Sayfanın içeriğine git

Veri koruma ile ilgili bilgiler

Bu veri koruma bilgilendirmeleri ile sizi kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) kapsamındaki haklarınız hakkında bilgilendiriyoruz. Veri işlemeden ZwickRoell GmbH & Co. KG (bundan böyle “biz” veya “bizi/bize” olarak anılacaktır) sorumludur.

Genel bilgiler

1. İletişim

Bu bilgiler ile ilgili sorularınız veya önerileriniz varsa veya haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçmek istediğinizde, bize ulaşacağınız irtibat bilgileri:

ZwickRoell GmbH & Co. KG
August-Nagel-Strasse 11
89079 Ulm
Deutschland
Tel.: +49 7305 10 -0
E-posta: info@zwickroell.com

2. Yasal dayanaklar

Veri koruma yasası ile ilgili “kişisel veriler” terimi, tanımlı veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili tüm bilgileri kapsar. Kişisel verileri, geçerli veri koruma yasalarına, özellikle de GDPR ve BDSG’ye uygun olarak işliyoruz. Veriler, tarafımızdan sadece yasal bir onaya bağlı olarak işlenir. Kişisel verilerinizi, sizin onayınızla (TTDSG (Telemedya Yasası) madde 25 paragraf 1 veya GDPR madde 6 paragraf 1 bent a), taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya ön sözleşmeli bir girişimi yerine getirmek için (GDPR madde 6 paragraf 1 bent b), yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için (GDPR madde 6 paragraf 1 bent c) veya veri işleme, meşru çıkarlarımızı veya, kişisel verilerinin korunmasını gerektiren menfaatleriniz veya temel hak veya özgürlükleriniz ağır basmadığı sürece (GDPR madde 6, paragraf 1 bent f) üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için gerekli ise, işleriz.

3. Kayıt süresi

Aşağıdaki bilgilerden aksi anlaşılmadıkça, verileri sadece, işleme amacına ulaşmak veya sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklıyoruz. Bu tür yasal saklama yükümlülükleri, özellikle ticari veya vergi düzenlemelerinden kaynaklanabilir. Verilerin toplandığı takvim yılının sonundan itibaren muhasebe verilerimiz dahilinde mevcut olan kişisel verileri on yıl, ticari mektup ve sözleşmeler dahilinde mevcut olan kişisel veriler ise altı yıl boyunca saklanır. Ayrıca verileri, doğrulama yükümlülüğü olan onaylar ile şikayet ve talep hakları bağlamında yasal zaman aşımı süreleri boyunca saklarız. Reklam amaçlı saklanan verileri, bu amaçla işlemeyi onaylamadığınız takdirde, siliyoruz.

4. Veri alıcılarının kategorileri

Prensip olarak, verilerinizin paylaşılmasını onaylamadıysanız veya resmi bir emir veya mahkeme emri ile veri paylaşımına hakkımız veya yükümlülüğümüz yoksa, verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. Bu, özellikle, kolluk kuvveti, güvenlik veya fikri mülkiyet haklarının uygulanması için bilgi sağlanması olabilir.

Verilerinizi işlemek için işlemciler görevlendiriyoruz. Bu tür işlemciler tarafından gerçekleştirilen işleme arasında, örneğin, BT sistemlerinin barındırılması, bakımı ve desteklenmesi, müşteri ve sipariş yönetimi, sipariş işleme, muhasebe ve hesap, pazarlama veya dosyaların ve veri taşıyıcılarının imhası sayılabilir. İşlemciler, kişisel verileri, veri işlemeden sorumlu kişi adına işleyen gerçek veya tüzel bir kişi, resmi daire, kurum veya diğer bir kuruluştur. İşlemciler, verileri kendi amaçları için kullanmazlar ve veri işlemeyi sadece sorumlu kişi adına gerçekleştirirler. Sözleşme ile, veri koruma için uygun teknik ve organizasyonel önlemler sağlamakla yükümlüdürler. Bunun dışında kişisel verilerinizi gerektiğinde posta ve teslimat hizmeti sağlayıcılarına, çalıştığımız banka şubelerine, vergi danışmanları/denetçiler veya maliye gibi kurumlara da iletiyoruz. Daha başka alıcıları aşağıda bulabilirsiniz.

5. Üçüncü ülkelere veri iletimi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, belli kişisel veriler, GDPR’nin yasal olarak geçerli olmadığı üçüncü ülkelere iletilebilir. Bu tür bir veri iletimine, ancak Avrupa Komisyonu, böyle bir üçüncü ülkede yeterli veri koruma düzeyi sağlandığına karar vermişse, izin verilebilir. Avrupa Komisyonu’nun böyle bir yeterlilik kararı yoksa, kişisel veriler üçüncü bir ülkeye ancak GDPR madde 46 uyarınca uygun bir garanti mevcut ise veya GDPR madde 49 ile sabit gerekliliklerinden biri karşılanıyorsa, iletilebilir.

Aşağıda aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması için uygun garantiler olarak AB standart veri koruma hükümlerini kullanıyoruz. Bu AB standart veri koruma hükümlerinin bir kopyasını alma veya görüntüleme seçeneğine sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen ‘İletişim’ altında verilen adresle iletişime geçin.

Kişisel verilerinizin üçüncü ülkelere iletilmesi için sizden onay aldığımızda, veri iletiminin yasal dayanağı GDPR madde 49 paragraf 1 bent a’dır.

6. Haklarınızı kullanırken verilerinizin işlenmesi

Haklarınızı, GDPR madde 15-22 uyarınca kullandığınızda, iletilen kişisel verileri bu hakları kullanmak amacıyla ve bununla ilgili bir kanıt sunmak amacıyla işleriz. Bilgi sağlamak ve hazırlamak amacıyla depolanan verileri, sadece bu amaçla ve veri koruma amacıyla işleriz ve bunun dışında GDPR madde 18 uyarınca işlemeyi kısıtlarız.

Bu işlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent c ile GDPR madde 15-22 ve BDSG (Federal Veri Koruma Yasası) madde 34 paragraf 2’dir.

7. Haklarınız

Veri sahibi olarak bize karşı veri sahibi haklarınızı kullanabilirsiniz. Özellikle aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • GDPR madde 15 ve BDSG (Federal Veri Koruma Yasası) madde 34 uyarınca kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi, evet ise, hangi kapsamda işlediğimizi öğrenebilirsiniz.
 • GDPR madde 16 uyarınca verilerinizin doğrulanmasını talep edebilirsiniz.
 • GDPR madde 17 ve BDSG (Federal Veri Koruma Yasası) madde 35 uyarınca verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
 • GDPR madde 18 uyarınca verilerinizin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • GDPR madde 20 uyarınca bize sunmuş olduğunuz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, geçerli ve makine tarafından okunabilir bir formatta alabilir ve başka bir sorumlu kişiye iletebilirsiniz.
 • Eğer bize veri işleme konusunda özel bir onay verdiyseniz, bu onayınızı GDPR madde 7 paragraf 3 uyarınca dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal ettiğinizde, iptale kadar işlenen verilerin yasallığı bundan etkilenmez.
 • Eğer kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR’nin hükümlerine aykırı olduğunu düşünüyorsanız, GDPR madde 77 uyarınca bir denetim kurumuna şikayette bulunabilirsiniz.

8. İtiraz hakkı

GDPR madde 21 paragraf 1 uyarınca, yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent e veya f olan veri işlemeye, özel durumunuzdan meydana gelen sebeplerden ötürü itiraz edebilirsiniz. Eğer biz, kişisel verilerinizi doğrudan reklam amacıyla işliyorsak, bu işlemeye GDPR madde 21 paragraf 2 ve paragraf 3 uyarınca itiraz edebilirsiniz.

9. Veri koruma görevlisi

Veri koruma görevlimiz ile aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçebilirsiniz:

ZwickRoell GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Jörg Zimmerman
August-Nagel-Straße 11
89079 Ulm
Almanya
E-Posta: datenschutz@zwickroell.com

II. Web sitemizde veri işleme

Web sitesini kullandığınızda, sağlamış olduğunuz bilgileri toplarız. Ayrıca web sitesini ziyaret ettiğinizde belirli bilgiler tarafımızdan otomatik olarak kaydedilir. Veri koruma yasasında, genellikle IP adresi de kişisel veri olarak kabul edilir. IP adresi, İnternet’ e bağlı her cihaza İnternet sağlayıcısı tarafından, veri gönderip alabilmesi için, atanır.

Sunucu günlük dosyalarının işlenmesi

Web sitemizi sadece bilgi amaçlı kullandığınızda, öncelikle genel bilgiler (yani kayıt yoluyla olmayan) otomatik olarak kaydedilir ve tarayıcınız tarafından sunucumuza iletir. Bunlar: Tarayıcı tipi/sürümü, kullanılan işletim sistemi, ziyaret edilen sayfa, daha önce ziyaret edilen sayfa (yönlendiren URL), IP adresi, sunucu talebinin tarihi ve saati ve HTTP durum kodu. Verileri, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla GDPR madde 6 paragrafa 1 bent f uyarınca işleriz. Bu işleme, web sitesinin teknik yönetimi ve güvenliği içindir. Kaydedilen veriler, somut delillere dayalı olarak yasa dışı bir kullanım şüphesi mevcut değilse ve bu nedenle bilgilerin daha ayrıntılı incelenmesi ve işlenmesi gerekmiyorsa, yedi gün sonra silinir. Kaydedilen veriler nedeniyle sizi veri sahibi olarak tanımlamıyoruz. Bu nedene GDPR’nin 15.-22. maddeleri, bu maddeler ile sabit haklarınızı kullanabilmeniz için kimliğinizin belirlenmesini sağlayan ek bilgiler sağlamadığınız sürece, GDPR madde 11 paragraf 2 uyarınca uygulanmaz.

