Přejít na obsah stránky

Zkoušení plastů – měkkých a tvrdých polymerů

Měkké a tvrdé polymery se používají v mnoha aplikacích. ZwickRoell je světovým lídrem v oblasti zkoušení plastů. Nabízí optimální řešení, abyste splnili vaše požadavky na zkoušky.

Termoplasty a normy Reaktoplasty a normy Zkušební metody Zkušební řešení Brožura o plastech

Zkoušení měkkých lehčených polymerních materiálů

Hlavním účelem výrobků na bázi pružných pěn je poskytovat pohodlí. Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou tlumení a izolace. Technické polyuretanové pěny se používají v matracích, při výrobě nábytku a polštářů do vozidel a v celé řadě dalších aplikací vyžadujících tepelnou a zvukovou izolaci. Mezi další aplikace pružných pěn patří filtry, obaly, těsnění a houby, pro které se používají i jiné polymery, např. polyetylén.

Zkušební metody jsou definovány v početných normách ISO a v ASTM D3574. Polstry a zádové opěrky vozidel se zkouší podle podnikových norem, které v oblasti automobilového průmyslu definovali výrobci OEM. Pro zkoušky stárnutí existují speciální zkušební metody, které se v mezinárodních normách nevyskytují.

Zkoušky tuhých polymerů

Tuhé pórovité plasty se používají ve stavebnictví a chladírenství jako tepelná izolace, v domech jako protihluková izolace, v letadlech a větrných turbínách jako základní materiál pro sendvičové konstrukce a kompozitní jádra nebo v dílenském vybavení jako lehký a tuhý materiál s krycími vrstvami.

Používají se také jako obalový materiál. Tento typ pěny je expandovaná pěna, tedy zpěněný polymer. Často se používají také tuhé pěny z polyuretanu (PU), polystyrenu (EPS), polyvinylchloridu (PVC), polypropylenu (EPP) a fenolové pryskyřice (PF). Lehčené polyuretany se vyrábějí jako pěny s uzavřenými nebo otevřenými buňkami nebo jako celistvé materiály s pevným vnějším povrchem a pěnovým buněčným jádrem.

Zkušební metody těchto materiálů závisí na dané oblasti jejich použití. Důležitou roli hraje měření tepelných vlastností a hořlavost. Převažujícími mechanickými zkušebními metodami jsou zkoušky v tlaku a ve smyku, zajímavé mohou být i zkoušky v tahu.

Důležité normy pro zkoušky k určení mechanických vlastností:

  • ISO 844: Stanovení tlakových vlastností
  • ISO 1922: Stanovení pevnosti ve smyku
  • ISO 1926: Stanovení tahových vlastností
  • EN 1607: Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
  • ISO 1209-1: Stanovení ohybových vlastností
  • ISO 1209-2: Stanovení ohybových vlastností a zdánlivého modulu pružnosti
  • ISO 7616: Stanovení krípových vlastností v tlaku při definovaných zatížení a teplotách

Metody pro zkoušky tuhých a měkkých lehčených plastů

Odpor proti stlačení měkkých lehčených materiálů a plastů
ISO 3386, ASTM D3574-C a výrobní předpisy
k Odpor proti stlačení měkkých lehčených materiálů a plastů
Tvrdost vtlačováním měkkých lehčených polymerů a plastů
ISO 2439, DIN 53577, DIN 53579-1, ASTM D3574, ASTM D3579
k Tvrdost vtlačováním měkkých lehčených polymerů a plastů
Tahové vlastnosti / Odolnost proti dalšímu trhání pěnových materiálů a plastů
ISO 1798, ASTM D3574-E, ISO 8067, ASTM D3574-F
k Tahové vlastnosti / Odolnost proti dalšímu trhání pěnových materiálů a plastů
Zkoušení vysokocyklové únavy měkkých lehčených hmot a plastů
ISO 3385, ASTM D3574
k Zkoušení vysokocyklové únavy měkkých lehčených hmot a plastů
Stanovení tlakových vlastností tuhých lehčených plastů
ISO 844, ASTM D1621, EN 826
k Stanovení tlakových vlastností tuhých lehčených plastů

Řešení zkoušek lehčených plastů od ZwickRoell

ZwickRoell je světovým lídrem v oblasti zkoušení tuhých a měkkých lehčených plastů. Náš zkušební stroj s otevřenou konstrukcí cLine je ideální pro zkoušky velkých kusů z pěnových plastů. Menší standardní zkušební vzorky se obvykle zkoušejí na univerzálních strojích pro zkoušení materiálů. Náš software testXpert pro zkoušení pěnových materiálů pokrývá všechny požadavky na stanovení hodnoty pevnosti v tlaku, indentační tvrdosti, tlakových vlastností, pevnosti v tahu a chování při trhání. Standardizované zkušební programy obsahují předdefinované parametry v souladu s normami. To znamená, že si můžete být jisti správností zkušebních sekvencí a přesností vyhodnocení výsledků.

ZwickRoell nabízí speciální elektrodynamický stroj pro zkoušky vysokocyklové únavy. Tento stroj je navržen pro vysoké zkušební rychlosti a rychlé změny směru, takže je ideální pro provádění vysokocyklových únavových zkoušek na standardních vzorcích. Je možné jej však použít i pro statické zkoušky ke stanovení charakteristik, jako je hodnota pevnosti v tlaku, tuhosti a změny tloušťky a tvrdosti.

Kromě toho ZwickRoell dodává zařízení pro přípravu vzorků, měření objemové hmotnosti, odrazové pružnosti a tvrdosti podle Shore.

Pokud hledáte zkušební řešení, které by odpovídalo vašim požadavkům, kontaktujte nás.

Neváhejte a ozvěte se našim specialistům,

Rádi najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru