Přejít na obsah stránky

Tvrdoměr Rockwell

Tvrdoměry Rockwell společnosti ZwickRoell se používají jak pro klasické metody, tak pro zkoušky nižším zatížením tzv. Super Rockwell na kovových materiálech a další metody měření z hloubky, např. zkoušky kuličkovou indentací na plastech.

Tvrdoměrem Rockwell se měří reziduální hloubka vtisku vytvořená indentorem mezi předběžným a hlavním zatížením. Čím hlouběji vnikne indentor do povrchu vzorku, tím je zkoušený materiál měkčí. Nejpoužívanějšími zkušebními metodami Rockwell jsou standardizované metody pro zkoušení kovových materiálů dle norem ASTM E18 a ISO 6508. V plastikářském průmyslu se jedná o zkoušku tvrdosti metodou Rockwell dle ISO 2039-2 či ASTM D785 a o zkoušku vtlačením kuličky podle normy ISO 2039-1.

Stacionární tvrdoměry Rockwell Přenosné tvrdoměry Rockwell Zkušební metody

Tvrdoměry Rockwell / přístroje pro zkoušení tvrdosti metodou Rockwell

Čím se vyznačuje tvrdoměr Rockwell?

Rockwellův tvrdoměr je určen ke zkoušení tvrdosti materiálů pomocí metody měření rozdílu hloubky vtisku.

Typické zařízení pro zkoušení tvrdosti metodou Rockwell se skládá ze zatěžovacího mechanismu, indentoru, zkušební opory a snímače hloubky vtisku. Modely DuraJet, ZHR Touchscreen a ZHR8150CL jsou softwarově řízené přístroje pro zkoušení tvrdosti s automatickou aplikací zatížení a plně automatickým vyhodnocením hloubky vtisku. Některé přístroje ZHR pracují se závažovým zatěžovacím systémem.
Softwarově řízené přístroje nabízejí širokou škálu funkcí, včetně použití vzorových zkušebních postupů, exportu výsledků a mnoha dalších.
Zkouška tvrdosti podle Rockwella má řadu využití. Používá se nejen ke stanovení vlastností materiálů, ale také k rychlému a efektivnímu testování výsledků technologických procesů a rozlišení záměn materiálu v odděleních vstupní kontroly. To pomáhá zajistit, aby materiály a výrobky splnily stanovené požadavky a fungovaly pro zamýšlenou aplikaci optimálně.
Při vývoji našich tvrdoměrů Rockwell se zaměřujeme zejména na následující aspekty:

 • Vysoká přesnost a odolnost
 • Snadné a intuitivní ovládání, které minimalizuje provozní chyby
 • Software připravený na budoucí změny

Jak funguje tvrdoměr Rockwell?

Tvrdoměr Rockwell používá jako jeden z typů indentorů diamantový kužel. Hlavní zatížení se aplikuje definovanou rychlostí po dokončení zadané časové výdrže na předběžném zatížení. Po odlehčení hlavního zatížení a návratu na předběžné zatížení se odečte hloubka vtisku, které dosáhl indentor ve zkoušeném materiálu, a z ní se vyhodnotí tvrdost.

Na co se zaměřit při výběru tvrdoměru Rockwell?

Na co se zaměřit při výběru tvrdoměru Rockwell?

Bezpečnost
Uživatelsky přívětivé prostředí
Software
Servis

Bezpečnost

Bezpečnost obsluhy a ochrana přístroje jsou pro společnost ZwickRoell při vývoji zkušebních zařízení nejvyšší prioritou. Přístroje pochopitelně splňují požadované standardy.

Uživatelsky přívětivé prostředí

Uživatelsky atraktivní tvrdoměr Rockwell se vyznačuje nejen přitažlivým designem, ale musí splňovat veškeré požadavky na funkčnost, spolehlivost a přesnost. Kromě toho by měl obsluze přístroje usnadňovat provádění zkoušek intuitivním uživatelským rozhraním a garantovat spolehlivé výsledky zkoušek.

Software

 • Zkušební softwarové řešení společnosti ZwickRoell obsahuje rozsáhlý soubor integrovaných norem, které umožňují operátorům provádět zkoušky tvrdosti v souladu s požadovanými parametry. Tato integrace šetří čas obsluhy a minimalizuje riziko chyb plynoucích z nedodržení podmínek zkoušky.
 • Pomocí exportních funkcí lze vytvářet sestavy dat a přímo je ukládat do lokálních nebo síťových úložišť.

Servis

Společnost ZwickRoell poskytuje servis a technickou podporu přizpůsobenou vašim specifickým potřebám po celou dobu životnosti zkušebních strojů a přístrojů. Nabízíme profesionální kalibrační služby, preventivní údržbu a kontroly, školení, služby přemístění přístroje, kvalifikační služby a školení, horkou linku a oddělení zákaznického servisu, jakož i garantovanou dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně 10 let po ukončení výroby daného výrobku.

Přenosný tvrdoměr Rockwell pro kovové materiály

Naše přenosné tvrdoměry Rockwell s rozsahem zatížení 15 až 187,5 kg jsou výsledkem více než 65 let zkušeností a vývoje. Osvědčily se v mnoha průmyslových odvětvích.

 • Stěžejní součást každého přenosného tvrdoměru Rockwell je spolehlivý a přesný zatěžovací mechanismus s kalibrovanou pružinou.
 • Hodnota tvrdosti je indikována analogovou stupnicí.
 • Aplikace přenosných tvrdoměrů sahají od jednoduchých zkoušek tvrdosti plechů až po provádění testů na ozubení nebo v dutinách výrobků.