Çerezler

Web sitemizde çerez ve benzer teknolojiler kullanıyoruz (”çerezler”). Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanılan tarayıcı bu şekilde tanımlanır ve web sunucusu tarafından tanınabilir. Tarayıcınız ile çerez kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Çerezleri, tarayıcınızın güvenlik ayarlarında dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Çerezlerin kullanımına, tarayıcınızın ayarlarından, genel olarak veya belirli durumlarda itiraz edebilirsiniz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri, Federal Bilgi Teknolojisi Güvenlik Dairesi sunar:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Çerez kullanımı kısmen web sitemizi işletmek için teknik olarak gerekli olduğundan, kullanıcının onayına tabi değildir. Ayrıca özel işlev ve içerikler sunmak ve pazarlama ve analiz amaçları için de çerez kullanabiliriz. Bunların arasında üçüncü taraf sağlayıcılarından gelen çerezler de olabilir (üçüncü taraf çerezleri). Teknik olarak gerekli olmayan bu tür çerezleri sadece onay verdiğinizde TTDSG (Telemedia Yasası) madde 25 paragraf 1 veya GDPR madde 6 paragraf 1 bent a uyarınca kullanırız.
Çerezlerin saklama süreleri hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.

Onay yönetim aracı

Rıza Yönetim Aracı, web sitemizin kullanıcılarının belirli çerezlere ve veri işleme süreçlerine izin vermelerini, verilen bir izni geri almalarını veya veri işlemeye itiraz etmelerini sağlar. Onay yönetim aracı ayrıca onay beyanlarınızı belgelememizi sağlar. Bu amaçla onay beyanlarınız için log verileri işlenir. Bu verilerin işlenmesi, verilen onayları belgelemek için gereklidir. Yasal dayanağı, GDPR madde 6 paragraf 1 bent c ile GDPR madde 7 paragraf 1’dir. Consent Management Tools ayarlarında daha fazla bilgi bulunabilir.

İletişim seçenekleri ve talepler

Sitemiz çeşitli yerlerde doğrudan bizimle iletişime geçme fırsatını sunmaktadır. Web sitemizde, bize mesaj göndermek için kullanabileceğiniz iletişim formları mevcuttur. Verilerinizin transferi şifrelidir (tarayıcının adres çubuğundaki “https” ile tanınabilir). Zorunlu alan olarak işaretlenmiş tüm veri alanları, talebinizi işleme koymak için gereklidir. Eğer bu veriler girilmezse, talebinizi yerine getiremeyebiliriz. Daha fazla veri sağlamak isteğe bağlıdır. Alternatif olarak, iletişim e-postası ile bize bir mesaj gönderebilirsiniz.
Verilerinizi, talebinizi yanıtlamak amacıyla işliyoruz. Eğer talebiniz bizimle bir sözleşme imzalamak veya sözleşmeyi yerine getirmek ile ilgiliyse, veri işlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent b’dir. Bunun dışında verileri, bizden bir talepte bulunan kişilerle iletişme geçme konusundaki meşru menfaatimize dayanarak işleriz. Bu durumda veri işlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent f’dir.

Müşteri portalı

ZwickRoell müşteri portalını kullandığınızda etkinleştirme esnasında doğrulama için ayrıca e-posta adresinize ihtiyacımız vardır. Size, bildirdiğiniz e-postanız ile, onay bağlantısı içeren bir Opt-In e-postası gönderiyoruz. Daha fazla bilgiyi kullanım şartlarında bulabilirsiniz.
Girilen veriler, hizmeti sağlamak için işlenir. İşlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent b’dir.

Haber Bülteni

Kayıt ve kayıt iptali:
Web sitemizde haber bültenimize abone olma seçeneği sunuyoruz. Kayıt olduktan sonra, sizi kampanyalarımız ile ilgili en yeni haberlerle düzenli olarak bilgilendireceğiz. Bültene kaydolmak için geçerli bir e-posta adresi gereklidir. E-posta adresini doğrulamak için, öncelikle bir kayıt e-postası alacaksınız. Bu e-posta adresini bir bağlantı üzerinden onaylamanız gerekir (Double Opt-In). Web sitemizdeki haber bültenine abone olursanız, e-posta adresiniz ve adınız gibi kişisel verileri, onayınıza bağlı olarak işleriz. İşlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent a’dir. Onayınızı dilediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “Aboneliği İptal Et” bağlantısı aracılığıyla veya yukarıdaki kanallar aracılığıyla bizimle iletişime geçerek gelecekte geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz. Önceden yapılmış olan veri işlemenin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Bülten aboneliği için kaydolduğunuzda, kayıt verilerinizi ve kayıt tarihinizi kaydederiz. Bu verilerin işlenmesi, verilen onayı belgelemek için gereklidir. Yasal dayanağımız, onayınızı belgelemek konusundaki yasal yükümlülüğümüzdür (GDPR madde 6 paragraf 1 bent c ile madde 7 paragraf 1).

Analiz
Bültenimiz, okuma davranışınızı analiz etmek için web işaretçileri veya izleme pikselleri kullanır. İzleme pikselleri, haber bülteni e-postasına entegre edilen ve böylece günlük dosyaların kaydına ve günlük dosyaların analizine izin veren küçük resim dosyalarıdır.

Bülten e-postasını açtığınızda, izleme pikseli bülten hizmetinin sunucusundan yüklenir ve aynı zamanda sizinle ilgili bazı bilgiler iletilir, örn. e-postanın açılıp açılmadığı, arama saati ve ilgili IP adresi gibi. Ayrıca e-postadaki bağlantılar, hangi ürünlerin daha ilginç olduğu, yani diğerlerine göre daha sık tıklandığı gibi bilgiler sağlayabilir.

