Přejít na obsah stránky

Systémy na zkoušení injekčních per

Ke stažení
Verze
 • AllroundLine 5 kN
 • zwickiLine 2,5 kN
Speciality
 • Multifunkční platforma
 • Denní kontrola všech snímačů
 • Prevence chyb Poka Yoke
 • Pro různé typy injekčních per
 • Komplexní rozsah výkonu
 • Požadavky 21 CFR část 11
Normy
 • ISO 11608-5
 • ISO 13849-1

Systémy ZwickRoell pro zkoušení injekčních per: spolehlivé výsledky zkoušek zaručeny

Jehlové injekční systémy (pera) sloužící k podkožnímu podávání léků představují ve zdravotnictví rychle rostoucí oblast trhu.

Aby bylo zajištěno spolehlivé a bezpečné fungování těchto prostředků, musí je důkladně testovat jak výrobci autoinjektorů, tak farmaceutické společnosti, které je plní. Reprodukovatelnost a sledovatelnost výsledků zkoušek spolu s omezením vlivu obsluhy má proto v tomto případě zásadní význam.

Výhody systémů pro zkoušení injekčních per

Výhody systémů pro zkoušení injekčních per

AllroundLine 5 kN vs. zwickiLine 2,5 kN
Vlastnosti systému zwickiLine
V souladu s normami
Zkušební asistent roboTest N
Robotický zkušební systém roboTest R
Sledovatelné a spolehlivé výsledky zkoušek

AllroundLine 5 kN vs. zwickiLine 2,5 kN

V současnosti existují na trhu dva různé typy jehlových injekčních systémů:

 • Injekční pera, která se aktivují po odstranění krytu jehly
 • Injekční pera, která se aktivují stisknutím tlačítka

Vlastnosti systému zwickiLine

 • Injekční pero s aplikací po odstranění krytu jehly
 • Jediný vzorek pro otestování všech funkcí
 • Zkušební systém s malými rozměry – nenáročný na místo
 • Krátké délky cyklu
 • Zkrácená doba potřebná pro dílčí zkoušky i kompletní zkušební sekvenci
 • Sledovatelnost v softwaru testXpert III zajišťuje integritu dat podle FDA 21 CFR část 11
 • Poslední kapka injekce je terapeuticky relevantní. Během zkušební sekvence je proto zvážena a zahrnuta do výpočtu výsledku
 • Vyloučení antistatických vlivů na výsledky vážení zaručuje získání spolehlivých výsledků zkoušek
 • Odstranění mlhy vznikající při vstřikováním umožňuje spolehlivou detekci hloubky / času vstřiku, což rovněž přispívá ke spolehlivosti výsledků
 • Kvalifikace DQ IQ OQ – kvalifikace projektu, instalační kvalifikace a operační kvalifikace
 • Odstranění poslední kapky injekce umožňuje jednoznačně rozpoznat špičku jehly, a zaručuje tak spolehlivé výsledky zkoušky
 • Elektricky blokované bezpečnostní zařízení chrání uživatele před možným zraněním

V souladu s normami

Splňuje následující normy:

 • ISO 11608: Jehlové injekční systémy pro lékařské účely – Požadavky a metody zkoušení – Část 5: Automatizované funkce
 • EN 13849-1: Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů
Zkušební asistent se systémem pro testování injekčních per

Zkušební asistent roboTest N

roboTest N jako zkušební asistent umožňuje běžně provést automatickou zkoušku 30 injekčních per při jednom naplnění zásobníku. Inteligentní robot nabízí pracovníkům laboratoře podporu při vkládání injekčních per do testovacího systému i provádění zkoušek. Odstranění ochranného krytu, upnutí injekčního pera i aktivace vstřiku tlakem probíhá ve zkušebním stroji automaticky. Poté, co je zkouška dokončena, odebere zkušební asistent pero ze zařízení a zlikviduje jej.

Při změně zkoušky lze asistenta roboTest N snadno a flexibilně přizpůsobit požadavkům. Znalosti programování nejsou vůbec zapotřebí. Zadávání údajů a řízení zkoušky se provádí pomocí automatizačního softwaru autoEdition3, který se používá u všech robotických zkušebních systémů.

roboTest R jako plně automatizovaný systém pro zkoušení injekčních per

Robotický zkušební systém roboTest R

Robotický zkušební systém roboTest R je navržen pro plně automatizovaný nepřetržitý provoz (24/7), a proto přizpůsoben požadavkům na konzistentní provádění zkoušek. Systém také kontroluje všechny důležité funkce, jakými jsou doba trvání a množství vstřiku, délka jehly, uvolňovací síla a síla potřebná pro odstranění krytu jehly. Kromě toho je proces zkoušky dokumentován videozáznamem (Video Capturing). Robotický zkušební systém zajistí rovněž i likvidaci vzorků a roztřídí je podle kritérií na dobré a špatné.

Pro zajištění spolehlivých a srovnatelných výsledků zkoušek se denně provádí ověření všech měřicích zařízení, která by mohla ovlivnit kvalitu získaných výsledků. Mezi ně patří váhy, snímače síly, dráhy a snímače délky jehly a doby trvání vstřiku.

Využitím více zkušebních systémů lze výrazně zvýšit výkonnost laboratoře. Zákazníci mohou použít buď vlastní zásobníky nebo zásobníky ZwickRoell. V případě potřeby lze do plně automatizované testovací sekvence integrovat i další měřicí systémy nebo zkušební stroje.

Sledovatelné a spolehlivé výsledky zkoušek

V normě FDA 21 CFR část 11 jsou uvedeny požadavky pro elektronický záznam a podpisy. V dokumentaci ZwickRoell je tato volba v testXpert III rovněž popsána. Tato volba zaznamenává aktivity a změny (před zkouškou, v jejím průběhu i po skončení zkoušky), aby byly výsledky sledovatelné a zároveň je chrání před možnou manipulací.

Volitelnou položku sledovatelnost lze nastavit podle potřeba a je možné definovat i stupeň sledovatelnosti. Záznamy v protokolu se ukládají (automaticky a v závislosti na typu) v kontrolních záznamech systému nebo příslušném zkušebním programu / příslušné zkušební sérii.

Technické údaje

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty

Více informací o zkoušení jehlových injekčních systémů pro lékařské účely podle ISO 11608-5

Autoinjektory
ISO 11608-5 a ISO 11608-6
ZwickRoell nabízí zkušební přípravky pro zkoušky autoinjektorů podle normy EN ISO 11608-5 a přenosných injekčních systémů (OBDS) podle normy ISO 11608-6.
k Autoinjektory

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru