Sayfanın içeriğine git

Çevre ve sürdürülebilirlik

ZwickRoell Grubu için sürdürülebilir kurumsal yönetim şu anlama gelir: Ürünlerimiz ve süreçlerimiz için bir bütün olarak sorumluluk alıyoruz. Dünyanın geleceği ve çocuklarımız için sürdürülebilir iş yapıyoruz. Çünkü: Sürdürülebilir eylem geleceğin geri dönüşüdür ve ekonomik başarı, çevrenin korunması ve sosyal sorumluluk ile uyumlu olmalıdır.

İklim dostu ürünler üretiyoruz

 • 2014 yılında ZwickRoell, Ulm'deki ana tesiste neden olunan sera gazı emisyonlarını belirleyen ve aynı zamanda iklim koruma sertifikaları satın alarak bunları gönüllü olarak dengeleyen ilk malzeme test cihazları üreticisi oldu. Gelecek için bu ekolojik taahhüdün daha da genişletilmesi planlanıyor.
 • Bir illwerke vkw AG markası olan turn to zero ile birlikte ZwickRoell, Ulm tesisi için her yıl kapsamlı bir sera gazı bilançosu (kurumsal karbon ayak izi) derler. Buna, kullanılan enerji kaynakları (yanıcı yakıtlar, elektrik), yapılan iş gezileri, çalışanların işe gidiş gelişleri, atıklar ve çeşitli alımlar (ham ve ambalaj malzemeleri, IT ekipmanları, kağıt vb.) kaynaklı sera gazı emisyonları dahildir. Bu, ZwickRoell'in bir yandan sera gazı yoğun kurumsal süreçlerinin ve alanlarının itici güçlerini ve diğer yandan gelecekteki sera gazı emisyonlarını hedefli bir şekilde önlemek veya en aza indirmek için önemli azaltma potansiyelini bildiği anlamına gelir.

  Azaltma önlemlerini tutarlı bir şekilde uygulayarak, örneğin ZwickRoell sahasındaki kendi üretim tesislerimiz veya %100 yeşil elektrik satın alma yoluyla sera gazı emisyonları sürekli olarak azaltılmaktadır.

  Fotovoltaiklerle elektrik üretimine yatırım yapmaya devam ederek yenilenebilir enerjiye katkımızı genişleteceğiz.

  Kaçınılamayan sera gazı emisyonları da, Madagaskar ve Kenya'da yakacak odun kullanımını önlemek için verimli ocaklar veya Nikaragua'da yeniden ağaçlandırma projeleri gibi yüksek kaliteli uluslararası iklim koruma projelerini destekleyerek gönüllü olarak dengelenmektedir.
  Bu projeler aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (Sustainable Development Goals, SDGs) büyük bir bölümünü de desteklemektedir.

ZwickRoell sürdürülebilirlik raporu

ZwickRoell Group, şirketin paydaşlarını müşterilerimiz, ürünlerimiz, sürdürülebilir yönetim, çevrenin korunması, çalışanlar ve toplumla ilgili ilerlemeler hakkında bilgilendiren bir sürdürülebilirlik raporu yayınlar.

İsim Tip Boyut İndir
 • ZwickRoell Group 2021 Sürdürülebilirlik Raporu PDF 1 MB
 • CO2-Dengeleme PDF 376 KB
 • Sosyal ve ekolojik bağlılık sertifikası PDF 3 MB
 • Davranış kodu PDF 2 MB
 • GLS KlimaProtect PDF 120 KB
Top