Hem ilgili web işaretçisi/izleme pikseli hem de e-postadaki bağlantılar, gönderme için kullanılan e-posta adresi ile açıkça eleştirilebilir ve böylece bülten alıcısının kimliğini açık eder.

Bu analiz, onayınıza tabidir. Onayınızı dilediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “Aboneliği İptal Et” bağlantısı aracılığıyla veya yukarıdaki kanallar aracılığıyla bizimle iletişime geçerek gelecekte geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz. Önceden yapılmış olan veri işlemenin yasallığı bu iptalden etkilenmez.

Hizmet sağlayıcısı
Size güncel bilgiler ve teklifler içeren bir bülteni sunmamızı sağlayan ve bülteni yönetmemizi kolaylaştıran harici bir hizmet sağlayıcısından yardım alıyoruz.

SCNetworks GmbH, Würmstrasse 4, 82319 Starnberg firmasına ait „Evalanche Marketing Automation“ bülten sistemi ile çalışıyoruz. Bu hizmet, bülten göndermek için kullanılan bulut tabanlı bir hizmettir. Bülten oluşturulmasına, gönderilmesine ve yönetilmesine yarar.

Adobe Fonts (Adobe yazı tipleri)

Tek tip yazı tipi için web sitemizde Adobe Systems Software Ireland Limited (İrlanda / AB) firmasına ait Adobe yazı tipleri hizmetini kullanıyoruz. Bir sayfa açıldığında, tarayıcınız, metinleri ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli Web yazı tiplerini önbelleğine yükler. Böyle bir entegrasyon için, IP adresinizin işlenmesi teknik olarak gereklidir, böylece içerikler tarayıcınıza gönderilebilir. Bu nedenle IP adresiniz Adobe’a gönderilir. Lisans hakları nedeniyle, sayfa görüntülemelerinin sayılması gerekir. Bu nedenle tarayıcınız Adobe müşteri kimliğimizi web sitesi operatörü olarak iletir. Bu esnada çerez yerleştirilmez. Bu veri işlemeye, dilediğiniz zaman kullanılan tarayıcının ayarları veya belirli tarayıcı uzantıları aracılığıyla itiraz edebilirsiniz. Bu tür bir uzantı, örneğin, Firefox ve Google Chrome tarayıcıları için matris tabanlı uMatrix güvenlik duvarıdır. Bunun web sitesinde işlevsel kısıtlamalara yol açabileceğini unutmayın. Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Bu veri işleme, web sitemize tek tip ve hoş bir görünüm sağlama konusundaki meşru menfaatlerimizi korumak için gerçekleşir ve yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent f’dir.

Adobe’da veri koruma ile ilgili daha fazla bilgi Adobe’nin veri koruma uyarılarında bulabilirsiniz:https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

Google Tag Manager (Google etiket yöneticisi)

Web sitemizde Google Ireland Limited (İrlanda / AB) firmasına ait Google etiket yöneticisini kullanıyoruz.

Google etiket yöneticisi, web sitesi etiketlerimizi bir arayüz aracılığıyla yönetmek için kullanılır. Google etiket yöneticisi sadece başka etiketleri, gerektiğinde kendisi için veri toplamaları için tetikler, ancak kendisi bu verilere erişmez. Alan adı veya çerez alanında bir devre dışı bırakma işlemi yapıldıysa, bu, Google etiket yöneticisi ile uygulanan tüm izleme etiketleri için geçerli kalır.

Google Analitik

Web sitemizde Google Ireland Limited (İrlanda / AB) firmasına ait Google Analytics hizmetini kullanıyoruz.

Google Analytics bir web analiz hizmetidir ve bu hizmet aracılığı ile web sitemize gelen ziyaretçilerin davranışları hakkında veriler toplayabiliyor ve analiz edebiliyoruz. Google Analytics, bunun için, web sitemizin kullanımının analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. Kişisel veriler, çevrim içi işaretler (çerez işaretleri dahil), IP adresleri, cihaz adları ve web sitemizle etkileşim hakkında bilgiler şeklinde işlenir.

Bu veriler, kısmen, kullandığınız cihazda kayıtlı olan bilgilerdir. Ayrıca yerleştirilen çerezler aracılıyla kullandığınız cihaza başka bilgiler de kaydedilir. Bu tür bilgilerin Google Analytics tarafından kaydedilmesi veya cihazınızda halihazırda kayıtlı olan bilgilere erişim, onayınız olmadan gerçekleşemez.

Google Ireland, bu şekilde toplanan verileri, web sitemizin kullanıcılar tarafından kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki faaliyetler hakkında raporlar derlemek ve bize web sitemizin ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bizim adımıza işler. İşlenen verilerden takma ad kullanıcı profilleri oluşturulabilir.
Google Analytics'i yalnızca IP anonimleştirme etkinken kullanıyoruz. Bu, kullanıcılarının IP adresinin, Google Ireland tarafından Avrupa Birliği üyesi olan devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde kısaltıldığı anlamına gelir. Kullanıcının tarayıcısı tarafından iletilen IP adresi diğer verilerle birleştirilmez.

Kullanıcı faaliyetleri ile ilgili veriler, 2 ay boyunca saklanır ve ardından otomatik olarak silinir. Saklama süresi dolan veriler ayda bir kez otomatik olarak silinir.

