibrační služby, preventivní údržbu a kontroly, školení, služby přemístění přístroje, kvalifikační služby a školení, horkou linku a oddělení zákaznického servisu, jakož i garantovanou dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně 10 let po ukončení výroby daného výrobku.

Časté dotazy

Tvrdoměr Vickers používá diamantové vnikací těleso ve tvaru jehlanu s vrcholovým úhlem 136 stupňů. Jehlan se vtlačuje do zkoušeného materiálu stanovenou silou. Velikost vtisku respektive jeho úhlopříček se měří pomocí optického systému a ze zjištěné velikosti se určí tvrdost materiálu.

Hlavní rozdíl mezi oběma metodami spočívá v typu indentoru a vytvořeném vtisku. Metoda Rockwell používá indentor ve tvaru kuličky z tvrdokovu nebo diamantového kuželu, zatímco Vickersova metoda používá diamantový jehlan. U metody Rockwell se hodnotí hloubka vtisku. U metody Vickers se opticky vyhodnocuje velikost vtisku.

Nahoru