Přejít na obsah stránky

Tvrdoměry pro metody Shore a IRHD

Tvrdoměry Shore a IRHD (International Rubber Hardness Degree) měří hloubku vtisku u nejrozmanitějších materiálů, od pěn až po pryže a tuhé plasty.

Zkouška tvrdosti Shore je jednou z metod standardizovaných podle norem ISO 7619-1 a ASTM D2240.

Nahoru