Přejít na obsah stránky

Tvrdoměrné referenční destičky

Vickers, Rockwell, Knoop a Brinell

Tvrdoměrné referenční destičky, označované také jako kalibrační destičky, se používají pro nepřímé ověřování a pravidelnou denní kontrolu přístrojů pro měření tvrdosti.

Používání kalibračních destiček ve vysoké kvalitě s konzistentními hodnotami tvrdosti a minimálními odchylkami je nezbytné pro kontrolu provozní spolehlivosti tvrdoměrů. Pro zajištění návaznosti na příslušný standard měření tvrdosti musí mít referenční destičky minimální odchylky tvrdosti a musí být kalibrovány s co nejmenší nejistotou měření.

Tvrdoměrné referenční destičky společnosti ZwickRoell jsou kalibrovány podle norem UKAS v akreditované laboratoři společností Indentec, aby bylo zajištěno, že každá destička vykazuje spolehlivé výsledky a splňuje požadované normy. Naše kalibrační destičky pokrývají celé spektrum zkušebních metod, stupnic i hodnot tvrdosti a používají se v řadě průmyslových odvětví po celém světě, včetně leteckého a automobilového průmyslu, vědy, strojírenství, výrobních technologií, medicínského průmyslu a prvovýroby kovových materiálů.

Důvěra skrze kalibraci Vickers Rockwell a Super Rockwell Knoop a mikro-Knoop Brinell Další možnosti

Důvěra skrze kalibraci

Kalibrační laboratoř společnosti Indentec je akreditována britskou národní akreditační organizací UKAS. Jako součást evropských a mezinárodních akreditačních organizací a signatář dohod ISO/IEC 17011, poskytuje UKAS celosvětovou platnost vystavených certifikátů a zajišťuje splnění nejvyšších požadavků, které zákazníkům dávají plnou důvěru v produkty ZwickRoell Indentec.

Každá tvrdoměrná referenční destička od společnosti ZwickRoell Indentec je dodávána s certifikátem UKAS.

Tvrdoměrné referenční destičky Vickers

 • Dodáváme kalibrační destičky pro makro Vickers, nízká zatížení Vickers a mikro Vickers pro celý rozsah hodnot tvrdostí této metody.
 • Všechny tvrdoměrné destičky jsou dodávány s kalibračním certifikátem UKAS.

K dispozici jsou destičky s následujícími hodnotami tvrdosti Vickers:

Tvrdoměrné referenční destičky Rockwell a Super Rockwell

 • Dodáváme kalibrační destičky pro Rockwell i Super Rockwell pro všechny stupnice a celý rozsah hodnot tvrdostí těchto metod.
 • Všechny tvrdoměrné referenční destičky jsou dodávány s kalibračními certifikáty UKAS.

K dispozici jsou následující hodnoty tvrdosti pro stupnice:

Tvrdoměrné referenční destičky Knoop a mikro-Knoop

 • Dodáváme tvrdoměrné referenční destičky pro metody Knoop v široké škále hodnot.
 • Všechny tvrdoměrné referenční destičky jsou dodávány s kalibračními certifikáty UKAS.

K dispozici jsou tvrdoměrné destičky Knoop pro následující stupnice a hodnoty tvrdosti:

Tvrdoměrné referenční destičky Brinell

Dodáváme tvrdoměrné referenční destičky pro celou škálu stupnic Brinell s velkým rozsahem hodnot tvrdostí. Všechny tvrdoměrné referenční destičky jsou dodávány s kalibračními certifikáty UKAS. Viz níže hodnoty dle stupnic.

Další možnosti u tvrdoměrných referenčních destiček

 • Přidání mřížky na povrch kalibrační destičky:

  • Standardy Rockwell; 3 mm nebo 4 mm

  • Destičky makro Vickers; 4 mm

  • Destičky Brinell; 4 mm, 11 mm nebo 18 mm

 • Rekalibrace stávajících tvrdoměrných referenčních destiček

 • Kalibrace další stupnice na nové tvrdoměrné referenční destičce

Nahoru