Porovnání verzí přenosných tvrdoměrů Rockwell

Tvrdoměr Rockwell N4Přenosný tvrdoměr Rockwell N6Přenosný tvrdoměr Rockwell N7
N4AN4BN4CN4EN6N7FN7P
Rozsah zatížení15 – 187,5 kg15 – 187,5 kg15 – 187,5 kg15 – 187,5 kg62,5 kg62,5 kg62,5 kg
DisplejAnalogovýAnalogovýAnalogovýAnalogovýAnalogovýAnalogovýAnalogový
Typ přístrojeZkušební třmenový rámZkušební třmenový rámZkušební třmenový rámZkušební třmenový rámZkoušky tvrdosti v otvorechZkoušky tvrdosti boků zubůZkoušky tvrdosti boků zubů
Pracovní prostorVyložení: 85 mm, upínací šířka: 0 – 145 mmVyložení: 130 mm, upínací šířka: 0 – 235 mmVyložení: 180 mm, upínací šířka: 0 – 335 mmVyložení: 110 mm, upínací šířka: 0 – 20 mmPrůměry otvorů 36 – 110 mm, hloubka zasunutí do 400 mmVnější modul zubů 2 – 10, měřicí rozsah do 140 mmVnější modul zubů 3 – 35, měřicí rozsah do 700 mm

Třmenový rám N4

Přenosný tvrdoměr Rockwell je vybaven upínacím mechanismem sestávajícím se závitového vřetene a upínací opory. V závislosti na požadavcích zákazníka může být tvrdoměr vybaven pružinovým mechanismem N1A 001 nebo některou z jednotek s nastavitelným zatížením.

Použití:

 • Všechny metody Rockwell dle EN ISO 6508, ASTM E18
 • Nestandardní metody Brinell HBT v rozsahu zatížení 294 – 1 839 N (30 – 187,5 kg)

Verze:

 • N4A 000 vyložení 85 mm upínací šířka 0 – 145 mm
 • N4B 000 vyložení 130 mm upínací šířka 0 – 235 mm
 • N4C 000 vyložení 180 mm upínací šířka 0 – 335 mm
 • N4E 000 vyložení 110 mm upínací šířka 0 – 20 mm

Jednotky s nastavitelným zatížením: (snížení upínací šířky o 55 mm)

 • N1P 000 – pro zkoušení plastů dle EN ISO 2039-1 (5, 13,5, 36,5, 98 kg)
 • N1R 000 – pro metodu Rockwell dle EN ISO 6508 (60, 100, 150 kg)
 • N1S 000 – pro metodu Super Rockwell dle EN ISO 6508 (15, 30, 45 kg)

Postup zkoušky:

 • Přenosný přístroj se umístí na zkoušený výrobek a pevně se upne v požadovaném místě mezi měřicí jednotku a zkušební oporu.
 • Po upnutí se aplikuje zkušební zatížení manuální páčkou na boku přístroje.
 • Výsledek zkoušky se odečte z ručičkového ukazatele.

N6 – pro měření tvrdosti v otvorech

Všechny modely se skládají ze zkušební jednotky N1E 000 se zatěžovací páčkou (komplet s analogovou stupnicí, krytem a pružinovým mechanismem) a snímače Intest s upínací maticí, upínací sponou a pružinovým členem včetně testovacího vzorku. Tvrdoměr se dodává v uzpůsobeném kufříku s komparační tabulkou tvrdosti a návodem k obsluze.

Použití:

 • Přenosný tvrdoměr pro měření ve vrtaných otvorech
 • Rozsah průměrů zkoušených otvorů 36 – 110 mm

Postup zkoušky:

 • Zkušební přístroj se umístí do otvoru a zajistí se pomocí upínacího mechanismu.
 • Po upnutí se aplikuje zkušební zatížení manuální páčkou na boku přístroje.
 • Výsledek zkoušky se odečte z číselníku ve stupnici HRC.

N7 – pro měření tvrdosti ozubení

Přístroje pro zkoušení boků zubů se skládají ze zkušební jednotky N1E 000 se zatěžovací pákou (komplet s analogovou stupnicí, krytem a pružinovým mechanismem), měřicí hlavy se zabudovanou pružnou spojkou, včetně diamantového indentoru a upínacího zařízení. Standardní provedení obsahuje indikátor úrovně tvrdosti 62,5 HRC, analogový ukazatel, sadu nástrojů, komparační tabulku tvrdosti, pouzdro a návod k obsluze.

Použití:

 • Přenosný tvrdoměr pro měření boků ozubení.

Verze:

 • N7F 000 rozsah aplikací: Modul vnějšího ozubení 2 – 10, max. šířka rozevření 140 mm
 • N7P 000 rozsah aplikací: Modul vnějšího ozubení 3 – 35, max. šířka rozevření 700 mm

Postup zkoušky:

 • Přístroj se umístí na zkoušený díl a upne se ve zvoleném místě.
 • Po upnutí se aplikuje zkušební zatížení manuální páčkou na boku přístroje.
 • Výsledek zkoušky se odečte z ručičkového ukazatele.

Hledáte ten správný produkt?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Společně najdeme vhodné řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte nás

Zkoušky tvrdosti metodou Rockwell na kovech a plastech

Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
ISO 6508, ASTM E18
Zkouška tvrdosti kovových materiálů metodou Rockwell
Zkoušky tvrdosti plastů
ISO 48-4, ISO 868, ASTM D2240, ISO 2039-1/-2, ASTM D785, ISO 19278
Zkoušky tvrdosti plastů
Nahoru