Sayfanın içeriğine git

Dayanıklılık testi (Wöhler testi) DIN 50100, ASTM E466-15, ISO 1099'a göre

Yüksek devirli yorgunluk testi HCF (High Cycle Fatigue)

DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099'a göre yorulma testinde (Wöhler testi olarak da bilinir), bir malzeme veya bileşen periyodik olarak değişen (döngüsel) bir yüke tabi tutulur. Kompozitler üzerindeki test, ASTM D3479'da açıklanmaktadır.

Yorulma testi, çekme, sıkıştırma, eğilme ve burulma yükleri için yorulma mukavemetini ve yorulma mukavemetini belirlemeye yarar. Özellikle bileşenler söz konusu olduğunda zayıf noktalar, yorulma testi aracılığıyla belirlenebilir ve yapı veya malzemedeki değişikliklerle ortadan kaldırılabilir. Kısa süreli dayanım, yorulma testinde dikkate alınmaz. Düşük devirli yorgunluk testinde incelenir.

Yorulma testinde, yük genliği ve ortalama yük, tek adımlı titreşim testi sırasında sabittir. Yük genliğinin büyüklüğüne bağlı olarak, numunede arıza meydana gelmeden önce farklı sıklıkta uygulanabilir.

Uygulama Wöhler Eğrisi Yorulma mukavemeti çizgisi Test cihazları Daha fazla test

Yorulma testinin DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099'a göre yapılması

Malzemelerin veya bileşenlerin yorulma dayanımı ve yorulma mukavemeti yorulma testinde belirlenir. Bu amaç için çevrimsel olarak birkaç numune yüklenir.

 • Wöhler testi, numunede belirli bir arıza (kırılma, çatlama) oluşana kadar gerçekleştirilir.
 • Wöhler testinde, bir dizi salınım (sınır döngü sayısı) belirlenir. Bir numune, herhangi bir gözle görülür arıza olmadan döngülerin sınır sayısına ulaşırsa, yorulmaya dirençli olarak veya bir çalışma olarak derecelendirilir.

Döngüsel yükün ortalama voltajı, yüksek voltajı ve düşük voltajı her yorulma testi için sabittir. Aynı Wöhler eğrisini denerken, ya sadece ortalama voltaj ya da sadece üst ve alt voltaj arasındaki oran değiştirilir.

Wöhler eğrisi

Ölçülen sapma gerilimi değerleri ve çeşitli yorulma testlerinde belirlenen döngü sayısı Wöhler eğrisiyle sonuçlanır.

Belirli bir yük genliği için maksimum yük değişikliği sayısı Wöhler diyagramından okunabilir.

Wöhler eğrisi üç alana bölünmüştür:

 • Kısa vadeli güç K(Low Cycle Fatigue LCF): Örnek plastik olarak yüksek bir yük genliği ile gerilir ve birkaç döngüden sonra başarısız olur. Kısa süreli dayanım aralığı DIN 50100 standardında kapsanmamaktadır.
 • Yorulma dayanımı Z(High Cycle Fatigue HCF): Yük genliğinin büyüklüğüne bağlı olarak, numune yalnızca belirli sayıda çevrime dayanabilir.
 • Yorulma gücü D(Very High Cycle Fatigue VHCF): Yükün genliğine bağlı olarak, kırılmalar ve tahribatlar meydana gelir.

Yorulma mukavemeti düz çizgi

Çift logaritmik gösterimde, Wöhler eğrisinin yorulma mukavemeti aralığı neredeyse düzdür. Bu düz çizgiye yorulma mukavemeti düz çizgisi de denir.

Yorulma mukavemeti düz çizgisinin konumu ve eğimi, birçok etkileyen faktöre bağlıdır:

 • Malzeme
 • Numunenin geometrisi
 • Aşındırma çeşidi
 • Üretim koşulları
 • Isı tedavisi
 • Yüzeyin pürüzlülüğü

DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099'a göre yorulma testleri için ürünler

Yorulma testi için gerekli yük genliğini oluşturmak için farklı test cihazları kullanılabilir. Numunenin sertliğindeki değişiklikler veya test düzeneği, test cihazı tarafından telafi edilebilmelidir.

Yorulma testi hakkında daha fazla bilgi edinin

Wöhler eğrisi
Kısa süreli mukavemet, yorulma mukavemeti
yere Wöhler eğrisi
Low Cycle Fatigue testleri (LCF)
ISO 12106, ASTM E606
yere Low Cycle Fatigue testleri (LCF)
Yorulma kuvvetti
Hesaplanan ömür
yere Yorulma kuvvetti
Yorulma mukavemeti
Deformasyon ve arıza davranışı
yere Yorulma mukavemeti
Top