Çerez yerleştirme ve kişisel verilerin burada açıklandığı gibi daha ayrıntılı işlenmesi onayınıza tabidir. Veri işlemenin yasal dayanağı bu nedenle Bölüm 25 Paragraf 1 TTDSG veya Madde 6 Paragraf 1 Harf a GDPR'dir.

Google’da veri koruma ile ilgili daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma uyarılarında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy.

Matomo

Aksesuar kataloğumuz https://parts.zwickroell.com Matomo kullanır.

Matomo, çerez yerleştirerek, web sitesi ziyaretçilerinin erişimlerini anonim olarak değerlendiren açık kaynaklı bir yazılımdır ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. IP adresi, işlendikten hemen sonra ve kaydedilmeden önce anonimleştirilir. Matomo kullanımında, kişisel veriler daha fazla işlenmez. Bu teklifi kullanmanız ile ilgili çerez aracılığıyla üretilen bilgiler, kişisel değerlendirme veya profil oluşturma için kullanılmaz ve üçüncü kişilerle de paylaşılmaz. Veri işleme, erişim mesafesini ölçme ve web site kullanımının istatistiksel analizi konundaki haklı menfaatlerimizi koruma çerçevesinde gerçekleşir.

Çerez yerleştirme ve kişisel verilerin burada açıklandığı gibi daha ayrıntılı işlenmesi onayınıza tabidir.

Hotjar

Web sitemizde Hotjar Ltd. (Malta/EU) firmasına ait Google Analytics hizmetini kullanıyoruz.

Hotjar ile, web sitemizdeki hareketleri „Heatmaps“ yardımıyla analiz edebiliyoruz. Örneğin kullanıcıların ekranı ne kadar görüntülediği hangi butonlara ne kadar tıkladıkları izlenebilir. Ayrıca bu araç ile doğrudan web sitesinin kullanıcılarından geri bildirimler alınabilir. Böylece, web sitemizi daha hızlı ve müşteri dostu tasarlamak konusunda değerli bilgiler ediniyoruz.

Hotjar ile sadece hangi butonlara tıklandığını, farenin izini, ekranın ne kadar görüntülendiği, cihazın ekran boyutunu, cihaz tipini ve tarayıcı bilgilerini görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca coğrafi konumunuz (ülke) ve web sitemizi görüntülemek için tercih ettiğiniz dil hakkında bilgi ediniyoruz. Sizin veya üçüncü kişilerin kişisel verilerinin görüntülendiği web sitelerinin alanları, Hotjar tarafından otomatik olarak gizlenir ve bu nedenle araç tarafından asla izlenemez.

Hotjar, kullanıcılarımızın davranışları ve cihazları hakkında veriler toplamak için çerezler ve başka teknolojilerle çalışır, örneğin cihazın IP adresi (web sitesi kullanımı sırasında anonim olarak kaydedilir ve saklanır), ekran boyutu, cihaz türü (Unique Device Identifiers), kullanılan tarayıcı hakkında bilgiler, konum (sadece ülke), web sitemizi görüntülemek için tercih edilen dil.

Çerez yerleştirme ve kişisel verilerin burada açıklandığı gibi daha ayrıntılı işlenmesi onayınıza tabidir.

Hotjar hizmeti ve Hotjar’ın veri koruması hakkında daha fazla bilgi Hotjar’ın yardım sayfasında bulabilirsiniz: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Google Ads (Google reklamları)

Google Ireland Limited’in (İrlanda/AB) firmasına ait Google pazarlama hizmetlerini kullanıyoruz.

Google Ads Conversions (Google reklam dönüşümleri) ile, kullanıcılar için Google reklam ağına ilgili reklamlar yerleştirebilir, (ör. arama sonuçlarında veya diğer web sitelerinde) kampanya performansı raporlarını iyileştirebilir ve bir kullanıcıya birden çok kez reklam gösterilmesini engelleyebiliriz. Her Ads müşterisi farklı bir dönüşüm çerezi yerleştirir. Bu nedenle, bu çerezler, web sitelerinde farklı Ads müşterileri tarafından izlenemez. Bir çerez ID’si ile hangi reklamların hangi tarayıcıda görüntülendiği kaydedilir. Bu şekilde aynı kampanyanın birden fazla reklamının gösterilmesi engellenir. Ayrıca çerez ID’leri sayesinde dönüşüm olarak bilinenleri, yani bir kullanıcının bir reklamı görüp görmediğini ve daha sonra reklam verenin web sitesini ziyaret edip orada bir şey satın alıp almadığını kaydetmek için kullanılabilir.

Yeniden pazarlama yoluyla, web sitemizle zaten etkileşimde bulunan kullanıcılara hitap edebiliriz. Bu hedef grubu bir, Google web sitesini veya Google reklam ağında bir web sitesini ziyaret ettiğinde, bizim reklamlarımız görüntülenir. Bu amaçla, web sitemiz ziyaret edildiğinde, Google tarafından bir kod iletilir ve (yeniden) pazarlama etiketleri web sitesine bağlanır. Onların yardımıyla, kullanıcının cihazına bireysel bir çerez kaydedilir. Çerezler, google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com veya googleadservices.com gibi çeşitli domainler tarafından yerleştirilebilir. Bu dosyaya, kullanıcıların hangi web sitelerini ziyaret ettikleri, hangi içerikler ile ilgilendikleri ve hangi kampanyalardan yararlandıkları not edilir. Ayrıca , tarayıcı ve işletim sistemi ile ilgili teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret zamanı ve çevrim içi kampanyanın kullanımına ilişkin diğer bilgiler saklanır. Tüm kullanıcı verileri sadece anonim veriler olarak işlenir ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlayabileceğimiz bilgiler içermezler. Görüntülenen reklamlar özellikle bir kişiye değil, çerez sahibine gösterilir.

