Přejít na obsah stránky

Biaxiální a triaxiální zkušební stroje

Pro biaxiální (dvouosé) a triaxiální (trojosé) zkoušky nabízí ZwickRoell různá řešení. Naše stroje s torzním pohonem umožňují rychlé a přesné dvouosé testování materiálů nebo součástí až do 10 000 Nm. Zkoušení se provádí tahem nebo tlakem v kombinaci s krutem. Vedle testování umělých kulových kloubů a materiálů pro kostní náhrady se jedná o zkoušky krutem na dílech, jako jsou lamely spojek, hřídelí řízení a vačkových hřídelí.

Nabídka společnosti ZwickRoell zahrnuje rovněž biaxiální zkušební systémy od 1 kN do 250 kN pro vzorky ve tvaru kříže. Zařízení je osazeno čtyřmi samostatnými pohonnými jednotkami, které lze provozovat buď v režimu Master/Slave, nebo je ovládat nezávisle na sobě pomocí měřicí a řídicí elektroniky testControl. Tyto stroje se skvěle hodí pro výzkumné účely, pro zkoušení součástí i pro složitější individuální testovací postupy. Pro zkoušení přírodních a umělých elastických tkání či tubulárních biomateriálů jsou ideálním řešením víceosé zkušební stroje pro malá zatížení od 2 do 200 N.

Přehled biaxiálních a triaxiálních zkušebních strojů

Statické zkoušky krutem

Pro zkoušky krutem materiálů či součástí jsou k dispozici torzní pohony od 2 Nm do 2 000 Nm. ZwickRoell nabízí také zkušební stroje na míru, přičemž specifické požadavky zákazníků se týkají především různých možností instalace.

Díky modulárnímu systému konstrukce je možné provést montáž torzních pohonů i později, jakmile to bude zapotřebí. Ve zkušebním softwaru testXpert III je dostupný Master program pro víceosé zkoušky i grafický editor s možností vytváření vlastních postupů pro zkoušky ve čtyřech osách. Pro čistě torzní zkoušky jsou k dispozici zkušební stroje TorsionLine s horizontální zkušební osou a volitelnou zatěžovací jednotkou.

Více informací

Metoda zkoušení dvouosým tahem využívající zkušební těleso ve tvaru kříže

Zvláštností v oblasti zkoušení materiálů je biaxiální neboli dvouosá tahová zkouška, která slouží ke stanovení deformačních vlastností materiálů. Primárně se používá v oblasti výzkumu a vývoje. Umožňuje zkoumat průběh hodnot napětí v místě průsečíku ramen křížového vzorku.

Více informací

Biaxiální stroj pro zkoušení biomateriálů

Biaxiální zkušební stroj byl vyvinut pro mechanické zkoušení přírodních a umělých elastických tkání. Integrovaná výškově nastavitelná nádrž na kapalinu umožňuje jednoosé a dvouosé zkoušení v temperovaných kapalných médiích.

Více informací

Triaxiální stroj pro zkoušky krutem tubulárních biomateriálů

Tento tříosý zkušební stroj pro nízká zatížení umožňuje působit na kardiovaskulární tkáň axiální silou (tahem), vnitřním tlakem (nafukováním) a rotačním pohybem (krutem). Testované tkáně jsou uloženy v temperované lázni s fyziologickým roztokem.

Více informací

Zkušební stroj pro tříosé zatěžování

Tento tříosý nízkokapacitní zkušební stroj s maximálním zatížením 2 N byl vyvinut pro měření smykové síly u biologických (ortotropních) tkání.

Více informací

ZwickRoell nabízí kromě standardizovaných biaxiálních zkušebních strojů také zařízení na míru podle specifických požadavků zákazníka

  • Biaxiální nízkokapacitní stroj se čtyřmi lineárními pohony v horizontálním uspořádání s vysokým rozlišením pro jednoosé a dvouosé zkoušky přírodních i umělých elastických tkání s maximálním zkušebním zatížením až do 200 N
  • Biaxiální stroj s elektromechanickými servopohony (v horizontálním uspořádání) pro jednoosé nebo dvouosé zkoušky fólií, papíru, elastomerů či biologických materiálů s maximálním zkušebním zatížením 2 kN
  • Biaxiální stroj s elektromechanickými servopohony (ve vertikálním uspořádání) pro jednoosé nebo dvouosé zkoušky plechů, elastomerů, plastů a součástí s maximálním zkušebním zatížením až do 50 kN
  • Biaxiální zkušební systémy se stolními stroji (v horizontálním uspořádání) pro jednoosé či dvouosé zkoušky plechů, elastomerů, plastů a součástí s maximálním zatížením 150 kN
  • Biaxiální zkušební stroje (ve vertikálním uspořádání) pro jednoosé nebo dvouosé zkoušky plechů s maximálním zkušebním zatížením 250 kN
Nahoru