Google Pazarlama Hizmetleri, TTDSG Bölüm 25 (1) veya GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca yalnızca sizin izninizle kullanılabilir.
Google’da veri koruma ile ilgili daha fazla bilgi Google’ın veri koruma uyarılarında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy.

Google Maps (Google haritalar)

Web sitemizde, haritaları ve sanal turlar görüntülemek için Google Ireland Limited (İrlanda / AB) firmasına ait Google haritaları kullanıyoruz. Böyle bir entegrasyon için, IP adresinizin işlenmesi teknik olarak gereklidir, böylece içerikler tarayıcınıza gönderilebilir. IP adresiniz Google’a iletilir ve Google kendi çerezlerini yerleştirebilir.

Google Haritalar, Bölüm 25 (1) TTDSG veya Madde 6 (1) (a) GDPR uyarınca yalnızca sizin izninizle kullanılır.

Google’da veri koruma ile ilgili daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma uyarılarında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy

YouTube

Web sitemizde, video entegrasyonu için web Google Ireland Limited (İrlanda/AB) firmasına ait YouTube hizmetini kullanıyoruz.

Böyle bir entegrasyon için, IP adresinizin işlenmesi teknik olarak gereklidir, böylece içerikler tarayıcınıza gönderilebilir. IP adresiniz Google’a iletilir ve Google kendi çerezlerini yerleştirebilir. YouTube’u “gelişmiş veri koruma modunda” kullanıyoruz, böylelikle YouTube kullanım davranışını analiz etmek için çerez yerleştiremez.

YouTube, Bölüm 25 TTDSG Paragrafı veya Madde 6 Paragraf 1 Harf a GDPR uyarınca yalnızca sizin izninizle kullanılır.

Google’da veri koruma ile ilgili daha fazla bilgi Google’ın veri koruma uyarılarında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy.

Matterport

Web sitemizde, sanal turların entegrasyonu için Matterport, Inc (ABD) firmasına ait Matterport hizmetini kullanıyoruz.

Böyle bir entegrasyon için, IP adresinizin işlenmesi teknik olarak gereklidir, böylece içerikler tarayıcınıza gönderilebilir. IP adresiniz Matterport ’a iletilir ve Matterport kendi çerezlerini yerleştirebilir.

Matterport, TTDSG Bölüm 25 (1) veya GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca yalnızca sizin izninizle kullanılabilir.

Matterport hizmetlerinde, verilerin ABD’ye iletilmesi söz konusu olabilir. Lütfen “Üçüncü ülkelere veri aktarımı” bölümündeki bilgileri dikkate alın. Kullanıcılar, Matterport'ta veri koruma ile ilgili daha fazla bilgiyi Matterport ’un veri koruma uyarılarında bulabilir:https://matterport.com/de/privacy-policy

Studio 2038 GmbH

Web sitesindeki ürün sunumumuzu iyileştirmek ve laboratuvar ortamınızda artırılmış gerçeklik (AR) aracılığıyla test cihazlarımızı sunabilmek için, VRxs GmbH (Almanya/AB) sağlayıcısı tarafından bize sağlanan Studio 2038 GmbH ın 3D ve AR hizmetlerini kullanıyoruz . Studio 2038 GmbH, potansiyel müşterilerin web sitesinde ürünlerimizi ziyaret ettiklerinde sunucu günlük dosyalarından veri toplar. Veriler, özellikle müşterinin web sitemizdeki davranışıyla ilgilidir. Örneğin, aşağıdaki veriler bu amaçla kaydedilir:

 • Her bir ürüne yapılan tıklamaların sayısı ve zaman bilgisi
 • Görüntüleme süresi
 • Ürünle etkileşim (animasyon tıklandı, notlar açıldı)
 • Tıklamanın yönlendirilmesi (ürün açılmadan önceki son sayfa)
 • Erişim yapılan son cihaz (tablet/cep telefonu/masaüstü)

Toplanan veriler Studio 2038 GmbH tarafından analiz edilir ve Studio 2038 GmbH platformunda sağlanan bir hesapta bize sunulur. IP adresi, sunucuya yapılan ilk istek ile anonimleştirilir, böylece hiçbir zaman doğrudan bir kullanıcıya atanamaz.
Studio 2038 GmbH kullanımı, yalnızca sizin onayınızla, 25.paragraf uyarınca yapılır. 1 TTDSG veya Madde 6 paragraf 1.DSGVO.

III. Sosyal medya sayfalarımızda veri işleme

Kurumsal sayfamız çeşitli sosyal medya platformlarında temsil ediliyor. Bu platformlarda şirketimiz ile bilgiler sağlamak ve paylaşımlarda bulunmak istiyoruz.

Bir sosyal medya platformundaki bir profili ziyaret ettiğinizde veya onunla etkileşime geçtiğinizde, kişisel verileriniz işlenebilir. Kullanılan bir sosyal medya profiliyle ilişkili bilgiler de sürekli olarak kişisel verileri temsil eder. Bir profil aracılığı ile paylaşılan mesajlar ve ifadeler de bu kapsama girer. Ayrıca bir sosyal medya platformunu ziyaret ettiğinizde çoğu zaman ziyaret ile ilgili belirli bilgiler otomatik olarak toplanır ve bunlar kişisel bilgiler de olabilir.

1. Bir sosyal medya sayfasını ziyaret etmek

a. Instagram

Şirketimizi veya ürün yelpazemizdeki bazı ürünleri tanıttığımız Instagram sayfamızı ziyaret ettiğinizde, sizinle ilgili bazı bilgiler işlenir.

Meta, Instagram Sayfamız için, insanların Sayfamızda gerçekleştirdiği eylem türlerine ("Sayfa Bilgileri" olarak anılır) ilişkin bilgi edinmemize yardımcı olan anonim istatistikler ve bilgiler sağlar. Bu sayfa izlenimleri, sitemizi ziyaret eden kişiler hakkındaki belirli bilgilere dayanarak oluşturulur. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi Meta ve ortak sorumlular olarak tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Bu işleme, sitemizde gerçekleştirilen eylemleri değerlendirme ve bu bilgiye dayanarak sitemizi iyileştirme konusundaki meşru menfaatimize hizmet eder. Bu işlemin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent f’dir. Sayfa izlenimlerinden elde ettiğimiz bilgileri Instagram sayfamızla etkileşimde bulunan bireysel kullanıcı profilleri ile eşleştiremeyiz. Meta ile aramızdaki veri koruma yükümlülüklerinin dağılımını belirleyen ortak bir kontrolörlük anlaşması imzaladık. Page Insights oluşturmak için kişisel verilerin işlenmesi ve Meta ile aramızda imzalanan sözleşme hakkında ayrıntılar için lütfen adresini ziyaret edin https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Bu veri işleme ile ilgili olarak, bir veri sahibi olarak haklarınızı Meta'ya karşı ileri sürme seçeneğine sahipsiniz (bkz. "Haklarınız"). Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Meta'nın şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Lütfen meta veri koruma yönetmeliklerine göre kullanıcı verilerinin ABD'de veya diğer üçüncü ülkelerde de işlendiğini unutmayın. Meta, kullanıcı verilerini yalnızca Avrupa Komisyonu'nun GDPR Madde 45 uyarınca veya GDPR Madde 46 uyarınca uygun garantiler temelinde bir yeterlilik kararı verdiği ülkelere aktarır.

b. LinkedIn

LinkedIn sayfamızı ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin işlenmesinden tek başına LinkedIn Ireland Unlimited Company (İrlanda/AB - “LinkedIn”) sorumludur. Kişisel verilerin LinkedIn tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy adresinde bulabilirsiniz.

LinkedIn kurumsal sayfamızı ziyaret ettiğinizde, bu sayfayı takip ettiğinizde veya sayfayla ilgilendiğinizde, LinkedIn, bize anonim bir formda istatistikler ve izlenimler sağlamak için kişisel verileri işler. Bu şekilde, insanların sitemizde gerçekleştirdiği eylemler hakkında bilgi ediniriz (sayfa izlenimleri). LinkedIn, bu amaçla özellikle profil bilgileriniz aracılığıyla LinkedIn’e sunmuş olduğunuz verileri işler, örn. işlev, ülke, sektör, kıdem, şirketin büyüklüğü ve istihdam durumuna ilişkin veriler. Ayrıca LinkedIn, LinkedIn kurumsal sayfamızla nasıl etkileşim kurduğunuz ile ilgili bilgileri işleyecektir, örn. LinkedIn kurumsal sayfamızın bir takipçisi olup olmadığınızı. Sayfa izlenimleriyle, LinkedIn bize sizinle ilgili herhangi bir kişisel veri iletmez. Sadece toplu sayfa izlenimlerine erişebiliriz. Sayfa izlenimlerindeki bilgileri bireysel üyeler ile eşleştirmemiz de mümkün değildir. Sayfa izlenimleri kapsamında bu tür kişisel veri işleme, Facebook ve müşterek sorumlu olarak bizim tarafımızdan gerçekleştirilir. Bu işleme, LinkedIn kurumsal sayfamızda gerçekleştirilen eylemleri değerlendirme ve bu bilgiye dayanarak kurumsal sayfamızı iyileştirme konusundaki meşru menfaatimize hizmet eder. Bu işlemin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent f’dir. LinkedIn ile birlikte müşterek sorumlu olarak veri işleme konusunda bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ile LinkedIn ve bizim aramızdaki veri koruma yasaları ile ilgili yükümlülüklerinin dağılımını tanımladık. Bu anlaşmayı legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum sayfasında bulabilirsiniz. Buna göre:

 • LinkedIn ile, LinkedIn’in size GDPR kapsamındaki haklarınızı kullanmanıza olanak sağlayacağına dair anlaşmaya vardık. Konuyla ilgili olarak LinkedIn’in ile aşağıdaki bağlantı üzerinden (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) çevrim içi olarak iletişime geçebilir veya LinkedIn’e gizlilik politikasında mevcut iletişim bilgileri ile ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden LinkedIn Ireland’daki veri koruma görevlisiyle iletişime geçebilirsiniz: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Mevcut iletişim bilgilerimiz üzerinden sayfa izlenimleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak için bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir durumda talebinizi LinkedIn’e ileteceğiz.
 • LinkedIn ile, İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun sayfa izlenimlerinin işlenmesini denetleyen baş denetim otoritesi olduğu konusunda anlaşmaya vardık. İrlanda Veri Koruma Komisyonu’na (bk.www.dataprotection.ie) veya başka bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkınız daima mevcuttur.

LinkedIn’in gizlilik politikasına göre, LinkedIn aracılığı ile kişisel verilerin ABD veya diğer üçüncü ülkelerde de işlendiğini unutmayın. LinkedIn, kişisel verileri sadece Avrupa Komisyonu’nun GDPR madde 45 uyarınca yeterlilik kararı verdiği ülkelere veya GDPR madde 46 uyarınca uygun garantiler sağlandığı takdirde aktarır.

2. Yorumlar ve doğrudan mesajlar

Ayrıca, ilgili sosyal medya platformundaki kurumsal sayfamız aracılığıyla bize sunmuş olduğunuz bilgileri işliyoruz. Kullanılan kullanıcı adı, iletişim bilgileri veya bize göndermiş olduğunuz bir mesaj bu tür bilgilerdir. Bu işlemeden, münferit olarak biz sorumluyuz. Bu verileri, bizden bir talepte bulunan kişilerle iletişme geçme konusundaki meşru menfaatimize dayanarak işleriz. Bu veri işlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent f’dir. Verileriniz, onay verdiğiniz takdirde, (GDPR madde 6 paragraf 1 bent a) veya yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli ise (GDPR madde 6 paragraf 1 bent c) daha fazla işlenebilir.

IV. Daha fazla veri işleme

1. Müşteri ve ilgililerin verileri

Müşteri veya ilgili olarak şirketimizle iletişime geçtiğinizde, verilerinizi, bir sözleşme ilişkisi tesis etmek veya icra etmek için gerekli ölçüde işleriz. Bize iletilen kişisel ana veriler, sözleşme verileri ve ödeme verilerinin yanı sıra ticari müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın irtibat kişilerinin iletişim verilerinin düzenli olarak işlenmesi de bunun bir parçasıdır. Bu veri işlemelerin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent b’dir. Ayrıca, müşterilerin ve ilgililerin verilerini değerlendirme ve pazarlama amaçları için işleriz. Bu işlemenin yasal dayanağı GDPR madde 6 paragraf 1 bent f’dir ve kampanyamızı geliştirmeye ve sizi bilinçli olarak kampanyalarımız hakkında bilgilendirmeye hizmet eder. Verileriniz, onay verdiğiniz takdirde, (GDPR madde 6 paragraf 1 bent a) veya yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli ise (GDPR madde 6 paragraf 1 bent c) daha fazla işlenebilir.

2. E-posta adresinin pazarlama amacıyla kullanılması

Kaydolurken veya sipariş verirken girmiş olduğunuz e-posta adresinizi sizi, benzer ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanabiliriz. Yasal dayanağı, GDPR madde 6 paragraf 1 bent f ile UWG (Haksız Rekabete Karşı Kanun) madde 7 paragraf 3’tür. Temel tarifelere göre iletim masrafları dışında herhangi bir ücret ödemeden bu işlemeye dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Her e postada bulunan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya info@zwickroell.com adresine bir e-posta göndererek abonelikten ayrılabilirsiniz.

3. Başvurular

Şirketimize başvurduğunuzda, başvuru esnasında girmiş olduğunuz verilerinizi sadece şirketimizde şimdi veya gelecekte istihdam edilme talebiniz veya başvurunuzun işleme konulmasıyla ilgili amaçlar için işleriz. Başvurunuz, sadece şirketimizdeki ilgili irtibat kişileri tarafından görüntülenebilir ve onlar tarafından işlenir. Veri işleme ile görevli tüm çalışanlar, verilerinizin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Eğer size bir istihdam olanağı sunamıyorsak, iletmiş olduğunuz verilerinizi, olası bir ret cevabına müteakiben altı ay boyunca, başvurunuz ve ret edilmesiyle ilgili soruları yanıtlamak amacıyla saklarız. Eğer yasal düzenlemeler verilerin silinmesini engelliyorsa, delil sağlamak amacıyla verilerin saklanması gerekiyorsa veya siz verilerinizin saklanmasını acıkça onayladıysanız, bu kural geçerli değildir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı BDSG (Federal Veri Koruma Yasası) madde 26 paragraf 1 sayfa 1’dir. Eğer başvuru verilerinizi onayınıza binaen altı aydan daha uzun bir süre sakladıysak, bu onayınızı dilediğiniz zaman GDPR madde 7 paragraf 3 uyarınca iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal ettiğinizde, iptale kadar işlenen verilerin yasallığı bundan etkilenmez.

Mart 2024

Top